Trajectwijzer

Trajectwijzer: ontdek het volledige vormingsprogramma

Wat onze metaalvorming aanbiedt, is een oefenplek voor de syndicale praktijk. Maar die oefenplek moet natuurlijk aansluiten op jouw uitdagingen. Daarom gaan onze vormingsprogramma's altijd uit van de typische situaties waarmee je als syndicalist te maken krijgt.

Zeker als beginnende militant zal je het gevoel krijgen overspoeld te worden met situaties die om je aandacht schreeuwen. De hoge werkdruk, de flexibiliteit, slechte relaties met de leidinggevenden, klachten van werknemers, looneisen, sancties tegen werknemers, een gebrekkige arbeidsorganisatie, onveilige en ongezonde arbeidsomstandigheden. Die kunnen we uiteraard niet allemaal tegelijk aan bod laten komen. Daarom stippelen we samen met jou een slim traject uit. Daarin verwerf je dan de kennis, de vaardigheden en de attitudes die je onder de knie moet krijgen.

Meer weten over de trajectwijzer?

Raadpleeg de brochure en/of mail naar vorming@abvvmetaal.be
 

Kick-off: Een vliegende start nemen

Tijdens de sociale verkiezingen mogen werknemers kiezen welke collega’s hen vertegenwoordigen bij de werkgever. Als kandidaat laat jij de stem van je werkmakkers horen bij je werkgever. Maar je zit ongetwijfeld met heel wat vragen. Hoe leg ik op een vlotte manier contacten met de werknemers? Hoe leg ik uit waar ‘de vakbond’ voor staat? Hoe maak ik mensen warm voor ons verhaal? En wat als ik verkozen word? Dan moet ik meedraaien in het sociaal overleg, in het comité voor preventie en bescherming of de ondernemingsraad de werknemersbelangen gaan verdedigen en met de directie gaan praten. Daarom vangen wij je onmiddellijk op met een spoedcursus.

Zo neem je een vliegende start.
 

Basisvorming: Leggen van fundamenten

Tijdens drie vormingsweken van telkens vijf dagen in je regio werken we aan sleutelvaardig­heden voor een goede syndicale praktijk: solidair samenwerken, assertief handelen, verandering reali­seren en het aanscherpen van je syndicale blik op de sociale relaties binnen en buiten de onderneming.

Voor militanten uit kleinere ondernemingen hanteren we een alternatieve formule, waarbij je nooit langer dan drie dagen afwezig bent. We laten je kennismaken met onze kijk op de samen­leving: gelijkheid, solidariteit, democratie en recht­vaardigheid zijn de basisprincipes. Je leert de vele kamers van de vakbond kennen: structuur en werking van het ABVV.

  • We gaan op zoek naar de antwoorden op de vele syndicale vraagstukken. Hoe bouw je een syndicaal netwerk uit? Hoe win je het vertrouwen en de steun van je collega’s? Hebben de collega’s recht op een ploegenpremie? Op een loonsverhoging? Kan ik meer overuren doen? Kan men minder gaan werken om voor een ziek familielid te zorgen? Hoe zit dat met tijdelijke werk­loosheid? Hoeveel flexibiliteit is aanvaardbaar?
  • Wat kun en mag je in de ondernemingsraad, het CPBW en de vakbondsafvaardiging? Hoe ontmijn je conflicten? Hoe voer je een gesprek met de werkgever? Hoe onderhandel je principieel en doelgericht? Hoe werkt het sociaal overleg binnen en buiten het bedrijf? Wat is een collectieve arbeidsovereenkomst (cao)?
  • Hoe versterken we de kracht van de solidariteit in de samenleving? De sociale zekerheid in onzekere tijden.

Kortom, we leggen in de basisvorming de fundamenten in een positief en veilig leerklimaat waarin je samen leert, en leert van elkaar.

