VAKBOND
in actie

Tegenover het asociale beleid van ieder voor zich en niemand voor ons allen, is er maar één antwoord: ACTIE. Volg onze campagne in de strijd voor meer samenhorigheid.

 

1 mei in uw kot

1 mei, de dag waarop we het Feest van de Arbeid vieren, zal er in 2020 helemaal anders uitzien. Het wordt de eerste editie ooit waarop we niet massaal op straat of pleinen samenkomen. Deze 1 mei vieren we digitaal en vooral #vanuitonskot. Daarom lanceren we voor jullie deze pagina vol met boeiende video’s, muziek, podcasts ... over 1 mei. 

Klik hier om de pagina te bezoeken. 

Met 20.000 op straat voor de sociale zekerheid

Nationale manifestatie was een succes. Op dinsdag 28 januari kwam het ABVV op straat voor een sterke, faire en duurzame sociale zekerheid. Ook ABVV-Metaal was aanwezig met een overtuig(en)de delegatie.

Breder, dieper en sterker. Onze sociale zekerheid is een fantastisch systeem, maar is onder invloed van rechste poltieke krachten in het defensief beland. Daarom heeft het ABVV een plan uitgewerkt om haar te vrijwaren én op te waarderen. Op de vraag wie dat gaat betalen, zeggen wij de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten. 

Campagne. Onlangs vierden we 75 jaar sociale zekerheid. Toch is het vaak pas wanneer we haar nodig hebben, dat we haar gaan appreciëren. Check de online campagne van ABVV-Metaal die ons eraan herinnert waarom onze sociale zekerheid zo belangrijk is. 

ABVV voert actie voor koopkracht en Hart boven Hard dwingt grondrecht af met betoging

Op 12 mei komt burgerinitiatief Hart Boven Hard op straat met de grondwet onder de arm. Artikel 23 van die grondwet stelt namelijk dat iedereen recht heeft op een menswaardig leven. Met een betoging eist Hart Boven Hard dat recht op: Right(s) now!
Ook op 12 mei wordt in Antwerpen een Stille Mars tegen (seksueel) geweld georganiseerd. Meer info vind je op de Facebook-pagina.
Het ABVV houdt op 14 mei een nationale actiedag voor koopkracht. Die dag zullen er over het hele land regionale acties gevoerd worden, alsook symbolische acties in het Brusselse. Wie wil deelnemen, neemt best contact op met zijn of haar secretaris voor de praktische info.

De sociale zekerheid beschermt ons. En wij beschermen onze sociale zekerheid.

Nationale manifestatie! Op dinsdag 28 januari komt het ABVV op straat voor een sterke, faire en duurzame sociale zekerheid. Alle praktische afspraken lees je hier (er is ook een facebook-pagina). Zin om deel te nemen? Neem dan contact op met je afgevaardigde of vakbondssecretaris. Vergeet zeker niet om je rode paraplu mee te nemen, als symbool van bescherming tegen de regen en donderwolken die onze – felbevochten – sociale zekerheid willen ondergraven.

Sterkste schouders, zwaarste lasten. Wij willen onze sociale zekerheid verbreden, verdiepen en versterken. Toekomstige uitdagingen en huidige armoedecijfers maken dat noodzakelijk. Dit impliceert onder meer een minimumpensioen van 1500 euro netto per maand, hogere sociale uitkeringen en een toegankelijke, betaalbare gezondheidszorg. Om dat te realiseren is een rechtvaardige financiering noodzakelijk, waarbij de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen.

Cadeautjes. Jammer genoeg zien we vandaag eerder het tegenovergestelde: onze sociale zekerheid wordt uitgehold, afgezwakt en onder-gefinancierd. Dat is een bewuste strategie van rechtse politieke partijen, die liever cadeaus en kortingen uitdelen aan grote bedrijven en aan vermogenden, om vervolgens doodleuk te stellen dat er geen geld meer is en dat er moet bespaard worden. Over die cadeaus en kortingen – minder patronale bijdragen, lagere vennootschapsbelasting, wildgroei aan cafetaria-plannen, … – is dit opiniestuk van Wim Vermeersch, hoofdredacteur van Samenleving & Politiek, een aanrader.  

1 mei, dat leeft

Er valt wat te beleven op 1 mei. We vieren de Dag van de Arbeid, We vieren de Dag van de Arbeid, de mooiste dag van het jaar. Er worden dan ook overal te lande vanuit de socialistische familie optochten, bijeenkomsten en feestjes georganiseerd  op de hoogdag zelf, maar ook op de vooravond van 1 mei. Zo neemt ook onze eigenste voorzitter Georges De Batselier het woord op het 1-meifeest van sp.a Koksijde.
In essentie is 1 mei een actie- en strijddag. Met de verkiezingen op 26 mei in het verschiet, benadrukken we dit jaar zelfs meer dan ooit het belang van maatschappelijke verbinding en solidariteit: socialistische waarden bij uitstek of #vollenbakrood. Daarom ook deze 1-meiboodschap van ABVV-Metaal: Kies niet voor de ijzeren hand, maar voor de sterke vuist op 26 mei. Want werknemers verdienen respect. Sta daarom mee op voor een humaan en sociaal beleid. #stameeop 
Om onze feest- en strijddag de verdiende aandacht te geven, staan onze digitale kanalen gedurende een klein week volledig in het teken van de 1-meistrijd. Volg ons op FacebookTwitter en Instagram.

