Basisvorming deel 1

In onze basisvorming zullen voldoende sleutelvaardigheden worden aangeleerd waarmee zowel nieuwe ABVV-militanten, nieuw verkozenen OR/CPBW als niet-verkozen kandidaten SV aan de slag kunnen gaan.

Thema’s in deel 1

ABVV-militanten krijgen allerlei vragen, klachten en problemen van collega’s waarbij de collega’s antwoorden of acties verwachten. ABVV-militanten zijn voor de werknemers daarbij het eerste aanspreekpunt van het ABVV. Hoe moeten ze hiermee omgaan?

  • Kunnen ze zelf het antwoord geven of moeten ze daar iets actief voor doen: informatie gaan opzoeken of bronnen raadplegen?
  • Moeten ze vragen en/of problemen als niet-verkozenen doorgeven aan een gemandateerde van OR/CPBW/SA of als verkozenen in één overlegorgaan aan een ander overlegorgaan?
  • Wordt een vraag of een probleem best op de agenda gezet in een overlegorgaan?
  • Op welke manier gaan ze terugkoppelen bij de collega? Ze zijn daarbij het uithangbord van het ABVV: de ABVV-ambassadeur.

Thema’s in deel 2

Na het volgen van basisvorming – deel 1 kunnen de deelnemers syndicaal actief aan de slag (zie omschrijving praktijksituatie) op het niveau dat past bij hun positie (zie omschrijving doelgroep) en mogelijkheden om te handelen.

  • De deelnemers zijn een ABVV-aanspreekpunt voor de collega’s met een vraag, klacht of probleem. Daarbij kunnen ze luisteren, samenvatten en doorvragen zodat ze de vraag, klacht of probleem helder krijgen en kunnen kaderen.
  • Ze kunnen bronnen en diensten van ABVV-Metaal raadplegen met betrekking tot de vragen van collega’s. Ze kunnen klachten en problemen zelf behandelen of doorgeven aan de ABVV-verkozenen van het desbetreffende overlegorgaan of aan de juiste dienst van het ABVV.  Daarbij hanteren ze een actieve en samenwerkende houding en communicatie.
  • Ze weten waar, hoe en wanneer er agendapunten op de overlegorganen kunnen gezet worden.
  • Ze kunnen zelf het antwoord of de stand van zaken terugkoppelen aan de collega’s zodat deze weten dat de militant zich actief heeft ingezet en dat ze op hem/haar kunnen rekenen. Dit op een manier die eigen is aan de waarden van het ABVV, gericht op het verdedigen van de belangen van de werknemers en opbouwen van de syndicale tegenmacht.
     
vormingsdata's van de basisvorming najaar 2024

Onze vormingsmethodiek

De vormingsmethodiek die we toepassen is gericht op een individuele gedragsverandering. De basismilitanten worden actiever en zijn zich meer bewust van het ABVV-project. We wapenen hen voor socialistisch syndicaal werk. Onze methodiek is opgebouwd uit drie vormingspijlers:  groepsdynamica, communicatie en ideologie.

De basisvorming is volledig competentiegericht opgebouwd. Daarbij is de leidraad: Voor wie is de vorming? In welke reële situaties bevinden zij zich? Welke syndicale handelingen doen zij? Welke sleutelvaardigheden hebben ze hiervoor nodig? Welk doel willen ze bereiken?
Als afsluiter van deel 1 en activerende stimulans voor deel 2 van de basisvorming geven we een uitdaging mee. De deelnemers moeten aan de slag met de aangeleerde sleutelvaardigheden. In deel 2 doen we een reflectie over hun praktijkervaringen.

GOESTING OM JULLIE RODE RUGZAK TE VULLEN MET VEEL KENNIS en INZICHT?

GOESTING OM JULLIE RODE RUGZAK TE VULLEN MET VELE VAARDIGHEDEN OM AAN DE SLAG TE GAAN?

GOESTING OM …

SCHRIJF DAN ZEKER IN VOOR DE BASISVORMING.