GOED
OM TE WETEN

Wat zijn je algemene rechten als werknemer in België, los van de sector waarin je werkt? 

 

De wet erkent beroepsopleidingen en algemene opleidingen in het kader van betaald educatief verlof. Ook cursussen die zijn georganiseerd door de representatieve vakbonden, dus ook de vormingen van ABVV-Metaal, worden beschouwd als algemene opleidingen.

Alle werknemers die voltijds werken, hebben recht op betaald educatief verlof. Leeftijd speelt hierbij geen rol.

Toch is het BEV ook mogelijk voor deeltijdse werknemers in bepaalde gevallen:

  • Je werkt in een 4/5-stelsel en volgt een beroeps- en/of een algemene opleiding.
  • Je  werkt  minstens  in  een  1/3-stelsel, maar  in  een variabele werktijdregeling en volgt een beroeps- en/of een algemene opleiding.
  • Je werkt minstens halftijds en volgt tijdens de werkuren een beroepsopleiding (BEV in verhouding tot de wekelijkse arbeidsduur).

Het aantal uren dat je van het werk afwezig mag zijn met behoud van loon, is gelijk aan het aantal lesuren dat je volgt. Je krijgt wel enkel de uren uitbetaald waarop je daadwerkelijk de cursus bijwoonde.

Het loon bij de opname van BEV is begrensd op 2.871 euro bruto per maand voor het schooljaar 2017-2018 dat loopt van 1 september 2017 tot en met 31 augustus 2018. Ook het aantal uren is jaarlijks begrensd naargelang de aard van de opleiding.

Om recht te geven op betaald educatief verlof, moeten de cursussen minstens 32 uur per jaar omvatten.

sidebar2

sidebar3