Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Problematisch personeelstekort bij Brabantia in Pelt

Wat is er gaande? De Peltse vestiging van Nederlands bedrijf Brabantia moet op korte termijn 60 à 70 vacatures zien te vullen. Het bedrijf dat metalen huishoudelijke producten produceert, kent een grote economische groei – niet in het minst door de coronacrisis – maar qua aanwervingen krijgt het voorlopig niet bijgebeend.

Hoe oplossen?
 • Eerder dit jaar werd er al 14 miljoen euro geïnvesteerd in de Limburgse site en het bedrijf plant een recruteringscampagne om personeel aan te trekken.
 • De Nederlandse ceo van Brabantia springt in, samen met andere werknemers van het Nederlandse hoofdkantoor, en draait mee op de werkvloer in Pelt om orders in te pakken.
Reactie van onze hoofddelegee. Marc Drijkoningen, hoofddelegee voor ABVV-Metaal bij Brabantia, beaamt dat het personeelstekort problemtaisch is. “Het tekort is natuurlijk voelbaar op de werkvloer, aan de hoge werkdruk, maar ook aan de flexibiliteit die gevraagd wordt qua zaterdagwerk bijvoorbeeld.” De zoektocht naar personeel zou volgens Drijkoningen baat hebben bij een verbetering qua loon- en arbeidsvoorwaarden. “Wie vandaag bij ons aan de slag gaat, krijgt het minimumloon en daar is niet iedereen toe bereid.”

Cyberaanval treft VDL Bus Roeselare

Wat is er gebeurd? Industriebedrijf VDL – met hoofzetel in Eindhoven – werd in de nacht van 7 oktober getroffen door een cyberaanval.
 • De aanval had een grote impact op VDL Nedcar in Nederland (Born), waar heel wat Belgen werken. De productie van auto’s lag een volledige week stil en kon pas op woensdag 13 oktober worden hervat.
Ook VDL Bus in Roeselare – producent van (elektrische) bussen – deelt in de klappen.
 • Door de cyberaanval besliste de West-Vlaamse busbouwer uit voorzorg om alle computersystemen af te koppelen van het moederbedrijf, waardoor er problemen ontstonden bij de ondersteunende diensten.
Reactie van de vloer. Volgens hoofddelegee Tom Debaere is de situatie nog steeds niet opgelost: “De productie is kunnen blijven doorgaan, maar is wel verstoord. We hebben ook geen nieuwe informatie over de cyberaanval. We weten alleen dat de politie een onderzoek is gestart.”

ABVV-Metaal en BTB in de bres voor een sociaal rechtvaardige klimaattransitie!

Om de ergste gevolgen van de klimaatverandering enigszins onder controle te houden, moet de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen (zoals CO2) drastisch naar omlaag. De Europese Unie neemt alvast het voortouw en wil klimaatneutraal zijn in 2050. Om dat te realiseren zijn belangrijke veranderingen nodig in alle domeinen van de samenleving, ook in industrie en transport.

We gingen eens luisteren bij enkele collega's. Lees hier het artikel.

 

5290 Y21 ABVV Metaal Klimaat artikel A4 02

 

Lagere bedrijfsvoorheffing op uitkeringen tijdelijke werkloosheid verlengd tot 31 december 2021

Waarover gaat dit? De tijdelijke werkloosheid omwille van corona werd verlengd tot eind dit jaar. Parallel hieraan werd ook de lagere bedrijfsvoorheffing op uitkeringen tijdelijke werkloosheid verlengd tot 31 december 2021.
 • De bedrijfsvoorheffing bedraagt tijdelijk 15 % in plaats van 26,75 %. Op die manier wordt het inkomensverlies voor wie langdurig tijdelijk werkloos is een beetje getemperd.
 • De verlaagde bedrijfsvoorheffing is niet van toepassing op sectorale aanvullende vergoedingen tijdelijke werkloosheid.
Opgelet. De bedrijfsvoorheffing is slechts een voorschot op de definitief verschuldigde belastingen. De uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid worden in de eindbelasting belast als normaal loon. Vooral werknemers uit een hogere inkomenscategorie die langdurig tijdelijk werkloos waren, zullen achteraf belastingen moeten bijbetalen.

