Van basismilitant tot zelfstandige, proactieve mandaatdrager in de OR

In deze mandaatvorming worden voldoende sleutelvaardigheden aangeleerd, waarmee zowel een gemandateerde als de toekomstige mandaatdrager in de OR aan de slag kan gaan.
Je ontwikkelt een syndicale aanpak om om te gaan met allerhande vragen en verwachtingen van je collega’s m.b.t. arbeidsgerelateerde en economische thema’s. Je leert je collega’s zelfstandig en proactief vertegenwoordigen in het overlegorgaan OR als afgevaardigde van ABVV-Metaal.

In deze mandaatvorming zullen voldoende sleutelvaardigheden worden aangeleerd waarmee zowel een gemandateerde als de toekomstige mandaatdrager in de OR aan de slag kan gaan. Je zal syndicaal actief aan de slag kunnen gaan met allerhande vragen en verwachtingen van hun collega’s m.b.t. arbeid-gerelateerde en economische veranderingen op het bedrijf. Je zal je collega’s zelfstandig en proactief kunnen vertegenwoordigen in het overlegorgaan OR als afgevaardigde van ABVV-Metaal.

Download hier de flyer.

Om dat te bereiken leggen we in elke vormingsweek van vijf dagen (40 uren) verschillende doelen voor jou vast.

Op het einde van vormingsweek 'OR 1' zal je …

 • collectieve arbeidsovereenkomsten, die betrekking hebben op de werking van de ondernemingsraad, begrijpend kunnen lezen en syndicaal toepassen;
 • je vakbondsrechten (inforecht, controlerecht, advies/beslissingsrecht) kunnen toepassen in het uitoefenen van je OR-mandaat;  
 • gepast kunnen reageren op emotionele reacties van collega’s op de werkvloer of gesprekspartners in het overlegorgaan;
 • kunnen luisteren naar en rekening houden met, uiteenlopende meningen van verschillende gesprekspartners binnen het sociaal overleg op het bedrijf;
 • constructief kunnen werken naar oplossingen, rekening houdend met de verschillende standpunten en belangen die worden vertegenwoordigd in de ondernemingsraad;
 • taken en verantwoordelijkheden verdelen en opnemen die nodig zijn voor het goed verloop tijdens een vergadering;
 • gestructureerd en planmatig kunnen werken, ter bevordering van een goed sociaal overleg in het bedrijf.

Op het einde van vormingsweek 'OR 2' zal je …

 • inzichten en kennis verwerven over de 5 domeinen van m.b.t. personeelsbeleid (instroom, arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden, arbeidsbeoordelingen en uitstroom) en hierop hun basisrechten kunnen uitoefenen (zie deel 1) en toepassen;
 • informatie kunnen opzoeken in de sociale balans en begrijpen waarom dit een belangrijk syndicaal instrument is om te gebruiken binnen de ondernemingsraad;
 • kennis verwerven over het belang van een goed opgemaakt en in de praktijk werkend arbeidsreglement in de onderneming;
 • vanuit de verworven kennis m.b.t. personeelsbeleid, sociale balans en het arbeidsreglement, assertief en planmatig aan de slag kunnen gaan in de ondernemingsraad rond diversiteit en discriminatie op de werkvloer.

Op het einde van vormingsweek 'OR 3' zal je …

 • kunnen omgaan met en verwerken van emoties wanneer ze geconfronteerd worden met beslissingen die een ingrijpende impact hebben op werkvloer;
 • inzichten verwerven over de opmaak van een balans en jaarrekening van het bedrijf;
 • zelfstandig een analyse kunnen maken over de economische en financiële informatie die jaarlijks ter beschikking wordt gesteld aan de leden van de ondernemingsraad en in staat zijn hieruit de juiste kritische vragen te stellen;
 • inzichten verwerven over sociaal economische analyses en deze gebruiken in hun argumentatie ter bevordering van de arbeidsomstandigheden binnen het bedrijf.