De rol van getuigen bij de sociale verkiezingen

Sociale verkiezingen vormen een cruciaal moment in de democratische processen binnen onze bedrijven. Deze verkiezingen stellen werknemers in staat om hun vertegenwoordigers te kiezen die zullen deelnemen aan de ondernemingsraden of comités voor preventie en bescherming op het werk. Een sleutelfiguur in dit proces is de kiesgetuige. Deze getuige speelt een belangrijke rol bij het faciliteren van een eerlijke en transparante verkiezing. Laten we eens kijken naar de rol en de impact van kiesgetuigen bij sociale verkiezingen.

Wat is een kiesgetuige?

Een kiesgetuige is een werknemer die door een vakbond of een groep werknemers wordt aangeduid om toezicht te houden op het verkiezingsproces en ervoor te zorgen dat het eerlijk en correct verloopt. De kiesgetuige heeft de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat alle werknemers gelijke kansen hebben om te stemmen en dat de verkiezingsprocedures worden nageleefd volgens de wettelijke voorschriften of de afspraken die werden gemaakt. De tijd besteed aan deze taken, wordt aanschouwd en verloond als gewone arbeidstijd.

De rol van de kiesgetuige

Toezicht houden op het verkiezingsproces

Een van de belangrijkste taken van kiesgetuigen is het waarborgen van de integriteit van het verkiezingsproces. Getuigen controleren of alle benodigde stappen worden gevolgd, zoals het correct oproepen van de kiezers, het voorbereiden en verzenden van de oproepingsbrieven en stembiljetten bij stemmen per brief, het informeren van werknemers en het organiseren van het stemproces de dag van de verkiezingen zelf. Zij zijn niet enkel aanwezig in het stembureau maar dragen mee zorg voor de controle van  de stembiljetten en hun aantal, bij uitstel van de telverrichtingen brengen zij een merkteken aan op het zegel van de stembus om eerlijke verkiezingen te garanderen. Ook bij de telverrichtingen en verdeling van de mandaten, nemen getuigen een belangrijke rol op. Aangezien zij het proces-verbaal van het stembureau ondertekenen met daarin de resultaten, kunnen zij daarin opmerkingen omtrent onregelmatigheden laten opnemen. Dit is niet zonder belang want wanneer later de verkiezingsuitslag zou moeten worden aangevochten kan de rechter met deze opmerkingen rekening houden.

Oplossen van geschillen

In sommige gevallen kunnen er geschillen of onregelmatigheden optreden tijdens het verkiezingsproces. Kiesgetuigen fungeren als bemiddelaars bij dergelijke situaties en proberen conflicten op te lossen om ervoor te zorgen dat de verkiezingen eerlijk en zonder problemen verlopen. Er kunnen best ook op voorhand de nodige afspraken worden gemaakt over wat kan en niet kan.

Communicatie met werknemers

Kiesgetuigen zijn vaak de belangrijkste bron van informatie voor werknemers over het verkiezingsproces. Ze beantwoorden vragen, verstrekken duidelijkheid over de procedures en moedigen werknemers aan om deel te nemen aan de verkiezingen door hun stem uit te brengen.

Samenwerking met de andere leden van het stembureau

Kiesgetuigen werken nauw samen met de verkiezingsfunctionarissen, zoals de voorzitter, secretaris en bijzitters van het stembureau, om ervoor te zorgen dat alles vlot verloopt tijdens de verkiezingsdag. Ze helpen bij het opzetten van het stembureau, controleren de identiteit van stemgerechtigden en zorgen ervoor dat het stemproces eerlijk en ordelijk verloopt.

Impact van getuigen op de sociale verkiezingen

De aanwezigheid en acties van kiesgetuigen kunnen een aanzienlijke impact hebben op het verloop en de uitkomst van sociale verkiezingen. Door ervoor te zorgen dat het verkiezingsproces eerlijk en transparant verloopt, dragen kiesgetuigen bij aan het behoud van de geloofwaardigheid en legitimiteit van de verkiezingen. Bovendien helpen ze werknemers om hun stem uit te brengen op een geïnformeerde en zelfverzekerde manier, wat essentieel is voor een goed functionerende democratie binnen organisaties.

Hun toewijding aan eerlijkheid, transparantie en het bevorderen van de belangen van alle werknemers is van onschatbare waarde voor het succes van het verkiezingsproces en het ABVV.