Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

50 jobs bedreigd bij Kautex-Textron

Kautex-Textron – dat brandstoftanks maakt – wil 50 jobs schrappen. Het bedrijf kampt met een sterk gedaalde omzet omwille van de coronacrisis. Maar ook de evolutie naar elektrische wagens speelt het bedrijf parten. Zo’n wagens hebben immers geen brandstoftanks nodig. Een reactie op de aangekondigde herstructurering krijgen we van Frank Stevens (provinciaal voorzitter ABVV-Metaal Limburg): “De corona-crisis heeft de problemen die er al waren nog versterkt. We hadden gehoopt dat het volgend jaar terug beter zou gaan, maar daar ziet het niet naar uit.”

Nieuws voor elektriciens

Elektriciens: verlenging automatische betaling aanvullende vergoeding bij tijdelijke werkloosheid wegens overmacht

Elektriciens die tijdelijk werkloos zijn omwille van de coronamaatregelen, moeten snel hun aanvullende vergoeding kunnen ontvangen. Daarom werd binnen het Fonds voor Bestaanszekerheid voor de elektriciens (Volta) afgesproken om de aanvullende vergoedingen bij tijdelijke werkloosheid wegens overmacht automatisch uit te betalen tot het einde van het jaar. ABVV-Metaal zorgde ervoor dat de automatische betaling werd verlengd tot eind maart 2021.

Elektriciens: uitbetaling eindejaarspremie in december

Op 11 december zal het Fonds voor Bestaanszekerheid voor de elektriciens (Volta) de eindejaarspremie 2020 uitbetalen aan de elektriciens die tewerkgesteld zijn in een onderneming met prefix 067. De premie wordt automatisch uitbetaald, dus je hoeft ze niet aan te vragen. Belangrijk is wel om na te kijken of Volta nog over het juiste rekeningnummer beschikt. Je kunt dit nagaan (en aanpassen) op MyVolta

De elektriciens die tewerkgesteld zijn in een onderneming met prefix 467, ontvangen hun eindejaarspremie van hun werkgever. Deze moet worden betaald tegelijk met de loonbetaling die het dichtst is bij 15 december.

De vakbond ben je beter rijk dan kwijt!

Vertrouwen en betrokkenheid scoren sterk

Uit onderzoek van Randstad blijkt dat vakbonden een groot draagvlak hebben bij werknemers. Maar liefst 70 procent geeft aan vertrouwen te hebben in zijn vakbond. Meer dan de helft van de werknemers (53 procent) voelt zich zelfs sterk betrokken bij de vakbond in zijn bedrijf.

Lees meer...

5 dagen meer geboorteverlof vanaf 2021

Op 20 november besliste de regering om het geboorteverlof te verhogen van 10 naar 15 dagen vanaf 1 januari 2021. De verhoging geldt voor elke vader of meeouder wiens kind geboren wordt op of na 1 januari 2021. Een verhoging naar 20 dagen komt er op 1 januari 2023. De regeringsbeslissing moet wel nog in wet worden gegoten.

Heel veel dank voor jouw stem!

ABVV-Metaal hield stand met overtuiging deze sociale verkiezingen. Bedankt voor jouw stem. Er zijn natuurlijk bedrijven waar het roder dan ooit kleurt en bedrijven waar we minder vooruitgang boekten. Maar dankzij jouw stem, jouw vertrouwen krijgt ABVV-Metaal de kans om de komende 4 jaar voor jouw rechten op te staan op de werkvloer. Merci!

Ook lampen tegen corona kunnen Signify Turnhout niet redden.

Signify (Philips Lightning) zet sinds kort sterk in op desinfecterende lampen. Die lampen op basis van ultraviolet licht blijken zeer doeltreffend in de strijd tegen corona, want ze doden bacteriën en virussen. Het licht wordt gebruikt om bijvoorbeeld tafels, kasten en toiletten te ontsmetten. Deze nieuwe activiteiten hebben echter weinig impact op de Signify-fabriek in Turnhout. De site produceert nog steeds vooral conventionele (niet-LED) verlichting voor de vervangingsmarkt. Dat is een aflopend verhaal. Het bedrijf is dus gedoemd om te verdwijnen. Een gesprek over de trage doodstrijd van Signify Turnhout met onze hoofddelegee Erwin Oris lees je hier.

Loonbonus niet uitbetalen? Dat kan niet!

Veel werkgevers doen een beroep op de cao nr. 90 om in hun onderneming een bonusplan in te voeren. Dergelijke plannen voorzien in de betaling van een loonbonus aan alle werknemers als ze binnen een bepaalde referteperiode een collectieve doelstelling bereiken. Meestal gaat het over het realiseren van meer winst of meer omzet, maar ook andere doelstellingen zijn mogelijk, zoals het verminderen van de kosten of van arbeidsongevallen. In coronatijden kan de verleiding bij sommige werkgevers groot zijn om de bonus niet te betalen. Dat kan echter niet. Eens de referteperiode voorbij is en de doelstelling is behaald, moet de bonus worden uitbetaald. Wel kan met de werknemers of de vakbonden worden afgesproken om de bonusplannen in de toekomst te wijzigen of in te trekken.

Subcategorieën