Helft van de Belgen overweegt een elektrische wagen

De toekomst is elektrisch. Elektrische voertuigen zijn aan een sterke opmars bezig. Dit jaar zal 14 % van de nieuw verkochte wagens in Europa een elektrisch model zijn. Daarom peilde ING onlangs naar de mening van de Belgen inzake elektrisch vervoer. Uit de enquête blijkt dat:
 • 60 % voorstander is van een snelle elektrificatie van het openbaar vervoer, terwijl 50 % vindt dat bedrijfswagens verplicht elektrisch moeten zijn.
 • De helft van de ondervraagden de aankoop van een vol-elektrisch model overweegt wanneer ze een nieuwe wagen moeten kopen.
Steeds goedkoper. Gevraagd naar de redenen waarom voor elektrisch wordt gekozen, wijst 41 % naar milieu- en klimaatoverwegingen, 27 % naar een mogelijke verplichting in de toekomst en voor 16 % is het financiële voordeel de voornaamste drijfveer.
 • Wat het financiële aspect betreft: Test-Aankoop becijferde dat elektrisch rijden vanaf 2025 altijd goedkoper zal zijn dan rijden met een benzine- of dieselwagen. In bepaalde gevallen ben je zelfs al vanaf 2022 beter af met een elektrische wagen.
We zijn er nog niet. Ondanks de groei van elektrische wagens, is er nog een lange weg te gaan. In België was in 2020 slechts 3,5 % van alle wagens elektrisch. Dat is een pak minder dan in Duitsland en Frankrijk (telkens 6,7 %) en vooral Nederland (20,5 %). Een doelmatig overheidsbeleid, investeringen in laadpalen en een slim energiebeleid zijn dus cruciaal voor een vlotte elektrische transitie.

Coronapremie: uitzendkrachten hebben dezelfde rechten als vaste werknemers!

Gelijk loon voor gelijk werk. Werk je als uitzendkracht in een bedrijf waar de vaste werknemers recht hebben op een coronapremie? Dan heb jij er ook recht op!
 • De premie wordt betaald door het uitzendbureau, op basis van dezelfde voorwaarden die gelden voor de vaste werknemers.
Coronapremie? Sectoren en bedrijven die goed gepresteerd hebben tijdens de corona-crisis, kunnen een premie toekennen aan hun werknemers. Op dit moment onderhandelen wij in al onze metaalsectoren over de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de periode 2021-2022, inclusief over een sectorale coronapremie.
 • De premie bedraagt maximaal 500 euro netto en wordt uitbetaald in de vorm van consumptiecheques.
 • Je moet de consumptiecheques ten laatste op 31 december 2021 ontvangen en je kunt ze uitgeven tot en met 31 december 2022.
 • Je kunt de consumptiecheques uitgeven in allerlei soorten handelszaken (maar niet online). Meer info vind je hier.
Krijg jij waar je recht op hebt? De komende weken zal duidelijk worden hoeveel de coronapremie in jouw bedrijf of sector bedraagt en wat de voorwaarden zijn.
 • De coronapremie moet in elk geval toegekend worden vóór het einde van het jaar. Controleer tegen dan dus zeker of je ze gekregen hebt.
 • Heb je vragen of zijn er onduidelijkheden? Spreek je vakbondsafgevaardigde aan of contacteer je lokaal ABVV-Metaal-kantoor. Via onze website of Facebook-pagina blijf je ook steeds op de hoogte!

 

Hier vinden jullie een pamflet voor digitale verspreiding over uitzendkrachten, en hun recht op een coronapremie.

Hoe maken we onze Vlaamse basisindustrie klimaatneutraal?

