Waar staat het overleg in de metaalsectoren?

Het sociaal overleg in de metaalsectoren kende een moeizamere start en verloop dan gewoonlijk. Dat kwam onder meer door het verlate interprofessioneel overleg en de 0,0 % loonmarge waarmee onze onderhandelaars moesten werken.
Inmiddels is in alle metaalsectoren is minstens een ontwerpakkoord bereikt. Het ontwerpakkoord in de sector koetswerk (PC 149.2) werd als laatste ondertekend. Ontdek de inhoud van het ontwerpakkoord in het pamflet.

In de sector van de edele metalen (PC 149.03), garages (PC 112), metaalbouw (PC 111.1&2) en elektriciens werd de finale sectorakkoorden ook al ondertekend. Vooral de solidariteit met de koopkracht van de arbeiders in de kmo's en de aandacht voor de eindeloopbaanproblematiek werden als fundamenteel beschouwd. Ook op vlak van mobiliteit, vorming en opleiding worden in de verscheidene sectoren enkele belangrijke stappen gezet naar de toekomst.

Download pamflet ontwerpakkoord koetswerksector