• De nieuwe MagMetal is er! Deze MagMetal komt speciaal vandaag uit, op 8 mei! Waarom? Dat lees je allemaal in Lees meer

  Ontdek hier onze nieuwe MagMetal


 • Ziek is ziek, hoor je wel eens zeggen als een collega ziek uitvalt. En wie ziek is, die Lees meer

  Nieuw! E-book 'Alles wat je moet weten over ziekte & werk'


 • Was je in 2022 tijdelijk werkloos omwille van corona?Dankzij daadkrachtig optreden van het ABVV heeft dit geen negatieve Lees meer

  Coronawerkloosheid wordt volledig gelijkgesteld voor jaarlijkse vakantie


 • Op 8 maart wordt wereldwijd de Internationale Vrouwendag gevierd. Deze strijddag voor gelijke rechten voor vrouwen en mannen Lees meer

  De strijd om gendergelijkheid in de metaal: vroeger en nu

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Blog

Wie laten we de toekomst ontwerpen? - Mir…

Zo op het einde van het jaar, is het altijd goed achterom te kijken om te weten welke stappen voorwaarts de beste zijn. Met andere woorden, hoe we de toekomst best vormgeven. En die toekomst begint vandaag, in cruciale tijden.Enerzijds...

Lees meer

Nieuws

Verkoop Daikin keldert: gevolgen voor tewerks…

21-09-2023

Afgelopen vrijdag kondigde de directie van Daikin Europe...

Ontwerpakkoord in sector monteerders: ontdek …

20-09-2023

In de sector van de monteerders (PC 111.3)...

Ontwerpakkoord in garagesector: wat houdt het…

20-09-2023

In de garagesector (PC 112) werd op 21...

Ontwerpakkoord in sector metaalhandel

14-09-2023

Ook in de sector van de metaalhandel (PC...

ABVV Metaal Website klimaat
Ledenvoordeel
 
7254 Y23 ABVV Metal MagMetal januari 2023 Website button 500x383 01
podcast visual
 
connect 012
ABVV Metaal website blokje vorming NL
 

Vakantiedagen en eindejaar: wat zijn de regels?


Het einde van 2022 komt in zicht. Wat als je nog beschikbare vakantiedagen hebt? Kan je die overdragen naar volgend jaar of niet? Wat als het niet mogelijk is om al je vakantiedagen op te nemen? En waar moet ik op letten als ik tijdelijk werkloos ben? We leggen dat graag allemaal voor jou uit.

Vakantie: de basics

Wie voltijds werkt, heeft recht op 20 dagen wettelijke vakantie per jaar (de wettelijke vakantiedagen). Daarnaast zijn er nog 10 officiële feestdagen en eventuele extra verlofdagen die op sectoraal- of bedrijfsniveau zijn vastgelegd (bv. anciënniteitsverlof en loopbaanverlof).

De vakantiedagen kunnen nooit eenzijdig worden vastgelegd, niet door de werknemer en niet door de werkgever. Er is steeds een onderling akkoord nodig. Dat kan zowel een collectief akkoord zijn tussen werkgever en vakbond (bv. 2 weken collectieve sluiting tijdens de zomermaanden) als een individueel akkoord tussen werkgever en werknemer.  

Kan ik mijn vakantiedagen overdragen naar volgend jaar?

Het antwoord is nee. De wettelijke vakantiedagen moeten worden toegekend voor 31 december 2022. Verlofdagen die in 2022 niet zijn opgenomen, kunnen dus niet worden overgedragen naar 2023 – ook niet als de werknemer en de werkgever daarmee akkoord gaan.

Hetzelfde geldt voor inhaalrustdagen of ADV-dagen. Ook deze moeten voor het einde van het jaar worden opgenomen. Feestdagen kunnen ook nooit worden overgedragen (zij worden meestal op de dag zelf opgenomen).

Wat in de praktijk soms wel gebeurt, is dat bijkomende vakantiedagen (die op sectoraal- of bedrijfsvlak werden vastgelegd) kunnen worden overgedragen naar volgend jaar (bv. tot eind februari of tot eind maart). Maar dat is afhankelijk van bedrijf tot bedrijf.  

Kan ik afstand doen van mijn vakantiedagen?

Ook dat is – gelukkig – niet mogelijk. Een werknemer kan geen afstand doen van de vakantiedagen waar hij recht op heeft. Het is de plicht van de werkgever om erover te waken dat een werknemer wel degelijk al zijn vakantiedagen opneemt voor het einde van het jaar. Wanneer de werkgever merkt dat een bepaalde werknemer zijn vakantiedagen niet opneemt of inplant, dan dient de werkgever die werknemer daarvan op de hoogte te stellen (desnoods schriftelijk) en hem te verzoeken om zijn verlof in te plannen.

Wat als het niet mogelijk is om mijn vakantiedagen op te nemen?

Het kan zijn dat een werknemer niet in de mogelijkheid is om al zijn vakantiedagen op te nemen (bv. wegens ziekte of een arbeidsongeval). In dat geval gaat het recht op die verlofdagen definitief verloren (zoals gezegd kunnen ze niet worden overgedragen naar volgend jaar).

Wanneer de werknemer een bediende is, moet de werkgever wel nog het vakantiegeld betalen voor de niet-opgenomen vakantiedagen (uiterlijk op 31 december 2022). Voor arbeiders is dat niet het geval, omdat zij hun vakantiegeld reeds hebben gekregen via de vakantiekas of de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV).

 

---------------

!! Belangrijk om te weten !!

Werknemers die ziek of werkloos worden, nemen best vóór het einde van het jaar hun openstaande vakantiedagen nog op. Alle openstaande wettelijke vakantiedagen worden immers in mindering gebracht van de uitkering (ziekte of werkloosheid) waarop men recht heeft in december.

--------------Tijdelijke werkloosheid en vakantiedagen

Wanneer op een bedrijf tijdelijke werkloosheid wordt ingevoerd (economische werkloosheid, tijdelijke werkloosheid energie, …), dan moet de werknemer er op letten dat hij – uiterlijk in december 2022 – al zijn wettelijke vakantiedagen heeft opgenomen. De RVA bepaalt immers dat alle betaalde verlofdagen waarop de werknemer recht heeft, uiterlijk in de maand december moeten worden opgenomen. Anders kan er geen tijdelijke werkloosheidsuitkering worden toegekend voor het saldo van deze dagen van betaald verlof.