Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Goed nieuws voor Volvo Trucks: 350 nieuwe medewerkers

E-commerce boomt


Bij vrachtwagenproducent Volvo Trucks valt de laatste maanden goed nieuws te noteren. De fabriek doet het goed en er is werk bij de vleet. Een van de redenen voor de sterke prestaties is het succes van de e-commerce. Sinds de coronacrisis kopen we massaal online en de vrachtwagens van Volvo zorgen ervoor dat alle goederen terechtkomen in grote verdeelcentra en opslagplaatsen. Vandaaruit zorgen koeriers van transportfirma’s ervoor dat alles geleverd wordt bij de consumenten thuis. Over de situatie op Volvo Trucks spreken we met ABVV-Metaal-hoofdafgevaardigde Sven Celie.
Met Tom Peeters, BTB-verantwoordelijke voor de sector wegvervoer en logistiek, hebben we het dan weer over de chauffeurs die alle online bestelde spullen tot aan de voordeur van de klant brengen.


Lees hier volledige artikel

Een nieuwe fabriek voor VDL Bus Roeselare

Nu is het officieel

Eind mei viel er goed nieuws te noteren op VDL Bus in Roeselare. De bouw van de nieuwe fabriek werd officieel bevestigd. Dat die fabriek er zou komen hing al een hele tijd in de lucht, de bouwgrond werd reeds in 2018 aangekocht. Maar nadien bleef het stil en een formele aankondiging bleef uit. Tot vorige week: op 27 mei 2021 bevestigde de directie dat de nieuwe fabriek er komt, al werd nog niet gecommuniceerd over de exacte timing.

Verankering

Secretaris Yves Allewaert is uiteraard tevreden met de aankondiging: “Het is een duidelijk signaal dat VDL verankerd blijft in Roeselare en dat is goed nieuws voor de tewerkstelling. Ik ben ervan overtuigd dat we een mooie rol kunnen spelen in de transitie naar duurzaam openbaar vervoer. Dat is iets waar we trots op mogen zijn.” De volledige reactie van Yves lees je hier.

CommScope schrapt 305 banen

Bij Amerikaans telecombedrijf CommScope in Kessel-Lo zijn 305 jobs bedreigd (241 arbeiders en 64 bedienden). De intentie tot herstructurering werd op donderdag 27 mei aangekondigd tijdens een bijzondere ondernemingsraad. De belangrijkste reden, volgens de directie, is de snel veranderende telecommarkt. Vanaf 2023 zou de site in Kessel-Lo verlieslatend worden. Het slechte nieuws kwam onverwachts voor personeel en vakbonden, aldus hoofddelegee voor ABVV-Metaal Marc Vanhagendoren: “Uit het jaarverslag van 2018-2019 leiden we af dat er nog veel winsten zijn gemaakt. Dit besluit is genomen uit de vrees dat het bedrijf tegen 2023 niet langer winstgevend zou zijn. Nochtans zijn er onlangs nog miljoenen aan dividenden uitgekeerd aan aandeelhouders.”

Onmiddellijk na de aankondiging mochten de zwaar aangeslagen werknemers naar huis vertrekken. Ze kregen donderdag en vrijdag de tijd om het slechte nieuws te verwerken. Op de vraag van de vakbonden om ook maandag een betaalde verlofdag toe te kennen, ging de directie niet in. De vakbonden hielden daarop de poorten dicht op maandag 31 mei. Sedert dinsdag zijn de werknemers weer aan de slag.

Lees meer...

Het recht om te staken bestaat 100 jaar!

Mijlpaal

In 2021 vieren we twee syndicale mijlpalen: het recht om te staken en de vrijheid van vereniging bestaan honderd jaar! Dankzij deze vrijheden kunnen we als vakbond doen waar we sterk in zijn, namelijk zorgen voor sociale en maatschappelijke vooruitgang.

Waakzaam

Spijtig genoeg stellen we vandaag vast dat deze fundamentele vrijheden steeds vaker onder druk komen te staan. Zo werden eind vorig jaar nog 17 ABVV’ers veroordeeld omwille van het belemmeren van het verkeer tijdens een staking. En tijdens bedrijfsstakingen deinzen sommige werkgevers er niet voor terug om de stakers te intimideren door deurwaarders in te schakelen. Het toont aan dat we moeten blijven strijden voor onze rechten.

