Basisvorming najaar 2024

De basisvorming is voor alle nieuwe kandidaten van de SV’24. Dus zij die geen Kick-off
vorming hebben gevolgd kunnen nu toch NOG inschrijven en instappen in ons
vormingstraject vanaf BASISVORMING 1.

Wanneer worden de Basisvormingen gegeven?

In de basisvorming van 3 x 5 dagen, en nog steeds in je regio, zorgen we ervoor dat de ruwe diamanten verder kunnen ontbolsteren. In deze drie weken trachten we dichter bij de kern te komen. En bieden we je:
 • Een positief en veilig leerklimaat waarin je samen leert, en leert van elkaar 
 • Een programma dat aansluit en verder werkt op de realiteit van de werkvloer
 • Een groepsdynamiek waarin er ruimte is voor eigen initiatief en actieve deelname

Maar we bieden vooral een rijk gevuld programma zodat je kunt uitgroeien tot een schitterende militant voor je collega’s. Daarin komen heel wat raakvlakken aan bod, gaande van de waarden van het ABVV, wetgeving, de uitbouw van een syndicaal netwerk, je mogelijkheden in de OR, het CPBW en de SA. Maar we geven je ook sleutelvaardigheden mee om je persoonlijk te ontwikkelen tot een onschatbare briljant!

BV TEKST TIM

Facetten van de basisvorming

 • Met een rode draad: we werken aan sleutelvaardigheden voor een goede syndicale praktijk: solidair samenwerken, assertief handelen, verandering realiseren en het aanscherpen van je syndicale blik op de sociale relaties binnen en buiten de onderneming.
 • We laten je kennismaken met onze kijk op de samenleving: gelijkheid, solidariteit, democratie en rechtvaardigheid zijn de basisprincipes. 
 • Je leert de vele kamers van de vakbond kennen: structuur en werking van het ABVV.
 • Hoe bouw je een syndicaal netwerk uit?
 • Hoe win je het vertrouwen en de steun van je collega’s?

 

 

 • We zorgen ervoor dat je je rechten op zak hebt en je een antwoord hebt op de meest courante vragen van je collega’s.
 • Wat kun en mag je in de ondernemingsraad, het CPBW en de vakbondsafvaardiging?
 • Hoe ontmijn je conflicten?
 • Hoe voer je een gesprek met de werkgever? Hoe onderhandel je principieel en doelgericht?
 • Hoe werkt het sociaal overleg binnen en buiten het bedrijf? Wat is een collectieve arbeidsovereenkomst (cao)
 • Hoe versterken we de kracht van de solidariteit in de samenleving? De sociale zekerheid in onzekere tijden. 

Durf denken, spreken en handelen. Sluit je aan bij al die briljante militanten die vóór jou hun syndicale kracht met vorming hebben opgebouwd. Meld je aan bij de secretaris van je vakbondsafdeling en schrijf je in!

 

BV traject 2025