De structuur van ABVV-Metaal

We zoomen even uit…

ABVV-Metaal is de Vlaamse metaalarbeiderscentrale binnen het ABVV. Het ABVV of het Algemeen Belgisch Vakverbond, is de socialistische vakbond in België. Het ABVV en dus ook ABVV-Metaal maken deel uit van de Socialistische Gemeenschappelijke Actie (SGA): de koepelorganisatie van de van de socialistische beweging, waartoe ook politieke partij Vooruit en de socialistische mutualiteiten behoren.

En dan weer focus op onszelf

ABVV-Metaal vertegenwoordigt in Vlaanderen meer dan 90.000 arbeiders uit de verschillende metaalsectoren. ABVV-Metaal is een syndicale ledenorganisatie op Vlaams niveau met vijf provinciale federaties. Bovendien tellen de meeste federaties op hun beurt ook een aantal lokale kantoren. Daarbuiten is er onze syndicale werking in de bedrijven: in vele van onze metaalbedrijven is een vakbondsafvaardiging actief met een aantal effectieve en plaatsvervangende afgevaardigden. 

Rode ondergrond met 6 witte blokjes met afbeelding van man op, stelt een hiërarchie voor
foto van de drie leden van het secretariaat van ABVV-Metaal

Wie bestuurt ABVV-Metaal?

Onze vakbond wordt bestuurd door het Uitvoerend Comité, dat bestaat uit één vertegenwoordiger per federatie en het secretariaat. Het secretariaat staat in voor het dagelijks bestuur van de centrale. 

Uitvoerend Comité

• Rohnny Champagne, Voorzitter
• Ortwin Magnus, Ondervoorzitter
• Marc Lenders, Algemeen secretaris
• Denis De Meulemeester
• Ronny Loubris
• Frank Stevens
• Steven Van Eeckhoutte
• Marc Pottelancie

Secretariaat

(zie foto vlnr)

• Rohnny Champagne, Voorzitter
• Ortwin Magnus, Ondervoorzitter
• Marc Lenders, Algemeen secretaris