Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Tijdelijk werkloos door corona of omwille van de oorlog in Oekraïne? Een kort overzicht

Waarover gaat dit?

Op 14 maart 2022 besliste de federale regering om de vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid te verlengen tot 30 juni 2022. Deze vereenvoudigde procedure geldt zowel voor:
  • Tijdelijke werkloosheid omwille van corona
  • Tijdelijke werkloosheid omwille van de oorlog in Oekraïne (nieuw!)
Beide redenen worden beschouwd als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht Corona, waarvoor minder strikte procedures gelden dan voor andere vormen van tijdelijke werkloosheid (bv. tijdelijke werkloosheid omwille van economische redenen).
  • Ook de tijdelijke werkloosheid omwille van de opvang van een kind (in geval van quarantaine van het kind of in geval van de sluiting van school of crèche) werd verlengd tot 30 juni 2022.  

Lees meer...

De nieuwe generieke gids is gearriveerd

Wat is dit?

In mei 2020 werd er een gids gepubliceerd die een bruikbare handleiding gaf tijdens de coronacrisis om het werk zo hygiënisch mogelijk te regelen. Deze gids werd grondig vernieuwd in samenwerking met de sociale partners en maakt nu deel uit van de Codex op het Welzijn op het werk.

Waartoe dient deze gids?

De gids zal van nu af aan ook gebruikt kunnen worden voor eventuele toekomstige epidemieën en niet langer enkel COVID-19 bestrijden.
De gids zorgt dat ondernemingen, sectoren en overheden soepel kunnen inspelen op besmettingen in verschillende fases binnen de onderneming, de sector of op niveau van de
overheid. Ze laat toe om maatregelen te finetunen in functie van de ondernemingscontext. De verschillende fases zijn:

  1. Waakzaamheidsfase: preventiemaatregelen om een epidemie of pandemie onder controle te houden en uitbraken te voorkomen;
  2. Interventiefase: strengere preventiemaatregelen (bovenop de bestaande) omdat er sprake is van meerdere besmette personen (clusters) en uitbraken mogelijk zijn;
  3. Kritische fase: de strengste preventiemaatregelen om uitbraken onder controle te krijgen en de besmetting in te dijken.

Huidige situatie?

Belangrijk is te vermelden dat we vanaf deze week (7 maart 2022) in de waakzaamheidsfase zijn, maar  dat een onderneming, sector of een bevoegde overheid altijd kan beslissen dat we terug in een vorige of reeds in een volgende fase zitten. Het virus is immers niet verdwenen en de kiem van een nieuwe gezondheidscrisis is rap gelegd. Het blijft dus aangewezen om waakzaam te blijven en de teugels niet al te rap los te laten op de werkvloer.

Hoger interprofessioneel minimumloon vanaf 1 april 2022

Wat voorafging

In het sociaal akkoord 2021-22 werd – mede op aandringen van het ABVV – een verhoging van het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen (GGMMI) afgesproken. De verhoging van het minimumloon is voorzien in drie stappen:

  • April 2022: + € 76,28 bruto per maand
  • Januari 2024: + € 35 bruto per maand
  • Januari 2026: + € 35 bruto per maand

De twee bruto-verhogingen van 35 euro, komen – via fiscale aanpassingen – neer op 50 euro netto extra per maand.

Hoger bedrag door inflatie

Deze week werd in de Nationale Arbeidsraad (NAR) echter beslist om het minimumloon vanaf april 2022 niet met 76,28 euro maar wel met 80,95 euro te verhogen tot 1.806 euro bruto per maand. Dit hogere bedrag is een gevolg van de inflatie en de drie overschrijdingen van de spilindex sinds de ondertekening van het akkoord.

FF 14

Het gaat natuurlijk maar om een bescheiden extra verhoging, maar wij gaan alvast door met onze strijd voor een minimumloon van 14 euro per uur of 2.300 euro bruto per maand!   

Subcategorieën