VAKBOND
in actie

Tegenover het asociale beleid van ieder voor zich en niemand voor ons allen, is er maar één antwoord: ACTIE. Volg onze campagne in de strijd voor meer samenhorigheid.

 

Save the date: 11 november vrouwendag

Belgische vrouwendag. Op maandag 11 november organiseert feministische denktank Furia de 48e editie van de nationale vrouwendag. Je leest het goed, niet (alleen) op 8 maart maar (ook) op 11 november wordt in België de vrouwendag gevierd. Hoe dat komt, zie je hier. Ook de Ladies in Red van het ABVV participeren trouwens aan de vrouwendag: op 11/11 tussen 14 en 16 uur vind je ze aan de netwerktafel voor een open panelgesprek over mannen en feminisme.

Reproductief maar onbetaald. Een van de thema's die worden aangesneden op 11 november is reproductieve arbeid: al het onbetaalde werk dat de samenleving draaiende houdt. In gezinnen met (jonge) kinderen blijkt die onbetaalde arbeid aan te dikken tot een parttime job voor mannen (20 uur) en een viervijfdebaan voor vrouwen (32 uur).

Vanwaar die scheeftrekking? Dat is niet per se een bewuste keuze, maar veeleer een gevolg van een andere ongelijkheid: het beperkte geboorteverlof dat aan vaders wordt toegekend na de geboorte van een kind in het gezin. Nauwelijks verwonderlijk dus dat er steeds meer stemmen opgaan voor de uitbreiding van het vaderschapsverlof.

MetaalMadammen. Werken in de metaalsectoren is niet van de poes. Het is er vaak hard werken, ploegenarbeid komt veel voor en vele metaalbedrijven zijn mannenbastions. WIj vroegen naar de ervaringen van enkele vrouwelijke delegees in onze metaalbedrijven.

Een volmondige ja. Dat is het antwoord op de persistent terugkerende vraag: is zo’n vrouwendag nog wel relevant? Zolang er de loonkloof, pensioenkloof en zorgkloof blijven bestaan, dient de vrouwendag om na te denken en in gesprek te gaan over de weg die we als samenleving nog hebben af te leggen naar echte gendergelijkheid.

De verandering komt van links #26mei #samenkanhetanders

Zondag is het zover: de moeder aller verkiezingen. Op 26 mei trekken we naar de stembus om onze regionale, federale en Europese vertegenwoordigers te kiezen. Dat is onze plicht, maar eerst en vooral een belangrijk recht waar een harde strijd aan voorafging. De keuze die we zondag maken is er eentje die concreet voelbaar zal zijn in ons dagelijks leven. Kies daarom voor de zekerheid: de zekerheid dat je de maand comfortabel rondkomt, de zekerheid dat je kunt rekenen op betaalbare en degelijke zorg, de zekerheid van een mooi pensioen na 42 jaar loopbaan. Dàt is waar het komende zondag om draait, en dat weet ook Meryame Kitir.

Rechts rookgordijn. De rechterzijde probeert van 26 mei een verhaal te maken rond migratie en veiligheid, zeker in Europa. Maar dat is slechts een rookgordijn van zij die spelen om de knikkers. De echte kern van het probleem? De sociale en economische ongelijkheid die de mensen in onzekerheid achterlaat. Daarom is zondag een unieke kans: de kans om een regering in het zadel te hijsen die wél respect heeft voor mens en milieu en die niemand achterlaat. Want de haalbare oplossingen liggen voor handen.

Stem links. Want, zo zegt onze voorzitter: “De verandering komt van links. Op straat, op de werkvloer, in het stemhokje en in de regering. Elke stem telt, verspil ze niet.” Tover het rode potlood om tot rode vuist op 26 mei!

Gelijk loon voor gelijk werk

Oneerlijke concurrentie brengt de jobs, de lonen en de veiligheid van alle werknemers in gevaar. Belgische werknemers worden opzij gezet, buitenlandse werknemers worden uitgebuit. Daarom voert het ABVV actie tegen social dumping op 24 maart om 11 uur op het Brusselse Luxemburgplein. Klik hier voor meer praktische info. Bekijk ook onze Facebook-pagina!