E-book stakingsrecht

Wil je weten wat je rechten en plichten zijn tijdens een staking? Download dan zeker ons e-book over het stakingsrecht! Zo ben je weer helemaal mee.

Rouwverlof binnenkort uitgebreid van 3 naar 10 dagen

Historiek? 

De Kamercommissie Sociale Zaken keurde onlangs een wetsvoorstel goed rond de uitbreiding van het rouwverlof bij het overlijden van een partner of kind. Dit betekent dat het binnenkort realiteit zal worden (goedkeuring door de Kamer wordt voorzien in het najaar van 2021).

Wat? 

Hierdoor zou het rouwverlof (klein verlet bij overlijden familielid) voor werknemers met 7 dagen worden uitgebreid (van 3 naar 10 dagen) bij het overlijden van hun partner of kind. Deze dagen kunnen flexibel worden opgenomen binnen het jaar na de dag van overlijden. Kanttekening: in de meeste sectoren bedraagt het rouwverlof nu het wettelijke minimum van drie dagen. Er zijn evenwel sectoren, ook binnen de metaalsectoren, die op sectoraal niveau al een hoger aantal dagen toekennen aan de werknemers.

Wie?

Ook het toepassingsgebied van de wet breidt uit, zodat rouwverlof ook kan worden opgenomen bij het overlijden van stiefbroers, stiefzussen en stiefgrootouders en in geval van langdurige pleegzorg door de pleegouders.


IPA: we moeten het overleg alle kansen geven

Minimumlonen en eindeloopbaan

Momenteel onderhandelen werkgevers en vakbonden over twee belangrijke dossiers: de minimumlonen en de eindeloopbaan (SWT en landingsbanen). BTB en ABVV-Metaal willen dit overleg alle kansen geven, maar er moeten wel resultaten geboekt worden. Op 7 juni is het laatste overleg gepland, pas dan zullen wij onze evaluatie maken en beslissen wat de volgende stappen zijn.  

Loonnorm

Omdat de werkgevers pertinent weigeren om de werknemers te geven waar ze recht op hebben, heeft de regering het loondossier naar zich toegetrokken. De loonsverhoging van 0,4 procent en de consumptiecheque van maximaal 500 euro netto vinden wij te weinig, maar het is beter dan niets. Het is wel essentieel dat er een sectoraal kader komt voor de consumptiecheque, zodat een maximaal aantal werknemers er recht op heeft. De beperkte loonmarge is het gevolg van de loonwet van 1996. Deze wet moet dus herzien worden en daar zullen we vanaf het najaar dan ook werk van maken.

Het gemeenschappelijk IPA-standpunt van ABVV-Metaal en BTB lees je hier.

E-transfo: hét magazine voor de elektrotechnicus

De nieuwe e-transfo is uit! In dit magazine van de paritaire sectororganisatie Volta lees je alles over het reilen en zeilen in de elektro-technische sector (PsC 149.01). In deze editie onder meer aandacht voor aanstaande Volta-opleidingen (BA4, BA5 en VCA), een artikel over de aanvullende vergoeding kinderopvang, info over de werkbaarheidscheques en nog veel meer.  

Tijdelijke werkloosheid corona verlengd tot 30 september 2021

Begin deze week heeft de federale regering beslist om enkele corona-gerelateerde steunmaatregelen te verlengen tot 30 september 2021. Een van die maatregelen is de tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht door corona, inclusief de RVA-toeslag van 5,63 euro bruto per dag tijdelijke werkloosheid en de verlaagde bedrijfsvoorheffing. Daarnaast blijft ook de degressiviteit van de volledige werkloosheidsuitkering bevroren tot 30 september 2021.

En wat na 30 september?

Welke maatregelen zullen gelden vanaf 1 oktober 2021 is nog niet duidelijk. De regering heeft alleszins te kennen gegeven dat ze vanaf dan wil overschakelen naar meer uitzonderlijke maatregelen en relance-initiatieven.

Subcategorieën