Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Maaltijd-, eco en geschenkencheques blijven 6 maanden langer geldig

Gedurende de eerste en tweede lockdown bleven de meeste winkels een tijd lang gesloten. Dat maakte het voor werknemers moeilijk om hun maaltijd- en ecocheques uit te geven. In het voorjaar besliste de regering daarom al op vraag van de sociale partners om de geldigheidsduur van de cheques te verlengen. Voor de periode van de tweede lockdown was echter nog niets geregeld. Een KB van 22 december 2020 brengt daar nu verandering in. Voor de maaltijd-, eco- en geschenkcheques die tussen 1 november 2020 en 31 maart 2021 vervallen, gaat het om een verlenging met 6 maanden. De sport- en cultuurcheques blijven geldig tot en met 30 september 2021.

Nyrstar investeert in duurzaamheid (maar niet overal).

Op de site van zinkproducent Nyrstar in Balen wordt binnenkort een reuzenbatterij gebouwd voor energieopslag. Die lithium-ion-batterij moet 25 megawatt stroom per uur leveren. De energie komt onder meer van een zonnepark in Lommel. Het bedrijf slaat daarmee twee vliegen in één klap: vergroening van de productie én een lagere energiefactuur. Minder duurzaam is dan weer de manier waarop Nyrstar – meer bepaald moederbedrijf Trafigura – metalen (zoals indium) weghaalt uit Bolivia. De mijnbouwactiviteiten daar zijn ongezond voor de werknemers en het milieu. Bovendien verdwijnen de opbrengsten volledig in de handen van enkele private spelers terwijl Bolivia zelf met lege handen achterblijft.

Deze bedrijven stappen het nieuwe jaar in met een knal!

Terwijl de coronapandemie nog niet voorbij is en onze economie betere tijden heeft gekend, is het niet allemaal kommer en kwel. Met de start van het nieuwe jaar zijn er diverse ondernemingen die het momenteel goed tot zeer goed doen. Zo ook enkele van onze grote metaal- en logistiekbedrijven. Zowel logistieker Kuehne+Nagel, als transportbedrijf H. Essers hebben een cruciale rol toebedeeld gekregen in de verdeling van covid 19-vaccins in Europa. Mochten er nog sceptici zijn die de essentiële rol van chauffeurs in deze pandemie niet inzien, lees vooral voort en wees overtuigd. Op Bombardier Brugge, Volvo Cars Gent en Vandewiele in Marke wordt momenteel volop geïnvesteerd, groeit de tewerkstelling en zijn de vooruitzichten rooskleurig.

Lees meer...

Deze metaalbedrijven beginnen het nieuwe jaar met een knal!

Terwijl de coronapandemie nog niet voorbij is en onze economie betere tijden heeft gekend, is het niet allemaal kommer en kwel. Op Bombardier Brugge, Volvo Cars Gent en Vandewiele in Marke wordt momenteel volop geïnvesteerd, groeit de tewerkstelling en zijn de vooruitzichten rooskleurig.

De visie van de metallo

Hoe kijken onze hoofddelegees in deze bedrijven naar de toekomst? Je leest het in dit artikel. Stuk voor stuk zijn de getuigenissen een signaal van hoop. Ze illustreren de veerkracht van onze industrie, die zelfs in tijden van corona kan groeien. Ze tonen aan dat de metaalfabrieken in ons land een mooie toekomst hebben. Meer zelfs, ze geven die toekomst mee vorm door volop in te zetten op innovatie, duurzame groei en competente werknemers.

Wat verandert er op 1 januari voor je pensioen?

Minimumpensioen boven 1.300 euro

Midden november bereikte de ministerraad een princiepsakkoord over de geleidelijke verhoging van het minimumpensioen tussen 2021 en 2024 tot 1.580 euro.

In een eerste stap wordt op 1 januari 2021 het minimumpensioen voor werknemers verhoogd met 2,65 %. Voor een volledige loopbaan van 45 jaar stijgt het alleenstaandenpensioen dan van 1.291,69 naar 1.325,92 euro bruto. Voor een gezinshoofd gaat het om een verhoging van 1.614,10 naar 1.656,88 euro bruto.

Voor werknemers met een onvolledige loopbaan wordt het minimumpensioen nog steeds berekend in verhouding tot het aantal gewerkte en gelijkgestelde loopbaanjaren. Daardoor zal een werknemer met een loopbaan van 40 jaar een minimumpensioen krijgen van 1.325,92 x 40/45 = 1.178,60 euro bruto.

Lees meer...

