Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Historiek? 

De Kamercommissie Sociale Zaken keurde onlangs een wetsvoorstel goed rond de uitbreiding van het rouwverlof bij het overlijden van een partner of kind. Dit betekent dat het binnenkort realiteit zal worden (goedkeuring door de Kamer wordt voorzien in het najaar van 2021).

Wat? 

Hierdoor zou het rouwverlof (klein verlet bij overlijden familielid) voor werknemers met 7 dagen worden uitgebreid (van 3 naar 10 dagen) bij het overlijden van hun partner of kind. Deze dagen kunnen flexibel worden opgenomen binnen het jaar na de dag van overlijden. Kanttekening: in de meeste sectoren bedraagt het rouwverlof nu het wettelijke minimum van drie dagen. Er zijn evenwel sectoren, ook binnen de metaalsectoren, die op sectoraal niveau al een hoger aantal dagen toekennen aan de werknemers.

Wie?

Ook het toepassingsgebied van de wet breidt uit, zodat rouwverlof ook kan worden opgenomen bij het overlijden van stiefbroers, stiefzussen en stiefgrootouders en in geval van langdurige pleegzorg door de pleegouders.