X+35: indienen van de kandidatenlijsten

Uiterlijk op dag X+35 (tussen 19 maart en 1 april 2024) moeten de vakbonden hun kandidatenlijsten indienen. Voor elke categorie (arbeiders, bedienden, jongeren en kaderleden) en voor elk orgaan (OR en CPBW) kan het ABVV dubbel zoveel kandidaten indienen als er effectieve mandaten te verdelen zijn. 

Wie mag kandidaat zijn? 

-    Je moet verbonden zijn met je werkgever middels een arbeidsovereenkomst of leerlingenovereenkomst. Uitzendkrachten kunnen geen kandidaat zijn bij de gebruiker! Let op: ook een werknemer wiens arbeidsovereenkomst is geschorst, kan kandidaat zijn maar  je mag hier geen misbruik van maken.
-    Je moet minstens 6 maanden ononderbroken anciënniteit hebben in de juridische entiteit (of 9 maanden onderbroken in 2023 ). De periodes als uitzendkracht tellen niet mee tenzij je werd tewerkgesteld onder het motief 'instroom'.
-    Je bent tussen 18 en 65 jaar (jongeren kunnen vanaf 16 jaar kandidaat zijn).
-    Je behoort niet tot het leidinggevende personeel en bent geen preventieadviseur of vertrouwenspersoon.

Verder moet je nog behoren tot de categorie waarvoor je kandidaat bent en uiteraard behoren tot de technische bedrijfseenheid waarvoor je je kandidaat stelt. Lidmaatschap van de vakbond is natuurlijk een evidentie.

Aandachtspunten

-    Hebben we kandidaten in alle afdelingen? 
-    Houd rekening met diversiteit (man-vrouw, jong-oud, nationaliteit, …).
-    Zorg voor een goede mix van vaardigheden onder de kandidaten. 
-    Weerspiegelen de kandidatenlijsten de realiteit op de werkvloer? 
-    Een goede communicatie is het sleutelwoord!

Procedure indienen kandidatenlijsten (7 stappen) 

1.    X+35: indienen lijsten bij de werkgever. Hiervoor zijn 3 elektronisch indieningswijzen voorzien: de indiening ‘en masse’ via een systeem ‘webservice’, het opladen van een modelformulier en de rechtstreekse invoering op de webapplicatie. Dit is voer voor je vakbondssecretaris.
2.    X+40: aanplakking van de lijsten door de werkgever
3.    X+47: klacht indienen bij de werkgever tegen fouten op de lijsten moet gebeuren tegen uiterlijk X+47. De werkgever maakt deze dan over aan de vakbonden. Om nog geldig vervangen te kunnen worden tegen X+76 moet de kandidaat zich voor X+47 terugtrekken.De vervanging is wel beperkt tot 5 specifieke gevallen tot X+76.
4.    X+54: eventuele wijziging van de kandidatenlijst na een klacht
5.    X+56: aanplakking gewijzigde kandidatenlijst
6.    X+61: beroep bij de arbeidsrechtbank tegen fouten op de lijsten. Ten laatste op X+75 doet de rechtbank een uitspraak.
7.    X+77: kandidatenlijsten zijn definitief 
Voor de duidelijkheid: het gaat hier altijd over uiterste data (vroeger mag, later mag nooit en leidt tot onontvankelijkheid).