Baby aan boord? Extra geboorteverlof voor papa’s en mee-ouders

Vanaf 1 januari wordt het geboorteverlof opgetrokken van 10 naar 15 dagen.
De verhoging geldt voor elke vader of meeouder van wie het kind geboren wordt op of na 1 januari 2021. Een verhoging naar 20 dagen komt er op 1 januari 2023. 
De eerste 3 dagen blijft het volledige loon doorbetaald door de werkgever. De daaropvolgende 12 dagen krijg je als werknemer een uitkering van het ziekenfonds van 82 % van het begrensde brutoloon. Van dit bedrag houdt het ziekenfonds een bedrijfsvoorheffing in. De aanvraag dient te gebeuren via de werkgever én het ziekenfonds. Bezorg zowel aan je werkgever als aan je ziekenfonds de geboorteakte bij je aanvraag.

Op weg naar duurzame mobiliteit in Europa

Europa heeft een nieuwe mobiliteitsstrategie. Ze wil het transport in de EU verregaand digitaliseren en vergroenen. Naast veel openbaar vervoer, moeten er tegen 2030 minstens 30 miljoen elektrische wagens (op groene stroom) rondrijden en moeten er drie miljoen extra laadpalen komen. De omslag naar klimaatneutrale mobiliteit is essentieel maar niet evident. De Europese auto-industrie wijst op grote uitdagingen: het aantal elektrische wagens moet 50 keer sneller stijgen dan vandaag het geval is. Industrievakbond IndustriALL benadrukt het belang van een sterke Europese industrie en van een industrieel beleid dat werknemers centraal stelt (opleiding, tewerkstelling en betrokkenheid).

KEN JIJ ONZE WWW.ABVVEXPERTEN.BE AL?

Op dit blogplatform vind je uiteenlopende uiteenzettingen over de arbeidsmarkt, onderwijs, staatshervorming, milieubeleid, fiscaliteit, sociale bescherming of armoede… Het Vlaams ABVV onder leiding van Caroline Copers werkt dagelijks aan het continu opbouwen van kennis. De bedoeling? Onze leden, militanten, delegees en alle ABVV-medewerkers van extra slagkracht te voorzien. Want kennis is macht en helpt ons om op te komen voor een warmere, duurzamere en socialere maatschappij. We raden je zeker aan eens een kijkje te nemen op de website of hen te volgen via Twitter.

Wij bevelen je al zeker twee recente artikels aan!

UBER: EEN WOLF-APP IN SCHAAPSVACHT
Frank Moreels schreef begin december zijn ergernissen neer over de opmars van Uber in België. Huidig Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open-VLD) schrapte recent zelfs het laatste stukje bescherming voor de reguliere taxisector uit het taxidecreet van Ben Weyts. Hiermee start ze een race to the bottom. 

Lees hier het volledige artikel: https://abvv-experten.be/werken/uber-een-wolf-app-in-schaapsvacht/)

DE CORONA-SHIFT OP ONZE ARBEIDSMARKT
Steven Genbrugge legt als adviseur Arbeidsmarkt op de studiedienst van het Vlaams ABVV de vinger op de wonde: Covid19 duwt nu al de vraag naar arbeidskrachten fors naar beneden met een jobaanbod dat zo’n 18 % lager ligt dan in dezelfde maand van het vorig jaar. Voor de arbeidsmarkt betekent dit een shift in het denken. Waar we voor de crisis vooral het mantra van de krapte op de arbeidsmarkt moesten aanhoren, benadrukt het geslonken aanbod en een groeiend aantal werkzoekenden de nood aan een krachtig herstelbeleid en het creëren van kwalitatieve jobopportuniteiten. Alleen, is de arbeidsmarkt daar ook mee bezig?

Lees hier het volledige artikel: https://abvv-experten.be/covid-19/de-corona-shift-op-onze-arbeidsmarkt/)

Arbeiders op metaalbedrijf Dana strijden voor gelijke rechten!

Op metaalbedrijf Dana hebben alle arbeiders spontaan het werk neergelegd. Oorzaken zijn het vastlopen van onderhandelingen over extralegale voordelen (consumptiecheque) en een ongelijke behandeling tussen arbeiders en bedienden. ABVV-Metaal hoofddelegee Bart Silversmet begrijpt de frustratie: "Er is zogezegd geen budget voor een deftige consumptiecheque. Ondertussen kunnen de bedienden intekenen op een premie van 600 euro, zonder voorwaarden. De arbeiders hebben die premie al langer, maar moesten daarvoor wel instemmen met een aanpassing van de uurroosters en met vaste pauzes. Wij voelen ons benadeeld."

Strijd loont

Na drie dagen staking werd uiteindelijk een akkoord bereikt: niet alleen komt er een mooie consumptiecheque, ook de maaltijdcheques worden verhoogd en het bedrijfspensioenplan wordt versterkt.

Subcategorieën