Werkloosheid

Veelvoorkomende vragen over werkloosheid

vrouw met headset glimlacht en werkt aan laptop

Wat doe ik als ik mijn werk verlies?

Wie zonder werk valt, valt onder 'volledige werkloosheid' en kan een werkloosheidsuitkering aanvragen. De werkloosheidsdienst van het ABVV gaat na of je recht hebt op een werkloosheidsvergoeding en overhandigt je een controlekaart. De werkloosheidsdienst van het ABVV volgt ook jouw dossier op bij de RVA en betaalt jouw werkloosheidsuitkering uit. Je kunt dit dossier ook zelf online opvolgen via Mijn ABVV.  

Binnen de 8 kalenderdagen na de indiening van de uitkeringsaanvraag, moet je je inschrijven als werkzoekende. Je doet dit bij de dienst voor arbeidsbemiddeling van je regio (VDAB voor Vlaanderen, Actiris voor Brussel en FOREM voor Wallonië).

Vooraleer je een dag gaat werken, moet je het overeenstemmende vakje op je controlekaart inkleuren met onuitwisbare inkt. Als je ziek bent of vakantie neemt, moet je dit op jouw controlekaart aanduiden, respectievelijk met de letter Z en de letter V. Op dagen van werkloosheid (ook zaterdag, zon- en feestdagen) vul je niets in. Vergissingen corrigeer je niet zelf, maar je neemt contact op met je uitbetalingsinstelling. Op het einde van de maand moet je de ingevulde en ondertekende controlekaart indienen bij je uitbetalingsinstelling. Je controlekaart kun je tegenwoordig ook online invullen

Let op! Om de controlekaart online te kunnen invullen en je werkloosheidsdossier bij het ABVV online te kunnen opvolgen, heb je een elektronische identiteitskaart (e-ID) nodig. Op de website van het ABVV vind je een praktisch stappenplan om online je werkloosheid in orde te brengen. 

Ben je tijdelijk werkloos?

Ben je gedeeltelijk werkloos (economisch, technisch of door weersomstandigheden), richt je dan tot de werkloosheidsdienst van
het ABVV. De nodige documenten worden door je werkgever elektronisch overgemaakt. Binnen je bedrijf biedt de syndicale delegatie je de nodige ondersteuning. 

Uitkering

Je ontvangt een werkloosheidsuitkering à rato van 65 % van je (eventueel geplafonneerd) loon ongeacht je gezinstoestand. In tegenstelling tot een uitkering bij volledige werkloosheid, kent je uitkering bij tijdelijke werkloosheid geen dalend
verloop. 

Op sectoraal niveau, voorzien de Fondsen voor Bestaanszekerheid voorziet een aanvullende vergoeding bij tijdelijke werkloosheid. Voor de voorwaarden en bedragen die gelden in jouw sector, raadpleeg je Mijn sector. 

Was je in 2022 tijdelijk werkloos omwille van corona?

Tijdens de coronacrisis voerde de regering een specifieke regeling in voor tijdelijke werkloosheid door corona. De periodes van tijdelijke werkloosheid door corona in 2022 bleken niet gelijkgesteld voor de berekening van het vakantiegeld en de vakantiedagen in 2023. Dankzij krachtdadig optreden van het ABVV is dit nu wel het geval.

Downloads

Alle sociale uitkeringen op een rij

Ontdek de exacte bedragen van alle sociale uitkeringen, ook de werkloosheidsuitkeringen van de RVA, in dit e-book. Download het hier!