Nieuwe studie

Begin oktober publiceerde Bond Beter Leefmilieu (BBL) een uitgebreid rapport over de manier waarop we de zware industrie in Vlaanderen (staal, chemie, non-ferro, raffinage) klimaatneutraal kunnen maken tegen 2050.
 • De studie bouwt verder op het eerder verschenen onderzoek van de Vlaamse overheid maar formuleert meer ambitieuze doelstellingen.
 • Naast technologische innovatie en concrete investeringen, wordt veel nadruk gelegd op het belang van maatschappelijke veranderingen, de ontwikkeling van een sterke circulaire economie, een sociaal rechtvaardige transitie en een sterke, sturende overheid.

ABVV-Metaal present!

Op 4 oktober presenteerde BBL de voornaamste bevindingen van haar onderzoek, waarna een panelgesprek volgde met alle betrokken stakeholders (overheid, vakbond, werkgever en milieubeweging). Voor de vakbonden mocht ABVV-Metaal de honneurs waarnemen. Het gesprek kun je hier bekijken.  

Staalbedrijf Aperam sluit de kringloop

Kernnieuws

Inox-producent Aperam heeft het Duitse recyclagebedrijf ELG overgenomen. Door de overname zet de Luxemburgse onderneming – die zijn grootste site in Genk heeft – een nieuwe stap inzake circulaire economie.

Waarom belangrijk?

 • Negentig procent van de inox die Aperam maakt is afkomstig van schroot. Daarom is het belangrijk om de beschikbaarheid van schroot te garanderen.
 • ELG is een van de grootste recyclagebedrijven van schroot in Europa. Aperam krijgt hierdoor haar volledige staalkringloop in handen: van het ophalen en verwerken van schroot tot nieuwe inox, die dan opnieuw als schroot tot bij hen komt.

Grotere plaatje

Door gebruik te maken van schroot ligt de CO2-impact van Aperam vandaag al minstens vijf keer lager dan bij traditionele staalproducenten, die nieuw staal maken op basis van ijzererts en steenkool.

 • Vandaag stoot Aperam een halve ton CO2 uit per ton geproduceerde inox.
 • Net zoals ArcelorMittal wil ook Aperam klimaatneutraal worden in 2050. Tegen 2030 moet haar CO2-uitstoot alvast met dertig procent dalen. De komende jaren wordt daar 200 miljoen euro voor uitgetrokken.

1,1 miljard euro voor een duurzame staalproductie

Staalbedrijf ArcelorMittal Gent gaat haar staalproductie ingrijpend vergroenen. Er wordt maar liefst 1,1 miljard euro geïnvesteerd in een nieuwe installatie om staal te maken met een pak minder CO2-uitstoot.
 • Concreet gaat het om een DRI-installatie en twee elektrische ovens voor staalproductie op basis van gas (en later waterstof) in plaats van steenkool.
 • Tegen 2030 zal de CO2-uitstoot daardoor dalen met 3 miljoen ton per jaar (dat is een derde van totale uitstoot van het bedrijf).
 • De investering wordt deels gefinancierd door het bedrijf (350 miljoen euro), maar ook door de Vlaamse en federale overheid (350 miljoen euro) en de Europese investeringsbank (400 miljoen euro).

Waarom is dit belangrijk?

Het gaat om de grootste investering in duurzame productiecapaciteit uit de recente geschiedenis, met positieve effecten voor klimaat, industrie en tewerkstelling.

 • ArcelorMittal Gent pompt jaarlijks 9 miljoen ton CO2 in de lucht en is daarmee de grootste uitstoter van ons land. Met de nieuwe installatie zet het bedrijf een belangrijke stap in het realiseren van klimaatneutraliteit in 2050 en zal de totale uitstoot in Vlaanderen dalen met 4%.
 • Door de investering wordt de staalindustrie stevig verankerd in ons land. Meer nog: ze versterkt onze positie als globale voorloper inzake duurzame staalproductie. Dat is cruciaal voor onze industriële slagkracht én voor de toekomstige tewerkstelling.
Meer details over de investering vind je in het persbericht van het bedrijf.

Subcategorieën