Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Eerst en vooral

Je vakantiegeld van 2020 is afhankelijk van je arbeidsprestaties in 2019. De tijdelijke werkloosheid omwille van corona, zal dus sowieso geen invloed hebben op het bedrag van je vakantiegeld dat dit jaar (in mei of juni) wordt uitbetaald.

Wat met het vakantiegeld van 2021?

Alle dagen ‘tijdelijke werkloosheid wegens overmacht’ (vanaf 1 februari 2020 t.e.m. 30 juni 2020) worden gelijkgesteld voor de berekening van zowel het vakantiegeld als het aantal vakantiedagen (er is wel nog een koninklijk besluit nodig om alles officieel te maken). Wie tijdelijk werkloos is door corona zal daardoor volgend jaar geen lager bedrag ontvangen of minder vakantiedagen krijgen.

Dossier online

Arbeiders tewerkgesteld in paritair comité 111 (metaal- en machinebouw) krijgen hun vakantiegeld via Congemetal. Zij kunnen hun dossier hier opvolgen. Voor de arbeiders in de aanverwante sectoren wordt het vakantiegeld beheerd door de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RVJ). Zij kunnen hun dossier ook online raadplegen.