Heb ik recht op opleidingsverlof?

Met het Vlaams Opleidingsverlof (VOV) kunnen werknemers die in het Vlaams Gewest werken verlof nemen op het werk om een opleiding te volgen. Dit kan als je minstens halftijds tewerkgesteld bent in de privésector. Welke voorwaarden gelden er om VOV te kunnen opnemen? Hoeveel loon krijg je bij de opname van VOV en komt de metaalvorming als opleiding in aanmerking voor VOV? Ontdek het hier!

Voorwaarden

Met het Vlaams opleidingsverlof (VOV) genieten werknemers die in het Vlaams Gewest werken het recht om verlof te nemen op het werk voor een aantal uren dat overeenstemt met het aantal uren van een erkende opleiding of vorming. Wie werkt in het Brussels Hoofdstedelijk of Waals Gewest, kan ook opleiding met opleidingsverlof volgen via het Betaald Educatief Verlof (BEV). (Zie onderaan)

Je hebt recht op VOV als je voor minstens 50 % tewerkgesteld bent in de privésector. Dit verlof is beperkt. Je krijgt verlof op het werk voor een aantal uren, gelijk aan het aantal effectief gevolgde uren van de erkende opleiding waarvoor je je inschreef. Het kan gaan om:

  • Vorming tijdens de werktijd: je moet dan niet werken en je kunt dus de vorming volgen.
  • Vorming buiten de werktijd: je kunt de opgebouwde uren op ander moment opnemen.

Je krijgt je normaal loon (voor de uren dat je aanwezig was in de cursus), maar: het wordt begrensd tot maximaal 3.500 euro bruto per maand (1 januari 2024 tot en met 31 augustus 2024) (cfr. KB 15 februari 2023).

Per schooljaar (van 1 september tot 31 augustus van het daaropvolgend kalenderjaar) kun je ten hoogste 125 uren VOV opnemen. Maar niet iedereen heeft recht op die 125 uren. Je persoonlijk maximum hangt af van je tewerkstellingspercentage ( als je vier vijfde werkt, dan bedraagt je persoonlijk maximum 80 % x 125 uren = 100 uren). Werk je exact 50 % met een vast uurrooster, dan kun je het VOV alleen opnemen tijdens werkuren die samenvallen met lesuren. Via de online simulator van de Vlaamse overheid kun je berekenen hoeveel uren Vlaams opleidingsverlof je kunt opnemen voor een bepaalde opleiding.

Vanaf schooljaar 21-22 komt er een uitbreiding van het Vlaams opleidingsverlof (VOV), namelijk het ‘gemeenschappelijk initiatiefrecht’. Een werkgever kan voorstellen aan een werknemer om een bepaalde VOV-opleiding te volgen. Een werknemer die zowel zijn eigen opleidingskeuze volgt, als ingaat op het voorstel van de werkgever verdubbelt zijn recht op VOV en kan tot 250 VOV-uren opnemen.

Ook de opleiding moet aan bepaalde voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor het VOV. Het moet gaan over:

  • een ‘arbeidsmarktgerichte opleiding’ die erkend en geregistreerd is in de 'opleidingsdatabank Vlaamse opleidingsincentives'; www.vlaanderen.be/opleidingsdatabank
  • of een loopbaangerichte opleiding: dat is een opleiding die vermeld wordt in het persoonlijk ontwikkelingsplan van een loopbaanbegeleiding die je volgde bij een erkend loopbaancentrum.

Bovendien moet de cursus minstens 32 contacturen of lestijden omvatten. Al onze cursussen (behalve de studiedagen) zijn erkende, arbeidsmarktgerichte opleidingen die minstens 32 uren omvatten.

Hoe aanvragen?

Maak gebruik van het handige stappenplan in de vormingsbrochure!

Afwezig?

Wanneer je een opleiding volgt met VOV, dan ben je verplicht om tijdens de cursus aanwezig te zijn. Ben je er niet, dan moet je ervoor zorgen dat je afwezigheid gewettigd is. Je moet zelf een attest dat die afwezigheid wettigt, gedurende drie jaar bijhouden, zodat de overheid op elk moment kan vragen naar de wettiging. Je bezorgt het attest ook aan ons en aan je werkgever.

Voorbeelden van attesten van gewettigde afwezigheid: een medisch attest; een attest van je werkgever dat je op het moment van de opleiding gewerkt hebt (of een OR of CPBW bijwoonde); bewijs van deelname aan begrafenisplechtigheid, huwelijk, ..... bewijs van deelname aan een erkende staking.

Wie ongewettigd afwezig is voor meer dan 10 % van de totale duur van alle opleidingen die je in één schooljaar hebt gevolgd, krijgt een sanctie. Zo wordt in het erop volgende schooljaar je recht op VOV met 25 % verminderd. Voor de afwezige uren krijg je uiteraard geen VOV uitbetaald.
 

Wat als je niet in het Vlaams Gewest werkt?

Geen nood, voor jou is er nog steeds de mogelijkheid om vorming te volgen met Betaald Educatief Verlof. De spelregels zijn gelijkaardig aan die van het VOV, maar er zijn toch belangrijke verschillen. Contacteer je afdelingssecretariaat indien je hierover vragen hebt of kijk als je tewerkgesteld bent in Brussel hier voor meer info of hier als je tewerkgesteld bent in Wallonië.

Vragen over het VOV? Mail naar vormingsdienst@abvvmetaal.be!