Dag X: eerste aanplakking

Wat houdt dit ijkpunt in?

Op dag X (tussen 13 en 26 februari 2024) moet de OR of het CPBW een bericht aanplakken met een aantal belangrijke mededelingen. Indien nog geen OR of CPBW bestaat moet de werkgever dit bericht aanplakken. Dag X valt altijd 90 dagen voor de verkiezingsdatum (dag Y). 

Wat moet in bericht X staan? 

  • Datum en uurregeling verkiezingen (dag Y)
  • Benaming en adres van de technische bedrijfseenheid (TBE)
  • Aantal mandaten per orgaan (OR/CPBW) en per categorie (arbeider, bediende, jongere en kader)
  • Voorlopige kiezerslijsten per categorie op de plaatsen waar ze geraadpleegd kunnen worden
  • Lijst met namen leidinggevend personeel + hun functie 
  • Lijst met namen kaderleden + hun functie 
  • Alle data die voortvloeien uit de procedure 
  • Persoon/dienst die de oproepingsbrieven zal versturen/uitdelen
  • Als er elektronisch gestemd zal worden, moet dit ook op bericht X staan!

De mededeling op dag X is bestemd voor de werknemers. Het bericht moet aangeplakt worden op een goed zichtbare plaats (of meerdere plaatsen) zodat alle werknemers dit kunnen bekijken. Bericht X mag ook elektronisch ter beschikking gesteld worden, maar dan moeten álle werknemers dit kunnen raadplegen (via PC) tijdens de gewone werkuren.

De beslissingen in bericht X moeten overeenkomen met de beslissingen waarover in de OR (of CPBW) is onderhandeld tijdens de voorprocedure (X-60 tot X-5). Het is belangrijk om alle informatie goed te controleren. 

 

 

wit vlak met logo van de SV 2024