Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Une flopée de chômeurs âgés et de bénéficiaires du RCC confrontés aux obstacles du marché du travail

Dans notre pays, plus de 24% des jeunes âgés de 15 à 24 ans sont au chômage. Même avec un marché du travail flamand hyper-organisé et un ministre enthousiaste comme Muyters, nous n'arriverons jamais à trouver du travail pour ce groupe.

Les entreprises (métallurgiques) qui engagent des plus de 50 ans sont très rares. Nous constatons encore toujours que lors de restructurations, l'ancienne génération doit laisser la place et le souhaite aussi.

Lees meer...

Lonen elektriciens en metaalrecuperatie geïndexeerd

Naar jaarlijkse gewoonte werden de effectieve en baremieke lonen alsook de anciënniteitsbarema's binnen de sector van de elektriciens (PsC 149.01) op 1 januari geïndexeerd. Zoals verwacht, bleef deze indexering heel beperkt, namelijk +0,03 %. Concreet betekent dit dat er geen invloed zal zijn op de lonen door toepassing van de afrondingsregels.

Ook het bijgevoegde loonbarema voor de metaalrecuperatie is van toepassing vanaf 1 januari 2015, ten gevolge van een indexaanpassing van 0,03 %.
Ook hier wijzigen de minimumlonen, die van toepassing waren op 1 januari 2014, niet door deze indexaanpassing. Dit heeft ook in dit geval te maken met de afrondingsregels, conform de cao-afspraken hieromtrent.

Tabel elektriciens 2015

Tabel metaalrecuperatie 2015

Programmawet 2015

Op 29 december 2014 verscheen de Programmawet van 19 december in het Belgisch Staatsblad. De nieuwste programmawet telt 215 artikels over diverse maatregelen, vooral op het vlak van financiën, volksgezondheid, sociale zaken en pensioenen.

Lees meer...

Onze e-publicaties voor jou verzameld

Je hebt ze wellicht al op Facebook, Twitter of onze nieuwe website zien passeren, maar hierbij verzamelen we voor jou de interessantste e-publicaties die onze adviseurs tot dusver zorgvuldig hebben opgesteld voor onze leden en miltanten.

In de loop van volgende week zie je ook een geüpdatete versie van de e-info over de sociale bijdragen verschijnen.

E-book Alles over het eenheidsstatuut

E-info Nieuwe SWT-regelingen

E-book Sociale bijdragen

E-book Rechten bij een staking

Maakindustrie moet zich nu wapenen voor toekomst!

Het is al veel gezegd en herhaald: de maakindustrie ziet af. In 2008 werkten er nog 310.000 mensen in de Belgische technologie-industrie, tegenover een goede 270.000 vandaag. We hebben klappen gekregen en we blijven er krijgen. En toch is er geen alternatief voor de maakindustrie. Zij is de motor van onze export en technologische vernieuwing en daarom essentieel voor onze welvaart. Zij die droomden van een logistiek Vlaanderen gestoeld op een kenniseconomie en een dienstenindustrie kunnen die droom beter opbergen. Want 74 % van de jobs in de dienstenindustrie hangen af van de maakindustrie. Vlaanderen en onze welvaart hebben de maakindustrie nodig.

Lees meer...

Instemmen met inschrijving bij tewerkstellingscel ongeacht leeftijd

Ondernemingen in herstructurering die overgaan tot collectief ontslag moeten vooraf een activerend beleid voeren, door een tewerkstellingscel op te richten voor alle werknemers die ontslagen zijn bij de herstructurering. Tewerkstellingscellen moeten de werknemers maximale kansen op wedertewerkstelling bieden. Ze doen dit meer bepaald door een outplacementaanbod te doen aan elke werknemer die is ontslagen in het kader van de herstructurering en die is ingeschreven in de tewerkstellingscel.

Lees meer...

Een rondje oudere werklozen en SWT'ers arbeidsmarktgericht pesten

Meer dan 24 % van de jongeren tussen 15 en 24 jaar oud in ons land is werkloos. Zelfs met een super Vlaams georganiseerde arbeidsmarkt en een enthousiaste minister Muyters, krijgt men deze groep in geen jaren aan het werk.
De (metaal)bedrijven die 50-plussers aanwerven, zijn van een zeldzame soort. Nog steeds zien we dat bij herstructureringen de oudere generatie weg moet en weg wil.

Lees meer...

Subcategorieën