Senioren 

 

Info voor na je loopbaan

 

Eenzaamheid onder ouderen

Eenzaamheid is een gevoel van gemis aan sociale relaties. Dat gemis kan zitten in de hoeveelheid sociale contacten, maar ook het gemis van een specifiek soort relatie. Eenzaamheid is voor iedereen anders en daarom ook niet voor iedereen gemakkelijk om op te lossen. Ouderdom brengt vaak een verlies van waardevolle relaties met zich mee, een belangrijke oorzaak van eenzaamheid.

Lees meer...

Nieuwe folder voor leden aan het eind van hun loopbaan

Ook na je vervroegd pensioen, pensioen of SWT kun je rekenen op de vertrouwde diensten van ABVV-Metaal en zoveel meer. Lees er alles over in deze nieuwe folder voor onze senioren.

Deze folder bevat een hoop informatie die zeker van pas komt in de nieuwe wereld die voor je opengaat aan het eind van de loopbaan. Als werkend lid van onze organisatie ken je natuurlijk de diensten die wij als vakbond aanbieden aan onze leden. Maar ook als je met pensioen of op SWT gaat, hebben we voor jou een interessant aanbod.

Met deze folder willen we je informeren en je geruststellen: ook nu sta je er niet alleen voor. Voor specifiekere inlichtingen of vragen over je persoonlijke situatie, kun je zoals steeds rekenen op de deskundige bijstand van onze medewerkers in de lokale kantoren

 

Download hier versie FR

Vervoersarmoede en basisbereikbaarheid

“Iedereen heeft het recht zich vrijelijk te verplaatsen en te vertoeven binnen de grenzen van elke staat.” Dat staat in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (Artikel 13, §1). Mobiliteit is een basisrecht. Maar dat recht botst op grenzen. Zich om het even wanneer, naar om het even waar verplaatsen, bestaat niet meer. Dat weet iedereen die dagelijks in de file staat. Mobiliteit is een overbevraagd en schaars gegeven geworden.

Vervoersarmoede kan op twee dingen duiden, nl. niet de financiële middelen hebben om optimaal van mobiliteit te kunnen genieten maar ook het niet kunnen gebruik maken van vervoer door het ontbreken van basisbereikbaarheid kan als vervoersarmoede beschouwd worden.

Lees meer...

Afbouw loketten als gevolg van de digitalisering

Er wordt alweer een nieuwe stap gezet in de afbouw van de bemande loketten in NMBS-treinstations. Dit jaar nog versnelt de NMBS de digitalisering en in nog eens 44 treinstations sluit het loket waarvan 8 in West-Vlaanderen, 3 in Antwerpen, 5 in Vlaams-Brabant en 5 in Oost-Vlaanderen. In 37 andere stations zullen de loketten alleen nog op de drukste momenten van de dag geopend zijn.

Lees meer...

De genderpensioenkloof

Ook anno 2021 gaapt er in België een loonkloof tussen vrouwen en mannen. Het hoeft niet te verbazen dat die loonkloof naadloos overgaat in een pensioenkloof. Ook zijn de leidinggevende functies nog steeds grotendeels weggelegd voor mannen en zijn meer vrouwen actief in de sectoren met lagere lonen. Voeg daaraan het grote verschil toe op vlak van deeltijds werk. Meer dan 40 procent van alle werkende vrouwen werkt parttime, tegenover ongeveer 10 procent bij de mannen.

De loonkloof uit zich ook in extralegale voordelen. Zo zijn er veel minder vrouwen die een groepsverzekering kunnen afsluiten via hun werkgever. In het geval dat een vrouw wel een groepsverzekering heeft via haar werkgever, zijn de bedragen hiervan meestal lager dan die van een man.

Lees meer...