Een nieuw sociaal pact om onze samenleving weer op de rails te krijgen.

podcast

podcast #21

Wie wint en wie verliest? En wat kunnen we nu al doen om de samenleving weer op de rails te zetten? We stellen de vragen aan Philippe Diepvents, directeur van de studiedienst van het Vlaams ABVV, en Gie Goris, hoofdredacteur van MO*. Zij pleiten alvast voor een nieuw maatschappelijk pact – sociaal, rechtvaardig en ecologisch, en met een grotere rol voor de overheid.