Wetgeving rond ontslagbescherming personeelsafgevaardigden aangepast aan hogere pensioenleeftijd

De Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft op 1 december 2023 een wetsvoorstel goedgekeurd om een lacune in de wet omtrent de ontslagbescherming van personeelsafgevaardigden op te vullen. Niettegenstaande de pensioenleeftijd de komende jaren van 65 jaar naar 66 jaar (in 2025) en 67 jaar (vanaf 2030) zal stijgen, gold de bijzondere ontslagbescherming maar tot de leeftijd van 65 jaar. 

Hierdoor zouden de gewone, plaatsvervangende en kandidaat-werknemersafgevaardigden vanaf de sociale verkiezingen 2024 en wanneer zij in de volgende vierjarige periode de leeftijd van 66 jaar zouden bereiken (vanaf 2025), geen effectieve bescherming tegen ontslag meer hebben.

Om deze lacune in de wet op te vullen zorgt dit wetsvoorstel er nu voor dat de ontslagbescherming gekoppeld wordt aan de wettelijke (en dus oplopende) pensioenleeftijd. Meer bepaald, zal vanaf 1 februari 2025 de ontslagbescherming gelden tot de leeftijd van 66 jaar en vanaf 1 februari 2030 zal dit
67 jaar zijn.

Deze wetgeving moet uiteraard nog wel worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad maar is een noodzakelijke ingreep.

Let op: aan de voorwaarden om zich kandidaat te kunnen stellen bij de sociale verkiezingen waarbij de maximumleeftijd eveneens wettelijk werd vastgelegd op 65 jaar werden tot op heden nog geen aanpassingen gedaan!

twee vakbondsdelegees in gesprek langs achteren bekeken