ABVV voert actie voor koopkracht en Hart boven Hard dwingt grondrecht af met betoging

Op 12 mei komt burgerinitiatief Hart Boven Hard op straat met de grondwet onder de arm. Artikel 23 van die grondwet stelt namelijk dat iedereen recht heeft op een menswaardig leven. Met een betoging eist Hart Boven Hard dat recht op: Right(s) now!
Ook op 12 mei wordt in Antwerpen een Stille Mars tegen (seksueel) geweld georganiseerd. Meer info vind je op de Facebook-pagina.
Het ABVV houdt op 14 mei een nationale actiedag voor koopkracht. Die dag zullen er over het hele land regionale acties gevoerd worden, alsook symbolische acties in het Brusselse. Wie wil deelnemen, neemt best contact op met zijn of haar secretaris voor de praktische info.

1 mei, dat leeft

Er valt wat te beleven op 1 mei. We vieren de Dag van de Arbeid, We vieren de Dag van de Arbeid, de mooiste dag van het jaar. Er worden dan ook overal te lande vanuit de socialistische familie optochten, bijeenkomsten en feestjes georganiseerd  op de hoogdag zelf, maar ook op de vooravond van 1 mei. Zo neemt ook onze eigenste voorzitter Georges De Batselier het woord op het 1-meifeest van sp.a Koksijde.
In essentie is 1 mei een actie- en strijddag. Met de verkiezingen op 26 mei in het verschiet, benadrukken we dit jaar zelfs meer dan ooit het belang van maatschappelijke verbinding en solidariteit: socialistische waarden bij uitstek of #vollenbakrood. Daarom ook deze 1-meiboodschap van ABVV-Metaal: Kies niet voor de ijzeren hand, maar voor de sterke vuist op 26 mei. Want werknemers verdienen respect. Sta daarom mee op voor een humaan en sociaal beleid. #stameeop 
Om onze feest- en strijddag de verdiende aandacht te geven, staan onze digitale kanalen gedurende een klein week volledig in het teken van de 1-meistrijd. Volg ons op FacebookTwitter en Instagram.

Word in 1 minuut mede-eiser in de Klimaatzaak 2.0!

Als we onze planeet leefbaar willen houden, dan moeten we nu actie ondernemen. Een groenere toekomst betekent niet alleen een leefbare planeet, maar een toekomst waarin we geld besparen op onze energiefactuur, propere lucht inademen, streven naar lokale jobs, minder aanschuiven in de file en resoluut kiezen voor investeringen in België. Aangezien de Belgische overheden niet snel genoeg te werk gaan om onze duurzame toekomst te vrijwaren, startte vzw Klimaatzaak een rechtszaak.Klimaatzaak wijst de overheid via deze gerechtelijke weg op haar verantwoordelijkheden.

Lees meer...

Sociale Partners PC111 en regering tekenen plan voor eerlijke concurrentie

De metaalsector (PC 111) is een belangrijke economische sector.  De sector telt meer dan 2.000 ondernemingen en 37.000 betrokken werknemers werken in onderaanneming (bijna een kwart van de werknemers). In de sector wordt veel beroep gedaan op onderaanneming en detachering Het is  vooral bij de tewerkstelling van buitenlandse arbeidskrachten dat er misbruiken vastgesteld worden.

Lees meer...

Teken de petitie: Tijd voor meer koopkracht #OurPayRise

Meer koopkracht voor de Europese werknemers is een kwestie van sociale rechtvaardigheid.Inkomensongelijkheid neemt vandaag de dag toe. Collectief onderhandelen – de beste manier om de koopkracht van de mensen te verzekeren – zou gepromoot in plaats van in vraag gesteld moeten worden. Al te lang al proberen regeringen en werkgevers de werknemers tegen elkaar o te zetten in een ‘race to the bottom’.  Terwijl meer koopkracht niet alleen goed is voor de werknemers maar ook voor de economie. Het zorgt voor meer vraag,  en dus snellere groei en een eerlijkere economie.

Daarom lanceert het Europees Vakverbond de campagne ‘It’s time for OUR Recovery – Europe needs a pay rise.’ Tijd voor meer koopkracht. Steun de champagne en teken de petitie en doe het NU! En hier.

Subcategorieën