#04: Syndicaal onthaal: Wat moet? Wat kan?

Samenwerking tussen de overlegorganen.

In dit deel gaan we even kijken naar het onthaal op de werkvloer, waarom dit zo belangrijk is om je werking te versterken en hoe je dit kan aanpakken in je onderneming! 

Volg de 4 stappen hieronder

Stap 1: Waarom is een onthaal zo belangrijk?

Een onthaal is enorm belangrijk voor iedereen die er bij betrokken is, voor de werknemer is het de beste manier om de onderneming te leren kennen en ook om op een veilige manier aan de nieuwe job te kunnen starten! Voor de werkgever zorgt het onthaal voor een betere werksfeer, meer motivatie en een snellere aanpassing van de nieuwe werknemer.

Ook is het belangrijk om een goed syndicaal onthaal op poten te zetten. We tonen nieuwe werknemers niet alleen dat ze welkom zijn in ons bedrijf maar ook bij ABVV-Metaal. Het komt er niet op aan om hen te overdonderen, maar om hen te ondersteunen en ervoor te zorgen dat ze snel hun plaats vinden in de onderneming. Een syndicaal onthaal is een uitstekende gelegenheid om wederzijds kennis te maken: zij leren ons kennen en wij de nieuwelingen.

 

Stap 2: Allemaal goed en wel, maar bij ons is er geen onthaal of loopt dit niet goed?

Gelukkig is het onthaal wettelijk vastgelegd aan de hand van een aantal cao’s. Namelijk cao 22 die het onthaal van de werkgever gaat regelen en cao 5 die het heeft over het onthaal van de syndicale afvaardiging. Deze geven je genoeg handvaten om aan de slag te gaan en je werkgever aan te zetten een fenomenaal onthaal te organiseren.

Als we cao 22 kort samenvatten is er een verschil tussen een onderneming met meer of minder dan 20 medewerkers. Omdat het grootte merendeel van jullie in een onderneming zit met meer dan 20 medewerkers leggen we kort even uit wat er wanneer moet gebeuren:

Bij de aanwerving:

 • Wanneer is de start voorzien, waar en bij wie moet je je aanmelden?
 • Wat zijn alle voorwaarden rond bezoldiging, uurregeling, …?
 • Onder welk paritair comité je valt?
 • De naam van de verantwoordelijke voor het onthaal?


De eerste werkdag:

 • Exemplaar van het arbeidsreglement
 • Beschrijving van het werk en programma eerste dag
 • Gezondheids- en veiligheidsvoorschriften
 • Bezoek werkpost en omgeving
 • Kennismaking leidinggevenden en collega’s
 • Voorstelling werknemersafvaardiging


In de eerste maand:

 • Geleid bezoek aan de onderneming & vakbond verwittigen
 • Sociale diensten, locatie en contact
 • Geneeskundige diensten, locatie en contact
 • Regeling VOV
 • Hoe word je werk gecontroleerd?

Deze informatie moet ook schriftelijk aan de nieuwe medewerker overhandigd worden.

Al deze zaken moeten ook besproken worden in de ondernemingsraad, dus ook de middelen die ze gaan nodig hebben om dit uit te voeren, daar mag uiteraard advies over geven! Neem ook de cao erbij en wijs je werkgever op zijn verplichtingen!

Ook mag je de veiligheid niet vergeten in het verhaal, ook daar is de werkgever verplicht om voorstellen te krijgen over het onthaal van zowel de werknemers als de preventiedienst. (Codex Titel II, hoofdstuk I, art. 5)

 

Stap 3: Ja maar, hebben wij als vakbond dan geen onthaal?

Dit word je uiteraard niet zomaar gegeven, je gaat dat moeten afdwingen. Maar daar is er ook een cao die je helpt! Namelijk cao 5. Cao 22 verwijst er zelfs naar en zegt dat de vakbondsafvaardiging bevoegd is inzake het onthaal. Via cao 5 zijn we als syndicale delegatie bevoegd voor de toepassing van cao’s in de onderneming ook heb je recht, mits toestemming van de werkgever, om voorlichtingsvergaderingen te geven aan het personeel.

Haal dus je beste argumenten boven en bereid je goed voor om een syndicaal onthaal af te dwingen!
 

Stap 4: Hoe moet ik dat nu doen zo een onthaal?

Als ABVV-delegatie beslis je natuurlijk zelf hoe je jouw onthaal gaat geven. Een aantal punten zijn hier wel belangrijk!

Het is een ABVV-onthaal, de werkgever is verplicht om alle bedrijfsinformatie te geven, dus structureer je onthaal zo dat het voornamelijk over de vakbondswerking op je bedrijf gaat.

Het is een eerste kennismaking met de leden van de ABVV-delegatie. Dit is natuurlijk heel belangrijk voor de werknemer om te weten bij wie hij terecht kan voor al zijn problemen en vragen. Ook naar ledenwerving toe is dit een belangrijkste eerste stap.

Hieronder geven we voor jou een aantal tips mee voor een goed syndicaal onthaal!

 • Onderhandel over een bepaalde tijd die je als ABVV kan innemen tijdens de eerste dag van het onthaal.
 • Voorzie een onthaalbrochure of wat materiaal om uit te delen tijdens je onthaal.
 • Zorg voor documenten voor overschrijving en controleer of ze in de juiste sector aangesloten zijn.
 • Leg goed uit wat je daar doet als vakbond en bij wie ze terecht kunnen met hun vragen.
 • Zet jezelf als vakbond maar eens goed in de verf met alles wat jullie al bereikt hebben en nog willen bereiken.
 • Betrek ook je militanten in het verhaal, als je weet waar de nieuwe werknemers zullen werken kan je samen met de militanten in die afdeling aan de slag gaan om ze zo goed mogelijk bij te staan.
 • Neem zeker eens een kijkje op de website van het ABVV-Metaal voor de laatste actualiteit en brochures.
 • Neem geen taken over van de werkgever in jouw syndicaal onthaal, gebruik je kostbare tijd om je eigen verhaal te brengen.

Laat je ook niet uit het lood slaan als je je werkgever niet kan overtuigen om tijd vrij te maken voor de vakbond. Dit is altijd een moeizaam proces en het zal niet vanzelf gaan. Maar de aanhouder wint! Dus blijf maar goed zagen over de voordelen van een syndicaal onthaal!