Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Helft van de Belgen overweegt een elektrische wagen

De toekomst is elektrisch. Elektrische voertuigen zijn aan een sterke opmars bezig. Dit jaar zal 14 % van de nieuw verkochte wagens in Europa een elektrisch model zijn. Daarom peilde ING onlangs naar de mening van de Belgen inzake elektrisch vervoer. Uit de enquête blijkt dat:
 • 60 % voorstander is van een snelle elektrificatie van het openbaar vervoer, terwijl 50 % vindt dat bedrijfswagens verplicht elektrisch moeten zijn.
 • De helft van de ondervraagden de aankoop van een vol-elektrisch model overweegt wanneer ze een nieuwe wagen moeten kopen.
Steeds goedkoper. Gevraagd naar de redenen waarom voor elektrisch wordt gekozen, wijst 41 % naar milieu- en klimaatoverwegingen, 27 % naar een mogelijke verplichting in de toekomst en voor 16 % is het financiële voordeel de voornaamste drijfveer.
 • Wat het financiële aspect betreft: Test-Aankoop becijferde dat elektrisch rijden vanaf 2025 altijd goedkoper zal zijn dan rijden met een benzine- of dieselwagen. In bepaalde gevallen ben je zelfs al vanaf 2022 beter af met een elektrische wagen.
We zijn er nog niet. Ondanks de groei van elektrische wagens, is er nog een lange weg te gaan. In België was in 2020 slechts 3,5 % van alle wagens elektrisch. Dat is een pak minder dan in Duitsland en Frankrijk (telkens 6,7 %) en vooral Nederland (20,5 %). Een doelmatig overheidsbeleid, investeringen in laadpalen en een slim energiebeleid zijn dus cruciaal voor een vlotte elektrische transitie.

Hoe maken we onze Vlaamse basisindustrie klimaatneutraal?

Nieuwe studie

Begin oktober publiceerde Bond Beter Leefmilieu (BBL) een uitgebreid rapport over de manier waarop we de zware industrie in Vlaanderen (staal, chemie, non-ferro, raffinage) klimaatneutraal kunnen maken tegen 2050.
 • De studie bouwt verder op het eerder verschenen onderzoek van de Vlaamse overheid maar formuleert meer ambitieuze doelstellingen.
 • Naast technologische innovatie en concrete investeringen, wordt veel nadruk gelegd op het belang van maatschappelijke veranderingen, de ontwikkeling van een sterke circulaire economie, een sociaal rechtvaardige transitie en een sterke, sturende overheid.

ABVV-Metaal present!

Op 4 oktober presenteerde BBL de voornaamste bevindingen van haar onderzoek, waarna een panelgesprek volgde met alle betrokken stakeholders (overheid, vakbond, werkgever en milieubeweging). Voor de vakbonden mocht ABVV-Metaal de honneurs waarnemen. Het gesprek kun je hier bekijken.  

Staalarbeiders op ArcelorMittal Gent willen meer respect

Waarover gaat het? Op staalbedrijf ArcelorMittal in Gent hebben honderden arbeiders het werk neergelegd. De spontane staking brak uit op woensdag 22 september en duurde tot vrijdag. De vakbonden eisten:
 • Meer respect– ook financieel – voor het vele werk dat gepresteerd werd tijdens de coronacrisis, vaak in moeilijke en onveilige omstandigheden.
 • Een oplossing voor het personeelstekorten de enorme werkdruk die daar het gevolg van is.

Vijf na twaalf

Zoals onze ABVV-Metaal hoofddelegee Stijn Van Geem het zegt: ‘Met deze staking geven we een krachtig signaal aan de directie. De problemen – hoge werkdruk, onderbezetting, een algemeen gebrek aan respect, …  – slepen al veel te lang aan. Het is vijf na twaalf. Het wordt tijd dat de directie met concrete oplossingen komt.’  

Strijd loont

Op vrijdag werd de staking (voorlopig) ontbonden nadat de directie een schriftelijke engagementsverklaring had overgemaakt aan de vakbonden, met daarin concrete en duidelijke afspraken om de problemen aan te pakken. 

