Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Op 15 maart bereikten werkgevers en vakbonden in de Groep van 10 een ontwerp van sociaal akkoord voor de periode 2023-2024.
  • Dit ontwerpakkoord wordt nu voorgelegd aan onze achterban. Ten laatste tegen 31 maart weten we of het akkoord al dan niet is goedgekeurd.
  • Indien goedgekeurd, dan vormt dit het kader waarmee wij in onze metaalsectoren aan de slag gaan tijdens de sectorale onderhandelingen.
  • Belangrijk!De loonnorm van 0,0 % en de koopkrachtpremie van maximaal 500 of 750 euro werden door de regering vastgelegd en maken geen deel uit van dit ontwerpakkoord. Het is wel aan de sectoren om een regeling uit te werken inzake de koopkrachtpremie (binnen de krijtlijnen van het Koninklijk Besluit).


Wat staat erin? Hieronder de voornaamste punten uit het ontwerpakkoord.
  • SWT op 60 jaar blijft mogelijk voor werknemers in een zwaar beroep of met een lange loopbaan tot 30 juni 2025.
  • Landingsbanen (4/5 of 1/2 werken) vanaf 55 jaar blijven behouden met RVA-uitkering tot 30 juni 2025.
  • Het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen (GGMMI) wordt verhoogd met 35 euro bruto vanaf 1 april 2024. Via een fiscale hervorming moet dat 50 euro netto worden.
  • De 120 relance-uren worden verlengd voor alle sectoren en van de 180 fiscaal voordelige overuren tot 30 juni 2025 (eis van de werkgevers).
Sectoren aan zet! De voorbije weken hebben wij uitvoerig onze afgevaardigden geconsulteerd en momenteel werken we hard aan de opmaak van onze sectorale eisenbundels.
  • Als het ontwerpakkoord wordt goedgekeurd, dan kunnen de sectorale onderhandelingen van start gaan. Het spreekt voor zich dat we alles uit de kast gaan halen om er het maximaal haalbare uit te halen (onder meer wat de koopkrachtpremie betreft)!