Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Regelingen in de sectoren

De eindejaarspremie is niet voor alle werknemers een recht. Je kunt er alleen aanspraak op maken als ze is voorzien in een cao op het niveau van de sector of het bedrijf, het arbeidsreglement of je contract. De betaling van een eindejaarspremie kan ook een gewoonte zijn in je bedrijf. Dat vereist evenwel dat de premie elk jaar op dezelfde manier wordt toegekend aan alle werknemers of tenminste alle werknemers van dezelfde categorie.

Gelukkig heeft ABVV-Metaal in heel wat sectoren een eindejaarspremie onderhandeld. De verplichting tot het betalen van een eindejaarspremie bestaat in de sectoren non-ferro; metaal-, machine- en elektrische bouw; garages; metaalrecuperatie; elektriciens; koetswerk; edele metalen en metaalhandel. De berekening, de voorwaarden en de uitbetaling verschillen echter per sector.

In de meeste gevallen wordt de eindejaarspremie uitbetaald door de werkgever. In de sector elektriciens gebeurt de uitbetaling door het Fonds voor Bestaanszekerheid. De werknemers in deze sector ontvingen hun eindejaarspremie al op 9 december. De werknemers van de andere sectoren ontvangen hun eindejaarspremie eind december of in januari.

Kijk in de Op Zak van jouw sector voor meer info.

Voor de werknemers uit sectoren garages, elektriciens, koetswerk en metaalhandel is er nog meer goed nieuws. Zij ontvangen deze maand ook eco-cheques. Dit moest gebeuren ten laatste op 15 december. Neem contact op met je delegee, secretaris of lokaal ABVV-Metaal-kantoor.

Ook als uitzendkracht heb je recht op een eindejaarspremie!

Als uitzendkracht heb je recht op een eindejaarspremie. Net zoals alle werknemers ontvang je die in december. Maar je moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen. In bepaalde gevallen krijg je er tegelijkertijd ook nog een syndicale premie bovenop. Hieronder lees je alles voor een snelle uitbetaling van je eindejaarspremie.

Heb ik recht op een eindejaarspremie?

Je krijgt als uitzendkracht een eindejaarspremie in december als je:

- Minstens 65 dagen of 494 uren gewerkt hebt (78 dagen in de zesdagenweek);
- In de periode tussen 1 juli 2015 en 30 juni 2016 (de referteperiode).

Heb je slechts 60 dagen of 456 uren gewerkt als uitzendkracht, maar werd je ondertussen aangeworven als vaste werknemer? Ook dan heb je recht op een eindejaarspremie.

Om te weten hoeveel dagen je gewerkt hebt, moet je ook een aantal gelijkgestelde dagen in aanmerking nemen. Volgende dagen worden gelijkgesteld:

- Ziektedagen waarvoor je een gewaarborgd loon kreeg
- Afwezigheidsdagen als gevolg van een arbeidsongeval
- Tijdelijke werkloosheid (maximum van 5 dagen)
- Betaalde feestdagen

Om snel en gemakkelijk het aantal gewerkte dagen bij te houden kun je gebruik maken van de app-eindejaarspremie die door het ABVV werd ontwikkeld. Je kunt deze app downloaden via iTunes, Google Play of op eindejaarsapp.rechtenuitzendkracht.be.  

Hoeveel bedraagt mijn eindejaarspremie?

De bruto-eindejaarspremie bedraagt 8,33 % van het brutoloon dat je hebt verdiend als uitzendkracht tijdens de referteperiode (1 juli 2015 – 30 juni 2016). Om het nettobedrag te weten moet je nog 13,07 % sociale zekerheidsbijdragen en 23,22 % bedrijfsvoorheffing aftrekken. Het bedrag dat uiteindelijk op je rekening wordt gestort, bedraagt dus ongeveer 63 % van je bruto-premie. Van het Sociaal Fonds voor de Uitzendkrachten ontvang je een document waarop je de volledige berekening terugvindt.

Hoe zorg je voor een snelle betaling van de eindejaarspremie?

Als je in aanmerking komt voor een eindejaarspremie ontvang je in december automatisch een document van het Sociaal Fonds voor de Uitzendkrachten. Dit document bezorg je aan het ABVV-kantoor in je buurt of aan je vakbondsafgevaardigde op het bedrijf. Op deze manier wordt je premie het snelst uitbetaald.

Hoe zit dat met de syndicale premie?

Heb je recht op een eindejaarspremie én ben je lid van het ABVV, dan heb je ook recht op een syndicale premie van 104 € (2016). Je ontvangt de syndicale premie samen met de eindejaarspremie. Je moet hiervoor wel even langsgaan bij het ABVV-kantoor in je buurt.

Nog meer weten over je rechten als uitzendkracht? Bezoek dan zeker eens de website www.rechtenuitzendkracht.be