VAKBOND
in actie

Tegenover het asociale beleid van ieder voor zich en niemand voor ons allen, is er maar één antwoord: ACTIE. Volg onze campagne in de strijd voor meer samenhorigheid.

 

Teken de Oxfam-petitie voor eerlijke belastingen

Door belastingontduiking is er meer armoede en ongelijkheid. Onlangs kwamen de LuxLeaks aan het licht: de Belgische regering bleek tientallen belastingdeals te hebben gesloten met grote bedrijven. De schamele 5 % belasting die zij nog moeten betalen staat in schril contrast met de tientallen procenten aan belastingen die je als werknemer en kmo aflegt. Dergelijke praktijken zijn oneerlijk en onrechtvaardig. Bovendien lopen we zo overheidsgeld mis dat elders bespaard moet worden.

Lees meer...

Supporter mee voor sociale bescherming

5 miljard mensen hebben onvoldoende toegang tot sociale bescherming. Drie vierde van de wereldbevolking komt in levensgrote problemen bij de minste tegenslag. Voltijds werken en toch arm zijn. Ziek worden maar je behandeling niet kunnen betalen. Ontslagen worden of je oogst vernield zien en geen inkomen hebben. Een leven lang werken en op je oude dag geen pensioen krijgen. Een realiteit voor meer dan 5 miljard mensen. Ook in België moet sociale bescherming verder versterkt worden. Want hier leven nog steeds 1,5 miljoen mensen in armoede.

Lees meer...

Afblijven van de kinderbijslag!

De kinderbijslag is een tussenkomst van de overheid om deels de opvoedingskosten van kinderen te compenseren. Terwijl de fiscaliteit de welvaart tussen rijk en arm herverdeelt, is de kinderbijslag een vorm van horizontale solidariteit tussen gezinnen zonder en gezinnen met kinderen. De kinderbijslag is op dit moment niet hoog genoeg om de minimumkost van kinderen te dekken. Daarom is het te gek voor woorden dat in de kinderbijslag wordt gesnoeid, dus wij zeggen ... afblijven van de kinderbijslag!

Steun de petitie van de Gezinsbond via  forms.gezinsbond.be/petitiekinderbijslag/

Het klimaat is ook onze zaak!

Omdat ze vrezen dat ons land tegen 2020 niet vrijwillig 40 % minder CO2 zal uitstoten dan in 1990, hebben elf bekende Vlamingen de Vlaamse, Brusselse, Waalse en federale overheid in gebreke gesteld. Over een maand leiden ze een 'klimaatzaak' in, waarvan ook in Nederland en in de Verenigde Staten gelijkaardige initiatieven lopen.

De elf initiatiefnemers, persoonlijkheden uit de media-, kunst- ondernemers- en wetenschappelijke wereld, verenigden zich op 10 november in de vzw Klimaatzaak. Het gaat om televisiemaker Tom Lenaerts, actrice en presentatrice Francesca Vanthielen, filmmaker Nic Balthazar, kunstenaar Koen Vanmechelen, muzikant Stijn Meuris, AB-directeur Dirk De Clippeleir, bioloog Johan Van Den Bosch, Lambert Schoenmaekers en Ignace Schops van het Regionaal Landschap Kempen en Maasland, Tom Brookes (directeur Energy Strategy Centre) en klimaatambassadeur Serge de Gheldere (CEO Futureproofed).

Lees meer...

Het antwoord: solidariteit

De regeringen van dit land kiezen voor een asociale koers. Openbare voorzieningen worden duurder, denk maar aan openbaar vervoer, hogere studies, de zorgpremie, de woonbonus die wordt afgebouwd. In de koopkracht van de werknemers wordt gesnoeid (de index, geen vrije onderhandelingen) zodat de winsten van de bedrijven kunnen groeien.

Blanco cheques voor de werkgevers 

De Vlaamse regering noemt dit een ‘werkgeversvriendelijk’ beleid. Maar in feite is het een blanco cheque voor bedrijven die daar bitter weinig tegenover moeten stellen: geen extra tewerkstelling, geen focus op duurzame innovatie, geen stimulans voor de economie ...
Een ‘werknemersvriendelijk’ beleid staat duidelijk niet in het woordenboek van deze regeringen.

Tegenover het asociale beleid van ieder voor zich en niemand voor ons allen, is er maar één antwoord: solidariteit. Vakbond, mutualiteit en partij hebben samen gezorgd voor de sociale welvaart. Samen zullen we deze nu ook moeten verdedigen. Er is maar één dam tegenover een regering die de ongelijkheid doet toenemen: solidariteit.

Wij zeggen NEEN tegen verhoging inschrijvingsgeld!

Meer dan 20.000 bezorgde studenten, ouders en burgers drukten hun ongenoegen uit over het verhoogd inschrijvingsgeld. Ook ABVV-Metaal is gekant tegen dit besluit. De besparingen die de Vlaamse regering de komende legislatuur wil doorvoeren worden steeds duidelijker. Het hoger onderwijs wordt daarbij niet ontzien. De plannen die op tafel liggen voorzien een verhoging van het inschrijvingsgeld en andere besparingsmaatregelen. Toch werd er de afgelopen jaren al bespaard op onderwijs. De toekomst van jongeren vraagt net om meer investering vanuit de maatschappij, niet minder. Dit is een belangrijke voorwaarde voor een samenleving waar iedereen de kans krijgt om een opleiding te volgen ongeacht de financiële gezinssituatie en waar iedereen zijn plek kan vinden. Want besparen op onderwijs vandaag, is besparen op de toekomst.

Je kunt je steun betuigen via  www.facebook.com/paginategenverhoging of deelnemen aan de petitie via petitietegenverhoging.weebly.com

Adieu ... Ford Genk (1962-2014)

De sluiting van Ford Genk is een feit. Donderdag 18/12 nemen we afscheid van Ford Genk, de fabriek sluit haar deuren na 52 jaar productie. In onze allereerste M@gMetal publiceerden we een open brief van hoofdafgevaardigde Erik Verheyden.

Met pijn in ons hart herlezen we de gebeurtenissen in het najaar van 2012 bij Ford, met ontstellende maatregelen die ons allemaal in de ban hielden. 

Lees meer...

Subcategorieën