Basisvorming 'Van nieuwe kandidaat tot zelfstandige ABVV-Metaal-militant'

Ben je nieuw verkozen als lid van de OR of CPBW? Ben je niet verkozen maar wil je toch graag actief deelnemen aan het syndicaal werk op de onderneming? Wil je de syndicale werking in de onderneming de komende jaren verder uitbouwen tot een sterke organisatie die opkomt voor de belangen van de collega’s?

-> Dan ben jij bij ons aan het juiste adres. Wij willen je graag helpen om te groeien tot een zelfstandige ABVV-Metaalmilitant.
 

WAT BIEDEN WIJ AAN? 

 • Een basisvorming van 3x vijf dagen in je eigen regio.
 • Deel 1 = najaar 2024, deel 2 = voorjaar 2025, deel 3 = najaar 2025.
 • Een opleiding met alleen militanten uit de metaalsector, m.a.w. een opleiding die rijkelijk gevuld is met uitwisseling van praktijkervaringen en netwerking.
 • Een positief en veilig leerklimaat waarin je samen leert en leert van elkaar.
 • Een programma dat aansluit bij jouw werkelijkheid, ruimte geeft voor eigen initiatief en actieve deelname.
 • Een eigen traject voor militanten uit ondernemingen met een beperkte syndicale aanwezigheid en/of kleinere ondernemingen hanteren we een alternatieve formule, waarbij je nooit langer dan drie dagen afwezig bent.
   

WAAR ZAL JE STAAN NA HET VOLGEN VAN DE BASISVORMING METAAL?

Als vormingsdienst gaan we van elke deelnemer een zelfstandige ABVV-Metaalmilitant maken. Daar zijn we van overtuigd, dat is ons streefdoel.

Je zal een zelfstandige ABVV-Metaal-militant worden die ... 

 • een ABVV-aanspreekpunt is voor de collega’s met een vraag, klacht of probleem. Daarbij kan je luisteren, samenvatten en doorvragen zodat je de vraag, klacht of probleem helder krijgt;
 • bronnen en diensten van ABVV-Metaal kan raadplegen met betrekking tot de vragen van collega’s. Je kan klachten en problemen zelf behandelen of doorgeven aan de ABVV-verkozenen van het desbetreffende overlegorgaan of aan de juiste dienst van het ABVV. Daarbij hanteer je een actieve en samenwerkende houding en communicatie;
 • een diepgaande analyse kan maken van oorzakelijke verbanden met betrekking tot de klachten en problemen in de onderneming. Deze verbanden/oorzaken kan aftoetsen aan de eigen waarden/visie en vanuit een houding van arbeiderscontrole zal opkomen voor de collectieve belangen;
  op basis van de wetgeving de nodige tijd kan afdwingen om klachten en problemen te verzamelen en te analyseren;
 • weet waar, hoe en wanneer er agendapunten op de overlegorganen kan gezet worden. Je hebt daarbij inzicht en kennis van het sociaal overleg zowel in de onderneming als daarbuiten;
  afspraken kan maken in de syndicale ploeg om de aanpak in de verschillende overlegorganen te coördineren;
 • in de voorbereiding van het sociaal overleg een strategisch actieplan kan opstellen;
  assertief aan gesprekken zal deelnemen waarin andere meningen of standpunten zijn;
  in het overleg met de werkgever (vanuit een houding van arbeiderscontrole) gericht informatie kan vragen en de confrontatie durft aan te gaan;
 • zelf het antwoord of de stand van zaken terug kan koppelen aan de collega’s zodat ze weten dat jij zich actief hebt ingezet en dat ze op jou kunnen rekenen. Dit op een manier die eigen is aan de waarden van het ABVV, gericht op het verdedigen van de belangen van de werknemers en opbouwen van de syndicale tegenmacht;
 • een reflectie kan maken van zijn eigen groeiproces met betrekking tot de aangeleerde sleutelvaardigheden en hieruit leerpunten en nieuwe uitdagingen kan bepalen.
   

HOE INSCHRIJVEN VOOR DEZE BASISVORMING?

Spreek je afgevaardigde of secretaris aan en zij doen het nodige voor jou EN
inschrijven kan ook via inschrijving@abvvmetaal.be

Vermeld in je bevestigingsmail de volgende gegevens, zodoende kunnen wij toch al starten met de organisatie van jouw basisvorming.

 • Je naam en voornaam
 • De onderneming waar je werkt
 • De provincie waar je woont

Tot binnenkort