Een reconnect in de toekomst?

De ervaringen die we vandaag hebben met Vorming 360°, zowel de webinars, als mailing en SummerSchool zullen waardevol nog verder gebruikt worden in de toekomst. Het vormingsteam is gemotiveerd om nieuwe uitdagingen aan te gaan en op zoek te gaan naar een goede balans tussen online en fysieke vormingen. Gemengd leren (op afstand en fysiek in een zaal) biedt mogelijkheden, gemengd leren is een reconnect met de positieve ervaringen van vandaag. Want digitaal leren niet meer weg te denken.

We gaan op zoek naar een opvolger van het vormingsplatform www.abvvmetaalvorming.be. Dit vormingsplatform zal moeten beschikken over een brede waaier van digitale mogelijkheden. Hierbij verwijzen we naar de richtingaanwijzers voor “Meer vakbond” van het ABVV-Metaal congres in april 2022.

Richtingaanwijzer 4: De online vakbond, punt 7: Digitaal vormingshuis

“Vorming blijft een van de belangrijkste vormen van ondersteuning voor onze militanten: van de basisvorming tot de permanente modules voor bijscholing. De basis van elke vorming is en blijft de fysieke vorming. Ook digitale onlinevorming moet een geïntegreerd onderdeel uitmaken van het aanbod van de vormingsdienst (zie online vakbond). We willen zoveel mogelijk militanten vormen in een flexibel traject aangepast aan hun noden en mogelijkheden:”

“Tijdens de lockdown hebben we de switch gemaakt naar een online aanbod. ABVV-Metaal moet een evaluatie maken van dit aanbod en een vormingsplan voor de toekomst uittekenen waar ook onlinevorming een geïntegreerd deel van uitmaakt bijv. voor punctuele korte vormingssessies rond actuele thema’s. Naast de gedecentraliseerde en gecentraliseerde fysieke vorming werken we aan een digitaal vormingshuis: al het lesmateriaal is er beschikbaar, elke deelnemer aan de vorming heeft er zijn vormingspaspoort, er zijn klaslokalen waar er digitale vorming kan gegeven worden, chatruimtes waar ervaringen kunnen uitgewisseld worden, ... Het is goed dat we ook als vakbond verder digitaliseren, maar we moeten tegelijk zorgen voor een inclusieve digitalisering, zodat iedereen meekan. Waar nodig, moeten we opleiding en ondersteuning voorzien.”

Ontdek hier de aftermovie Vorming 360°: