Campagne Pensioen

Deze campagne zet zich in voor een rechtvaardig pensioenbeleid en legt de nadruk op:

  1. Fatsoenlijke arbeidsomstandigheden voor oudere werknemers, inclusief aangepast werk en verbeterde verlofregelingen.
  2. Een pensioenleeftijd van 65 jaar na 42 jaar loopbaan, met de optie voor vervroegd pensioen.
  3. Een gegarandeerd minimum pensioen van 1.500 euro netto voor wie minstens 42 jaar heeft gewerkt.

De campagne evalueert ook recente pensioenhervormingen door de federale regering, zoals de verhoging van het minimumpensioen en de introductie van een pensioenbonus. ABVV-Metaal en BTB ondersteunen deze inspanningen voor een verbeterd pensioenstelsel.

pensioen.png
Focus

Campagneonderdelen

Loonwet_mockup_collectie_grijs

Download het materiaal

MetalCast Iphone mock-up

Luister naar onze podcast

Loonwet verbeteren - mockup video

Bekijk onze campagnevideo

MagMetal februari 23

Bekijk onze nieuwe MagMetal

ClassMetal iPad mock-up

Duik mee in onze ClassMetal