VAKBOND
in actie

Tegenover het asociale beleid van ieder voor zich en niemand voor ons allen, is er maar één antwoord: ACTIE. Volg onze campagne in de strijd voor meer samenhorigheid.

 

Word in 1 minuut mede-eiser in de Klimaatzaak 2.0!

Als we onze planeet leefbaar willen houden, dan moeten we nu actie ondernemen. Een groenere toekomst betekent niet alleen een leefbare planeet, maar een toekomst waarin we geld besparen op onze energiefactuur, propere lucht inademen, streven naar lokale jobs, minder aanschuiven in de file en resoluut kiezen voor investeringen in België. Aangezien de Belgische overheden niet snel genoeg te werk gaan om onze duurzame toekomst te vrijwaren, startte vzw Klimaatzaak een rechtszaak.Klimaatzaak wijst de overheid via deze gerechtelijke weg op haar verantwoordelijkheden.

Lees meer...

Teken de petitie: Tijd voor meer koopkracht #OurPayRise

Meer koopkracht voor de Europese werknemers is een kwestie van sociale rechtvaardigheid.Inkomensongelijkheid neemt vandaag de dag toe. Collectief onderhandelen – de beste manier om de koopkracht van de mensen te verzekeren – zou gepromoot in plaats van in vraag gesteld moeten worden. Al te lang al proberen regeringen en werkgevers de werknemers tegen elkaar o te zetten in een ‘race to the bottom’.  Terwijl meer koopkracht niet alleen goed is voor de werknemers maar ook voor de economie. Het zorgt voor meer vraag,  en dus snellere groei en een eerlijkere economie.

Daarom lanceert het Europees Vakverbond de campagne ‘It’s time for OUR Recovery – Europe needs a pay rise.’ Tijd voor meer koopkracht. Steun de champagne en teken de petitie en doe het NU! En hier.

9 november - Geen Europa zonder staal

Op 9 november manifesteren een 10.000 tal werknemers uit de Staal vanuit gans Europa in Brussel. Voor de financiële crisis waren er nog 400.000 aan de slag in de Staal, nu zijn er dat nog 330.000. IndustriAll Europa  eist van de Europese Commissie een politiek die zorgt dat de staal een toekomst blijft hebben in Europa. Alle info vind je bij je delegee of op de website www.industriall-europe.eu/campaign/2016/Steel/

Laat je stem horen voor een sociaal Europa!

De Europese Commissie onderzoekt hoe ze de arbeidsmarkt en de socialezekerheidsstelsels binnen de EU kan verbeteren via een openbare raadpleging over de 'Europese pijler van sociale rechten'. Verschillende Europese vakbonden, waaronder het ABVV, hebben samen een plan uitgewerkt om te antwoorden op de vragen van de Commissie. Tot 31 december 2016 hebben alle werknemers, burgers en sociale organisaties de tijd om hun stem te laten horen. Door de handen in elkaar te slaan, zal onze stem krachtig genoeg zijn en verplichten we de Commissie om naar ons te luisteren.

Lees meer...

Actie tegen de vrijhandelsverdragen... voor het te laat is

ABVV-Metaal voert al maanden mee strijd tegen TTIP en CETA. Deze trans-Atlantische vrijhandelsverdragen vormen een groot gevaar voor onze democratie, onze werkgelegenheid en het milieu. Het zijn vooral de grote multinationale bedrijven en economische machten die er de vruchten van zullen plukken. Hoog tijd dus om de onderhandelingen definitief een halt toe te roepen.

Lees meer...

Subcategorieën