Save the date: 11 november vrouwendag

Belgische vrouwendag. Op maandag 11 november organiseert feministische denktank Furia de 48e editie van de nationale vrouwendag. Je leest het goed, niet (alleen) op 8 maart maar (ook) op 11 november wordt in België de vrouwendag gevierd. Hoe dat komt, zie je hier. Ook de Ladies in Red van het ABVV participeren trouwens aan de vrouwendag: op 11/11 tussen 14 en 16 uur vind je ze aan de netwerktafel voor een open panelgesprek over mannen en feminisme.

Reproductief maar onbetaald. Een van de thema's die worden aangesneden op 11 november is reproductieve arbeid: al het onbetaalde werk dat de samenleving draaiende houdt. In gezinnen met (jonge) kinderen blijkt die onbetaalde arbeid aan te dikken tot een parttime job voor mannen (20 uur) en een viervijfdebaan voor vrouwen (32 uur).

Vanwaar die scheeftrekking? Dat is niet per se een bewuste keuze, maar veeleer een gevolg van een andere ongelijkheid: het beperkte geboorteverlof dat aan vaders wordt toegekend na de geboorte van een kind in het gezin. Nauwelijks verwonderlijk dus dat er steeds meer stemmen opgaan voor de uitbreiding van het vaderschapsverlof.

MetaalMadammen. Werken in de metaalsectoren is niet van de poes. Het is er vaak hard werken, ploegenarbeid komt veel voor en vele metaalbedrijven zijn mannenbastions. WIj vroegen naar de ervaringen van enkele vrouwelijke delegees in onze metaalbedrijven.

Een volmondige ja. Dat is het antwoord op de persistent terugkerende vraag: is zo’n vrouwendag nog wel relevant? Zolang er de loonkloof, pensioenkloof en zorgkloof blijven bestaan, dient de vrouwendag om na te denken en in gesprek te gaan over de weg die we als samenleving nog hebben af te leggen naar echte gendergelijkheid.

Sociale Partners PC111 en regering tekenen plan voor eerlijke concurrentie

De metaalsector (PC 111) is een belangrijke economische sector.  De sector telt meer dan 2.000 ondernemingen en 37.000 betrokken werknemers werken in onderaanneming (bijna een kwart van de werknemers). In de sector wordt veel beroep gedaan op onderaanneming en detachering Het is  vooral bij de tewerkstelling van buitenlandse arbeidskrachten dat er misbruiken vastgesteld worden.

Lees meer...

De verandering komt van links #26mei #samenkanhetanders

Zondag is het zover: de moeder aller verkiezingen. Op 26 mei trekken we naar de stembus om onze regionale, federale en Europese vertegenwoordigers te kiezen. Dat is onze plicht, maar eerst en vooral een belangrijk recht waar een harde strijd aan voorafging. De keuze die we zondag maken is er eentje die concreet voelbaar zal zijn in ons dagelijks leven. Kies daarom voor de zekerheid: de zekerheid dat je de maand comfortabel rondkomt, de zekerheid dat je kunt rekenen op betaalbare en degelijke zorg, de zekerheid van een mooi pensioen na 42 jaar loopbaan. Dàt is waar het komende zondag om draait, en dat weet ook Meryame Kitir.

Rechts rookgordijn. De rechterzijde probeert van 26 mei een verhaal te maken rond migratie en veiligheid, zeker in Europa. Maar dat is slechts een rookgordijn van zij die spelen om de knikkers. De echte kern van het probleem? De sociale en economische ongelijkheid die de mensen in onzekerheid achterlaat. Daarom is zondag een unieke kans: de kans om een regering in het zadel te hijsen die wél respect heeft voor mens en milieu en die niemand achterlaat. Want de haalbare oplossingen liggen voor handen.

Stem links. Want, zo zegt onze voorzitter: “De verandering komt van links. Op straat, op de werkvloer, in het stemhokje en in de regering. Elke stem telt, verspil ze niet.” Tover het rode potlood om tot rode vuist op 26 mei!

Gelijk loon voor gelijk werk

Oneerlijke concurrentie brengt de jobs, de lonen en de veiligheid van alle werknemers in gevaar. Belgische werknemers worden opzij gezet, buitenlandse werknemers worden uitgebuit. Daarom voert het ABVV actie tegen social dumping op 24 maart om 11 uur op het Brusselse Luxemburgplein. Klik hier voor meer praktische info. Bekijk ook onze Facebook-pagina!

Subcategorieën