Metaal/Transport

Sinds september 2020 geldt er een samenwerkingsverband tussen transportvakbond BTB-ABVV en ABVV-Metaal met als doel om beide centrales te versterken.

Ook de voorgaande jaren werden er al belangrijke stappen voorwaarts gezet in onze samenwerking door onze informatiesystemen op elkaar af te stemmen, gezamenlijk vorming en eerstelijnsdienstverlening te organiseren en gezamenlijke campagnes de voeren.

Om de grote uitdagingen waar we voor staan als vakbond en maatschappij het hoofd te kunnen bieden, is een nauwe samenwerking tussen beide centrales de ideale oplossing. 

BTB en ABVV-Metaal zijn en blijven twee autonome centrales die elkaar respecteren en die beslist hebben om hun krachten te bundelen om onze dienstverlening, ondersteuning aan militanten, communicatie en gewicht binnen ons ABVV naar een hoger niveau te tillen.

Samen sterker, daar tekenen wij voor!

Lees hier het samenwerkingsakkoord