Na jouw basisvorming stopt het natuurlijk niet en willen we jullie rugzak nog bijvullen met verschillende materies die noodzakelijk zijn binnen jullie bevoegdheden en waarmee jullie verder aan de slag kunnen.
Jullie kunnen de keuze maken tussen de mandaatvorming, de modulevorming en ook de studiedagen. Als zelfstandige basismilitant hebben jullie hier toegang tot. Maar wat houdt dit allemaal in?
 

Mandaatvorming: Dieper graven in de bevoegdheden

Je kan ervoor kiezen om gedurende drie vormingsweken, gespreid over anderhalf schooljaar, je te verdiepen in de kennis en de vaardigheden om effectief syndicaal te handelen in de typische situaties waarin je als afgevaardigde in de ondernemingsraad of in het comité voor preventie en bescherming verzeilt. Hier moet je echt een keuze maken: je volgt de ‘richting OR’ of de ‘richting CPBW’.

En alsof dat nog niet genoeg is, hebben we na deze ‘mandaatvorming’ nog twee extra vormingsweken in petto, waarin we intensief werken aan de vaardigheden voor de ‘allround’ vakbondsafgevaardigde in de mandaatvorming ‘optie SA’. Na deze vorming kent de syndicale actie voor jou werkelijk geen geheimen meer – of toch niet al te veel meer.

Al deze vormingsweken organiseren we in het vormings­centrum Bremberg te Haasrode. We werken met een residentiële formule. Dat doen we om het wij-gevoel in de beste omstandigheden te kunnen laten groeien; en om iedereen de kans te geven om in een informele sfeer te leren uit de gesprekken met medesyndicalisten. Maar we brengen ook begrip op voor deelnemers die omwille van familiale of andere omstandigheden niet in staat zijn om gedurende meerdere dagen van huis weg te zijn (keuzemogelijkheid).

Deze mandaatvormingen zijn een echte MUST als syndicalist!!!

Modulevorming: Breder kijken in actuele thema’s

De wereld verandert bliksemsnel; de uitdagingen voor de vakbond ook. Om bij te blijven en door de bomen het bos te blijven zien, organiseren we ook een ‘permanente vorming’. We bieden korte modules van telkens twee + twee dagen aan waarin de actualiteit wordt uitgediept, of een bepaal­de vaardigheid –bijvoorbeeld conflicthantering – intensief wordt getraind, of een facet van de syndicale werking wordt belicht.

Ook deze modules vinden plaats in het vormingscentrum Bremberg. Je moet steeds inschrijven voor een pakket van vier vormingsdagen. Ook voor deze vormingen bieden we een residentiële formule aan. 

Studiedagen: Expertise verwerven

We organiseren jaarlijks een aantal studiedagen waarin we met experten specifieke en doorgaans technische mate­ries uitspitten. De studiedagen over het Jaarlijks Actieplan en over de Economische en Financiële Informatie aan de ondernemingsraad komen jaarlijks terug.

Ook deze studiedagen hebben plaats in het vormingscen­trum Bremberg. 
 

Kompas

Wist je dat?

Je na de basisvorming ook de combinatie kan maken tussen de mandaatvorming, de modulevorming en de studiedagen. Je kan perfect terwijl je in het traject zit van de mandaatvorming eveneens ook een module volgen, zolang je maar niet de uren van het Vlaams Opleidingsverlof of Betaald Educatief Verlof overschrijdt. Om je in te schrijven, contacteer dan je secretaris.

Als je kiest voor de studiedagen zonder dat je de mandaatvorming hebt doorlopen dan wordt het voor jou wel moeilijker. In de mandaatvorming leggen we namelijk alles uit van A tot Z. Het verhaal van de economische en financiële informatie voor OR en het jaarlijks actieplan voor het CPBW wordt tijdens de studiedagen heropgefrist.

De mandaatvorming en de modules vallen ook onder het VOV of BEV. De studiedagen vallen onder het syndicaal verlof. Wil je hieraan deelnemen: raadpleeg je secretaris!