Bedreigt de coronacrisis ook onze privacy?

podcast

podcast #09

Door de coronacrisis bleven we met z’n allen wekenlang in ons kot. Horeca en winkels waren dicht, familiebezoek was uit den boze en alleen essentiële verplaatsingen werden toegestaan. Ondertussen controleerde de overheid of iedereen zich aan de richtlijnen hield: met de nodige GAS-boetes en overijverige kustburgemeesters als resultaat. 

Zijn de maatregelen tegen corona een aantasting van onze privacy? Of heeft de huidige crisis alleen maar aangetoond dat onze privacy al jaren onder druk staat? We zochten de antwoorden bij Matthias Dobbelaere-Welvaert van de stichting The Ministry of Privacy. En bij dr. Katleen Gabriels van Maastricht University.