Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Veel werkgevers doen een beroep op de cao nr. 90 om in hun onderneming een bonusplan in te voeren. Dergelijke plannen voorzien in de betaling van een loonbonus aan alle werknemers als ze binnen een bepaalde referteperiode een collectieve doelstelling bereiken. Meestal gaat het over het realiseren van meer winst of meer omzet, maar ook andere doelstellingen zijn mogelijk, zoals het verminderen van de kosten of van arbeidsongevallen.

In coronatijden kan de verleiding bij sommige werkgevers groot zijn om de bonus niet te betalen. Dat kan echter niet. Eens de referteperiode voorbij is en de doelstelling is behaald, moet de bonus worden uitbetaald. Wel kan met de werknemers of de vakbonden worden afgesproken om de bonusplannen in de toekomst te wijzigen of in te trekken.