1,1 miljard euro voor een duurzame staalproductie

Staalbedrijf ArcelorMittal Gent gaat haar staalproductie ingrijpend vergroenen. Er wordt maar liefst 1,1 miljard euro geïnvesteerd in een nieuwe installatie om staal te maken met een pak minder CO2-uitstoot.
 • Concreet gaat het om een DRI-installatie en twee elektrische ovens voor staalproductie op basis van gas (en later waterstof) in plaats van steenkool.
 • Tegen 2030 zal de CO2-uitstoot daardoor dalen met 3 miljoen ton per jaar (dat is een derde van totale uitstoot van het bedrijf).
 • De investering wordt deels gefinancierd door het bedrijf (350 miljoen euro), maar ook door de Vlaamse en federale overheid (350 miljoen euro) en de Europese investeringsbank (400 miljoen euro).

Waarom is dit belangrijk?

Het gaat om de grootste investering in duurzame productiecapaciteit uit de recente geschiedenis, met positieve effecten voor klimaat, industrie en tewerkstelling.

 • ArcelorMittal Gent pompt jaarlijks 9 miljoen ton CO2 in de lucht en is daarmee de grootste uitstoter van ons land. Met de nieuwe installatie zet het bedrijf een belangrijke stap in het realiseren van klimaatneutraliteit in 2050 en zal de totale uitstoot in Vlaanderen dalen met 4%.
 • Door de investering wordt de staalindustrie stevig verankerd in ons land. Meer nog: ze versterkt onze positie als globale voorloper inzake duurzame staalproductie. Dat is cruciaal voor onze industriële slagkracht én voor de toekomstige tewerkstelling.
Meer details over de investering vind je in het persbericht van het bedrijf.

BEDRAGEN SWT: INDEXERING OP 1 SEPTEMBER 2021

Wat? Door de overschrijding van de spilindex worden de bedragen in het kader van SWT geïndexeerd (op 1 september 2021).

Hoe zit dat precies? Wie in een SWT-stelsel zit, krijgt een werkloosheidsuitkering aangevuld met een aanvullende vergoeding van de werkgever.

 • Het bedrag van de aanvullende vergoeding is gelijk aan de helft van het verschil tussen een netto-referteloon en de werkloosheidsuitkering.
 • Zowel de werkloosheidsuitkering als de aanvullende vergoeding zijn gebonden aan de spilindex van de consumptieprijzen. Door het overschrijden van de spilindex worden dus zowel uitkering als aanvullende vergoeding geïndexeerd met 2 %.
Nieuwe grensbedragen. Deze indexering geldt voor iedereen die in SWT ging vóór 1 september 2021. Wie nadien in SWT gaat, ziet zijn aanvullende vergoeding en werkloosheidsuitkering berekend op hogere (geïndexeerde) grensbedragen.

Vlaamse besparingen treffen vooral de meest kwetsbaren

Groeipakket

Om de begroting onder controle te houden bespaart de regering-Jambon op de kinderbijslag (het groeipakket). Die wordt de komende jaren niet met 2 % maar slechts met 1 % geïndexeerd. Op het eerste zicht lijkt dat nog mee te vallen, maar de lagere indexering tikt jaar na jaar aan. Voor een gezin met drie kinderen komt dit in 2024 neer op 189 euro minder per jaar. In de woorden van Wim Van Lancker (professor Sociaal Beleid aan de KU Leuven): “Voor arme huishoudens is dat een zeer substantieel bedrag. Voor hen telt elke euro. Met 189 euro kun je twee paar kinderschoenen of nieuwe schoolboeken kopen.”

Lees meer...

Duurzaamheid is goed voor onze industrie

Het grote plaatje
De komende jaren moet onze metaalindustrie duurzaam en circulair worden. Dat is niet alleen goed voor het klimaat maar ook voor de economie en de tewerkstelling. De bedrijven en regio’s die het voortouw nemen, gaan een mooie toekomst tegemoet.

Voorbeelden uit de metaal
Twee metaalbedrijven van bij ons illustreren het principe dat duurzaamheid en economische slagkracht hand in hand gaan:

Lees meer...

Tijdelijke werkloosheid corona verlengd tot 31 december 2021

De federale regering heeft beslist om het stelsel van ‘coronawerkloosheid’ te verlengen tot het einde van dit jaar. Alle sectoren en bedrijven kunnen er gebruik van maken. Dankzij dit systeem kunnen werkgevers op een eenvoudige manier en zonder al te veel formaliteiten tijdelijke werkloosheid aanvragen voor hun werknemers. Die tijdelijke werkloosheid moet uiteraard wel te wijten zijn aan overmacht omwille van corona.

Lees meer...

Subcategorieën