GOED
OM TE WETEN

Wat zijn je algemene rechten als werknemer in België, los van de sector waarin je werkt? 

 

Als werknemer heb je jaarlijks recht op betaalde vakantiedagen. Daarvoor moet je arbeid hebben verricht die is aangegeven bij de Rijksdienst Sociale Zekerheid in het kalenderjaar dat voorafgaat aan het jaar van de vakantie (het vakantiedienstjaar). Het aantal betaalde verlofdagen hangt af van het aantal effectief gewerkte en gelijkgestelde dagen. Om te weten welke dagen zijn gelijkgesteld, neem een kijkje in de Op Zak van jouw sector.

Om het aantal werkdagen te berekenen dat recht geeft op vakantie wordt deze basisformule gebruikt:

A x 5/R x Q/S

A = het aantal dagen dat je in het vakantiedienstjaar effectief hebt gepresteerd + het aantal gelijkgestelde dagen
R = hoeveel dagen je per week gemiddeld werkt (5 of 6 dagen)
Q = het gemiddeld aantal uren dat je per week werkt volgens jouw arbeidsovereenkomst
S = gemiddeld aantal uren dat een voltijdse arbeider per week moet presteren

Lees af in deze tabel met hoeveel vrije dagen je gewerkte/gelijkgestelde dagen overeenkomen.

 

sidebar2

sidebar3