Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Waarover gaat dit?

Het sociaal akkoord 2023-24 bevat een luik inzake flexibiliteit en overuren (op vraag van de werkgevers). Concreet gaat het over twee maatregelen:

  • 120 relance-uren voor alle sectoren (verlenging t.e.m. 30 juni 2025)
  • 180 fiscaal voordelige overuren (verlenging t.e.m. 30 juni 2025)
Relance-uren
  • De 120 relance-uren werden in 2021 voor de eerste keer ingevoerd voor de ‘essentiële sectoren’ in de nasleep van de coronacrisis. Via het sociaal akkoord 2021-22 werd dit systeem uitgebreid tot alle sectoren (t.e.m. 31 december 2022). Nu is er dus een verlenging t.e.m. 30 juni 2025.
  • Deze uren komen bovenop de sinds 2017 bestaande 120 ‘vrijwillige overuren’. Let op: in combinatie met de (eveneens vrijwillige) relance-uren worden deze beperkt tot 100 uren. In totaal zijn dus 220 vrijwillige overuren per jaar mogelijk (100 vrijwillige overuren + 120 relance-overuren).
  • Relance-overuren zijn netto-overuren (zonder RSZ en bedrijfsvoorheffing). Ze worden betaald aan 100 %, zonder inhaalrust en zonder overloon.
  • Dergelijke uren moeten schriftelijk worden overeengekomen tussen werkgever en werknemer (op vrijwillige basis). De overeenkomst is max. 6 maanden geldig maar kan steeds hernieuwd worden.
Fiscaal voordelige overuren
  • Er bestaat een fiscaal voordeel voor overuren waarvoor een wettelijke overurentoeslag wordt betaald (minder bedrijfsvoorheffing voor zowel werknemer als werkgever).
  • Dit voordeel is normaal gezien beperkt tot 130 overuren per werknemer per jaar. Door het sociaal akkoord 2021-22 werd dit aantal opgetrokken tot 180 uren per jaar. Nu wordt deze regeling verlengd tot 30 juni 2025.
Duik dieper. Alles weten over overuren? Lees dan zeker ons dossier!