Copyright

De website van ABVV-Metaal wil de bezoekers

•    informeren over onze structuren, standpunten, acties en diensten;
•    communiceren over onze uitgaves;
•    basisinformatie verstrekken over aspecten van de sociale wetgeving en arbeidsrecht;
•    online diensten aanbieden via onze e-services;
•    verkopen van propaganda- en ander materiaal.
Intellectuele eigendomsrechten en Auteursrechten

De algemene informatie die voor iedereen toegankelijk op de officiële ABVV-Metaal website is, kan men gratis raadplegen. Men kan deze informatie gratis raadplegen, downloaden, kopiëren en afdrukken voor persoonlijk gebruik. Men kan deze informatie eveneens bij collega’s, vrienden of familieleden verspreiden, ervan gebruik maken in het syndicaal werk, in publicaties, vormingen of andere activiteiten zonder winstoogmerk, op voorwaarde dat men de bron citeert. Deze informatie kan echter niet gecommercialiseerd worden, zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van ABVV-Metaal.

Het is ook niet toegestaan de site te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van een enkele hard copy. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van ABVV-Metaal is het niet toegestaan deze site op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk. Het is niet toegestaan deze site te framen.

ABVV-Metaal behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op zijn websites. Bepaalde software toepassingen en grafische elementen die op of via de website kunnen worden geraadpleegd worden door derden aangeleverd en kunnen door het auteursrecht worden beschermd waardoor de mogelijkheid tot gebruik en reproductie wordt beperkt en kunnen worden onderworpen aan de voorafgaande toestemming van de auteur.

Informatie op de website
De website is bestemd voor het verstrekken van informatie aan onze leden en aan iedereen die dit kan interesseren. Op deze website kunnen interactieve pagina’s aangeboden worden zoals commentaren en Q & A’s. ABVV-Metaal is niet verantwoordelijk voor meningen en boodschappen die door bezoekers, gebruikers, derden of leden op de website geplaatst zijn en deze meningen en boodschappen geven niet de mening of het beleid van ABVV-Metaal weer. Officiële standpunten van ABVV-Metaal worden enkel verkondigd door statutaire organen en daartoe aangeduide personen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ABVV-Metaal.

Toepasbaarheid

Deze site, en ABVV-Metaal in het algemeen, vallen onder de toepassing van de Belgische wetgeving. Bij geschil zijn uitsluitend de Belgische rechtsmachten bevoegd.

ABVV-Metaal kan deze copyright verklaring wijzigen. De laatste versie is steeds terug te vinden op de websites.

De laatste wijziging gebeurde op 28/09/2023.