Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Wanneer? 

Mei en juni zijn de maanden waarin het vakantiegeld wordt uitbetaald. De arbeiders tewerkgesteld in paritair comité 111 krijgen hun geld van vakantiekas Congmetal. De overschrijving gebeurt op één van deze data: 17 mei 2021, 1 juni 2021 en 15 juni 2021. De arbeiders uit de andere metaalsectoren krijgen hun vakantiegeld van de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV). Zij betalen uit tussen 2 mei en 30 juni.

Hoeveel? 

Het vakantiegeld 2021 bedraagt 15,38% van het bruto jaarloon (aan 108%) dat je verdiende in 2020. Daarop wordt nog RSZ en bedrijfsvoorheffing betaald. Arbeiders tewerkgesteld in PC 111 kunnen hun persoonlijke dossier hier raadplegen. De andere metaalarbeiders kunnen via de RJV het exacte bedrag nagaan.  

Impact corona? 

Wie in 2020 tijdelijk werkloos was omwille van corona, zal daardoor niet minder vakantiegeld krijgen. Dankzij de vakbonden werden de dagen corona-werkloosheid in 2020 gelijkgesteld, zowel wat het aantal dagen vakantie als het vakantiegeld in 2021 betreft.