GOED
OM TE WETEN

Wat zijn je algemene rechten als werknemer in België, los van de sector waarin je werkt? 

 

Hoge temperaturen kunnen de werkomstandigheden bemoeilijken, zeker als je zware fysieke inspanningen moet verrichten. Niet iedereen reageert echter op dezelfde manier op warmte (of koude). Terwijl het voor de ene allemaal draaglijk blijft, kampt de andere met ernstige ongemakken (vermoeidheid, hoofdpijn, overmatig zweten, concentratieverlies, …). Het is belangrijk om daar rekening mee te houden.

Risicoanalyse

De werkgever is eerst en vooral verplicht om een risicoanalyse op de werkplek uit te voeren. Daarbij moeten ook de mogelijke gevolgen van onaangename weersomstandigheden (koude, warmte, regen, …) op de gezondheid en veiligheid van de werknemers in kaart gebracht worden. De werkgever moet maatregelen uitwerken in het geval bepaalde temperaturen worden overschreden. Voor deze risicoanalyse kan de werkgever een beroep doen op de preventieadviseur op bedrijfsarts. En uiteraard moet dit alles besproken worden op het comité voor preventie en bescherming op het werk.

Wanneer is het te warm?

Bij het overschrijden van bepaalde temperaturen is de werkgever verplicht om maatregelen te nemen. Om te meten hoe warm het precies is, wordt gebruik gemaakt van een zogenaamde vochtige globethermometer. Dat is een thermometer die ook met andere zaken rekening houdt dan louter de temperatuur, zoals de vochtigheidsgraad en de stralingstemperatuur van nabije voorwerpen.

Wanneer de temperatuur (gemeten met een globethermometer) hoger is dan:

  • 29 graden bij een lichte fysieke werkbelasting (bv. besturen van een wagen, boren, …)
  • 26 graden bij een gemiddelde fysieke werkbelasting (bv. timmerwerk, tractor of vrachtwagen besturen, …)
  • 22 graden bij een zware fysieke werkbelasting (bv. zagen met de hand, kruiwagens duwen en trekken, zware voorwerpen behandelen, …)
  • 18 graden bij een zware werklast (bv. graven, beklimmen van ladder en trappen, …)
Dan moet de werkgever maatregelen treffen.

Welke maatregelen?
  • Het ter beschikking stellen van beschermingsmiddelen (zonnescherm, hoofddeksel, …) aan de werknemers die rechtstreeks aan de zon worden blootgesteld.
  • Het gratis voorzien van koude of verfrissende dranken.
  • Het installeren van een verluchtingssysteem in de werklokalen binnen de 48 uur.
  • Indien de te warme temperaturen blijven aanhouden, dan moet de werkgever ook rusttijden toestaan of kan de werkgever beslissen om tijdelijke werkloosheid in te voeren.
Het CPBW moet over dit alles inspraak krijgen en mee kunnen oordelen over de nodige maatregelen bij te hoge warmte. Het is de taak van het comité om de werkgever aan te sporen om zich goed en tijdig voor te bereiden op het probleem.

Meer weten over het bepalen van de fysieke werkbelasting? Klik hier. Je kunt daarover ook altijd meer informatie vragen op het CPBW. Meer weten over werken in warmte? Klik hier.

sidebar2

sidebar3