SOCIALE
VERKIEZINGEN

Alles over de Sociale Verkiezingen 2020. 

 

Y18 1702 ABVV metaal SV2020 affiches A4 02

De sociale verkiezingen werden uitgesteld door de corona-crisis. Maar uitstel is geen afstel. De nieuwe data zijn bekend: de SV2020 zullen gehouden worden van 16 tot 29 november 2020. 

Sociale verkiezingen zijn een ijkmoment in het sociale leven van een onderneming. De werknemers verkiezen hun vertegenwoordigers en leggen voor vier jaar de krachtsverhoudingen vast in de overlegorganen. Velen van jullie hebben al heel wat campagnes meegemaakt en weten beter dan wie ook dat sociale verkiezingen een bedrijfsgebeuren zijn. Hoeveel materiaal we ook produceren, het echte campagnemateriaal, dat zijn jullie, de militanten, de delegees en jullie syndicaal werk, dag in dag uit. Maar goed werk moet lonen. En in deze tijden waarin communicatie alles is willen we jullie daar bij helpen.

 

 

 

Wat is er beschikbaar qua materiaal:

- introductievideo
- campagnebeeld
-
 toolbox
- campagnehandboek
- app
- campagnevideo najaar
- affichereeks najaar
- regiokranten

Lees onze winterblogs

- Blog #08 - Elias Vlerick - "Ik sta mee op zodat de mensen op de werkvloer gehoord worden."
- Blog #09 - Marc Vanhagendoren -"Ik sta mee op voor solidaire actie.""Ik sta mee op voor solidaire actie."

Lees ook zeker onze SV2020-zomerblogs:

- Blog #01 - Caroline Segers: "Om de rechten van de medewerkers te helpen beschermen"
- Blog #02 - Mohammad Akhtar: "Ik sta mee op voor gelijkheid."
- Blog #03 - Jimmy Crispeyn: "Omdat ik niet tegen onrechtvaardigheid kan."
- Blog #04 - Mustafa Rahmuni: "Voor sociale rechtvaardigheid."
- Blog #05 - Robby Swijsen: "Voor respect en voor zekerheid."
- Blog #06- Marie Buyst: "Ik sta mee op om iederéén vooruit te helpen!"
- Blog #07 - Mercedes Debels: "Ik sta mee op voor veiligheid en het welzijn van mijn collega's"

Handig om te weten!

Oproepingsbrief

Een aantal dagen voor de kiesdag ontvangt iedereen een oproepingsbrief. Deze oproepingsbrief wordt in het bedrijf verdeeld en je moet aftekenen voor ontvangst. Als je niet aanwezig bent, is je werkgever verplicht de oproeping aangetekend op te sturen naar jouw adres. Op deze oproepingsbrief staat belangrijke praktische informatie, zoals de datum van de stemdag, de plaats van het stembureau en de openingsuren van het stembureau.

Lees meer...

Wat doen delegees dan precies?

Wat is een ondernemingsraad (OR)?

De ondernemingsraad is een overlegorgaan van vakbonden en werkgevers dat maandelijks vergadert over de zaken die binnen het bedrijf gebeuren. Dat gaat onder andere over de economische vooruitzichten, productiecijfers, het personeel (instroom/uitstroom), de verschillende soorten contracten, vastleggen van feest- en brugdagen, jaarlijkse vakantie, het arbeidsreglement ...

Lees meer...

Veilig stemmen: nog tot X + 77 akkoorden mogelijk over stemming per brief en elektronische stemming

Om te zorgen dat de sociale verkiezingen die plaatsvinden van 16 tot 29 november, in de meest veilige omstandigheden kunnen verlopen, spraken de sociale partners af om de regeling voor de stemming per brief en de elektronische stemming te versoepelen. De werkgevers en vakbonden die lijsten hebben ingediend, zullen daardoor nog tot “elke nuttige datum” (dus ten laatste op X + 77) akkoorden kunnen sluiten over de elektronisch stemming en de stemming per brief. Zo nodig kan in het akkoord ook aantal stembureaus en de verdeling van de kiezers over de stembureaus worden aangepast.

Lees meer...

In 3 eenvoudige stappen het juiste verkiezingsresultaat berekenen?

Zodra de verkiezingen in jouw bedrijf achter de rug zijn, kun je in drie eenvoudige stappen het resultaat berekenen. Hoe? Met ons handige resultaattool! De vormingsdienst van ABVV-Metaal heeft deze tool speciaal ontwikkeld zodat delegees snel de verkiezingsresultaten kunnen controleren. In een aantal stappen krijg je een overzicht met de verdeling en alle effectieve kandidaten op de juiste positie. Vertrouwen is goed, maar controle is beter. Dus download de tool en de korte handleiding en probeer hem al eens uit.

Lees meer...

GEEN CONTRACT MAAR WEL EEN STEM!

Ontdek onze nieuwe campagne voor de uitzendkracht! 

Uitzendkrachten mogen vanaf deze sociale verkiezingen ook stemmen, onder bepaalde voorwaarden.
BTB en ABVV-Metaal ontwikkelden daarom gemeenschappelijk een sensibiliseringscampagne om onze uitzendkrachten erop te wijzen dat hun stem ook telt.

Lees meer...

De verkiezingskrant van ABVV-Metaal

Met onze krantjes willen we laten zien waar wij van ABVV-Metaal voor staan. Wat zijn onze drijfveren? Wat is onze visie? En wat onderscheidt ons van de andere vakbonden? Om die vragen te beantwoorden, laten wij ook onze vakbondsafgevaardigden aan het woord. Zij staan immers elke dag met hun twee voeten in het werkveld en weten als geen ander waar de werknemer van wakker ligt.

Lees meer...

Affiches in coronatijden

De SV2020 vinden plaats midden in een pandemie. Daarvoor zijn we als organisatie niet blind. Download hier de nieuwe affiches. Want ABVV-Metaal staat er voor jou!

Subcategorieën