Welke mogelijkheden heb ik om opleiding te volgen?

In een wereld in verandering, is levenslang leren belangrijker dan ooit. De Arbeidsdeal (Wet van 3 oktober 2022) installeert vanaf 2024 een individueel opleidingsrecht van 5 dagen per jaar voor elke werknemer (in bedrijven met minstens 20 werknemers). Op die manier krijgt iedereen meer kansen om een opleiding te volgen en om te groeien/bij te blijven in zijn of haar job.

Let op: via sectorale cao’s kan het individueel opleidingsrecht beperkt worden tot 2 dagen per jaar. Maar er moet wel steeds een groeipad afgesproken zijn om te evolueren naar 5 dagen.
In bedrijven met tussen de 10 en 20 werknemers is er een individueel recht op opleiding van minstens 1 dag per jaar.
Daarnaast beschikken burgers in ons land nog over een hele rits wettelijke mogelijkheden om opleiding te volgen (tijdens of na de werkuren, een opleiding naar eigen keuze of op vraag van de werkgever, …).

Werk je in Vlaanderen en wil je weten waarop je recht hebt inzake opleiding? Dat kan snel en eenvoudig door je opleidingstegoed te raadplegen. Je ziet er in één oogopslag welke mogelijkheden je hebt om je bij te scholen in je huidige job of om je carrière een andere wending te geven.

Het opleidingstegoed is de overkoepelde term voor de verschillende opleidingsincentives van de Vlaamse overheid: Vlaams Opleidingsverlof, opleidingscheques, opleidingskrediet en het tijdskrediet met motief opleiding.
Werk je in Brussel of Wallonië? Dan beschik je over andere – maar sterk vergelijkbare – opleidingsinstrumenten. Dankzij het betaald educatief verlof kan je bijvoorbeeld een opleiding volgen tijdens de werkuren en zonder loonverlies. Daarnaast bestaan er ook opleidingscheques, waarmee werkgevers financiële steun kunnen krijgen om hun personeel op te leiden in een erkend opleidingscentrum. En uiteraard kunnen werknemers in de privésector ook steeds gebruik maken van het tijdskrediet met motief opleiding.

Wil je leren en groeien? Aarzel niet en maak gebruik van je rechten!