Wat gebeurt er op de installatievergadering?

Als er geen beroep tot nietigverklaring van de verkiezingen of de aanduiding van afgevaardigden is ingesteld, moet uiterlijk op Y+45 de eerste vergadering van de nieuwe ondernemingsraad of het nieuwe comité gehouden worden. Deze eerste vergadering is de installatievergadering. Vanaf deze vergadering loopt de ontslagbescherming af van de vorige delegatie en worden de verkozen leden formeel benoemd en worden de voorzitter en de secretaris gekozen.

De installatievergadering van de ondernemingsraad en het comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW) is een cruciaal moment voor de interne organisatie en het sociale beleid van een bedrijf. 

De agenda van deze eerste bijeenkomst omvat doorgaans:

 1. Verwelkoming, introductie en doelstellingen
  De directie en de vakbondsafgevaardigden stellen zich voor en geven een overzicht van hun verwachtingen, wettelijke verplichtingen en specifieke doelstellingen. Ook de rol van het orgaan wordt toegelicht.
 2. Aanstellen van functies
  Het kiezen van een voorzitter en secretaris, die de vergaderingen zullen leiden en de verslaglegging zullen verzorgen.
 3. Vaststellen van de werkmethoden
  Dit omvat afspraken over de vergaderfrequentie, de communicatiekanalen en de manier waarop besluiten worden genomen.

  Dit is in feite het bevestigen van het huishoudelijk reglement. Wil je hier meer over weten? Volg dan zeker de aankomende webinar van het ABVV op 29 of 30 mei (zie hieronder voor meer info). Het HHR komt ook aan bod in deel 2 van de Kick-off-vormingen voor nieuw-verkozen militanten.
 4. Bespreking van de agenda
  Het opstellen van een voorlopige agenda voor de komende vergaderingen, waarbij de thema’s, eigen aan het orgaan, die men aan bod wil laten komen, worden besproken.

Werd er beroep aangetekend bij de Arbeidsrechtbank of het Arbeidshof dan blijft de oude garde aan tot de nieuwe samenstelling definitief is geworden. Vervolgens vindt de installatievergadering plaats.