De structuur van ABVV-Metaal

ABVV-Metaal is de Vlaamse metaalarbeiderscentrale binnen het ABVV. Het ABVV of het Algemeen Belgisch Vakverbond, is de socialistische vakbond in België. 

Het ABVV en dus ook ABVV-Metaal maken deel uit van de Socialistische Gemeenschappelijke Actie (SGA): de koepelorganisatie van de van de socialistische beweging, waartoe ook politieke partij Vooruit en de socialistische mutualiteiten behoren. 

Rode ondergrond met 6 witte blokjes met afbeelding van man op, stelt een hiërarchie voor

De missie van ABVV-Metaal

ABVV-Metaal is een progressieve vakbond met een ijzersterk verhaal en sterke standpunten, binnen en buiten de bedrijfsmuren. 

Voor sociaal overleg. Voor solidariteit en een sterke sociale zekerheid. Voor een sociaal-rechtvaardige klimaattransitie. Voor een rechtvaardige fiscaliteit waar de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Tegen extreemrechts en fascisme.   
 

Witte puzzelstukjes en het laatste ontbrekende stukje is rood

De visie van ABVV-Metaal

Als vakbond speelt ABVV-Metaal een veelzijdige rol. Elk aspect daarvan gaat uit van onze vier basisprincipes: solidariteit, rechtvaardigheid, sociale democratie en gelijkheid.
Al wat onze organisatie onderneemt en communiceert, ademt het DNA van ABVV-Metaal uit.

 

3 keer een DNA-structuur

Metaal/Transport

Sinds september 2020 geldt er een samenwerkingsverband tussen transportvakbond BTB-ABVV en ABVV-Metaal met als doel om beide centrales te versterken. De voorgaande jaren werden er al belangrijke stappen voorwaarts gezet door onze informatiesystemen op elkaar af te stemmen, gezamenlijk vorming en eerstelijnsdienstverlening te organiseren en gezamenlijke campagnes te voeren.

Samen sterker logo rond samenwerkingsverband van ABVV-Metaal en BTB