Tussen staat en burger: het middenveld in verandering

podcast

podcast #11

Het middenveld staat onder druk. Door besparingen en de moeilijke relatie met de overheid. Door de superdiverse achterban en een veranderend engagement. En door de komst van nieuwe spelers, ook vanuit de markt. Toch maakt de coronacrisis opnieuw duidelijk dat de middenveldorganisaties een cruciale rol spelen. Als baken van vertrouwen tussen staat en markt. Als maatschappelijke dienstverlener. Als vertegenwoordiger van zij die hun stem niet kunnen laten horen. En als luis in de pels van de overheid. 

ABVV-Metaal sprak erover met Stan De Spiegelaere, medewerker bij het Europees Vakbondsinstituut en onderzoeker aan de Universiteit Gent. En met Lode Vermeersch, onderzoeksexpert bij het HIVA - Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving. Lode werkte mee aan CSI Flanders, een onderzoek naar de uitdagingen voor het Vlaamse middenveld.