#01: Hoe omgaan met vragen van leden?

Ontdek de LSD-techniek.

Bij militanten die onze vormingen doorlopen hebben, klinkt dit zeker niet als nieuw in de oren.

LSD staat voor: Luisteren, Samenvatten en Doorvragen.
LSD is simpelweg een gesprekstechniek die voortkomt uit een behoefte.

In onze gehaaste maatschappij van vandaag worden we constant afgeleid en zijn we met ontzettend veel gedachten bezig. De tool, en het eigen maken hiervan, dwingt ons als het ware om aanwezig te blijven in een gesprek. Hiermee maken en geven we oprecht aandacht aan elkaar.

Volg de stappen hieronder en je bent klaar om alle leden met hun vragen te helpen. 

Volg de 5 stappen hieronder

Klik iedere stap open en leer meer over de technieken.

Stap 1: Goed leren luisteren.

 • Het effect van oprecht luisteren is dat iemand zich echt gehoord voelt.
 • Maar hoe luister je dan? Luisteren doen we niet enkel met onze oren. Maar zeker ook non-verbaal. Zoals oogcontact houden, knikken, onze wenkbrauwen fronsen of omhoogtrekken. Zo laat je de spreker merken dat je echt luistert, geef je hem/haar vertrouwen en ruimte om in alle zekerheid het verhaal te doen en toon je je oprechte interesse.
 • Je mist essentiële informatie door een niet-open of niet-non-verbale houding aan te nemen.
 • Stiltes maken ook onderdeel uit van deze gesprekstechniek. Ze maken deel uit van het luisteren. Schenk wel aandacht aan de stiltes, maar door te lange stiltes kun je de spreker een onaangenaam gevoel geven. Daardoor gaat hij/zij meer dingen zeggen dan hij /zij op dat moment wil of waar hij/zij zich comfortabel bij voelt. Dus balanceren is key.
   

Conclusie: 

als je een combinatie van non-verbale communicatie en stiltes gebruikt gebeurt er best wel veel.
Door de snelheid van onze maatschappij worden we geprikkeld om overal snel op te reageren. Door deze gesprekstechniek te gebruiken laten we deze prikkels afnemen. Een valkuil in een gesprek is om, nadat iemand iets heeft gedeeld, snel over te gaan tot een weliswaar goedbedoeld advies of mening. Nochtans hebben we misschien niet genoeg of niet alle informatie. Daarom is samenvatten uitermate belangrijk.
 

Stap 2: De essentie leren samenvatten.

 • Samenvatten is de verbale bevestiging aan de spreker dat je oprecht interesse toont en dat je echt geluisterd hebt.
 • Maar ook of je de spreker wel effectief begrepen hebt. Dit is uitermate belangrijk om verder te gaan met het gesprek.
 • Een goede tip om aan je samenvatting te beginnen is: “Heb ik goed begrepen dat ...?”
 • Bij het samenvatten geef je de spreker ook nog de ruimte om dingen te verduidelijken of aan te vullen.
 • Door je de mindset eigen te maken dat je jezelf dwingt om een samenvatting te maken, dwing je jezelf ertoe om echt te luisteren en om afleidingen (bijv. melding op je gsm) te filteren of te negeren.

Stap 3: Durven doorvragen.

 • Stel een open vervolgvraag (bijv. 'Wat bedoel je met (...) ? Kun je dat eens verduidelijken?') Vermijd vragen waar enkel ja of nee op kan worden geantwoord (dit zijn gesloten vragen). 
 • Met dit onderdeel hebben de meeste mensen de meeste moeite.
 • Je kunt niet in iemands hoofd kijken, maar door het doorvragen kom je daar alvast een stukje dichterbij. Omdat je zo meer info zult verkrijgen van de spreker om dichter tot de kern van het onderwerp te komen. Het stelt je in staat om een beter(e) advies, mening of reactie te geven. En zo de spreker beter te helpen en te begrijpen.
 • Als het ware gebruik je een trechter om vanuit het brede verhaal tot de essentie te komen.
   

LSD-gesprekstechniek

Wanneer je gebruik maakt van deze LSD-gesprekstechniek, zul je merken dat dit leidt tot veel fijnere gesprekken. Als je dit oefent en deze structuur in je hoofd zit, zal dit leiden tot een betere en meer oprechte verbinding. Wees er echter behoedzaam voor dat het niet lijkt of je een checklist afvinkt.

Deze gesprekstechniek zal een meerwaarde blijken in je sociale leven, maar ook in de gesprekken die je hebt op de werkvloer, met collega’s, leden, zelfs leidinggevenden. Deze techniek is zeker ook te gebruiken tijdens de verschillende overlegorganen!

Stap 4: De zandlopertechniek toepassen.

Wanneer je jezelf de LSD-techniek toe-eigent, zullen je collega’s en leden je steeds meer gaan vertrouwen en steeds meer de weg naar je vinden. Dan kun je gebruik maken van de ‘zandloper-techniek’. Ook dit komt meermaals aan bod binnen onze vormingen.

Je wordt als militant eigenaar van de vragen die je krijgt op de werkvloer. Zowel de vraag als het antwoord worden door jou doorgegeven. Zo ben jij een belangrijke schakel op het werk. Door vragen te krijgen en hierop een antwoord te zoeken, leer je steeds bij en worden zowel jij als jouw team sterker!
 

Stap 5: Even recapituleren.

 

Stap 1: Het ontvangen van vragen:

Maak dat je alle informatie krijgt van jouw collega’s door middel van de LSD-gesprekstechniek:

 • Luisteren
 • Samenvatten
 • Doorvragen

Controleer indien nodig of deze informatie correct is.

Stap 2: Het zoeken naar een correct antwoord:

Je kunt nooit alles weten. Durf dan ook aan jouw collega’s te zeggen dat je het antwoord snel gaat opzoeken/navragen en dit terug aan hen zal bezorgen. 
Er zijn veel infobronnen waar je antwoorden kunt vinden, zoals de ABVV-diensten, brochures, het internet…
Wanneer je gebruik maakt van een menselijke infobron (bijv. een telefoontje naar jouw secretaris), pas je opnieuw de LSD-techniek toe. Het is dan ook ontzettend belangrijk dat jij het zelf goed begrijpt, vooraleer je met je antwoord teruggaat naar het lid.

Stap 3: Het correcte antwoord terugkoppelen naar de collega:

Je geeft zelf het antwoord aan je collega’s, zodat ze weten dat jij je actief inzet en dat ze op jou kunnen rekenen.