Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Herwaardering aanvullende vergoeding nachtarbeid

Cao nr. 46 geeft de werknemers die 's nachts tewerkgesteld zijn, het recht om onder bepaalde voorwaarden te vragen om terug te keren naar een regeling met dagprestaties. Wanneer er geen werk overdag beschikbaar is dat beantwoordt aan de kwalificaties van de werknemer, kan er op initiatief van de werkgever of de werknemer een einde worden gemaakt aan de arbeidsovereenkomst wordt gemaakt. In dat geval dient de werkgever een aanvullende vergoeding te betalen bovenop de werkloosheidsuitkeringen, en dit gedurende een periode van vijf jaar.

Lees meer...

Degressiviteit werkloosheidsuitkeringen bevroren tot 31 december 2020

Tijdens de coronacrisis wordt, om het inkomen van werklozen op peil te houden, de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen niet toegepast. Daardoor daalt sinds 1 april 2020 het bedrag van de werkloosheid niet meer naarmate de werkloosheid langer duurt.

Normaal gezien liep deze maatregel tot 30 september 2020, maar omdat de crisis voortduurt, werd de termijn ervan onlangs verlengd tot 31 december 2020.

Tegelijk werd ook de periode waarin inschakelingsuitkeringen kunnen worden genoten, verlengd. Normaal kan maar 36 maanden gebruik worden gemaakt van deze uitkeringen, maar de periode van 1 april tot 31 december 2020 telt niet mee voor de berekening van deze 36 maanden.

Het koninklijk besluit dat de bevriezing regelt, werd pas op 13 december 2020 genomen, maar heeft retroactief uitwerking vanaf 30 september 2020.

Drama op Bosch Tienen

Voor de werknemers van ruitenwisserfabrikant Bosch Tienen is het nieuwe jaar zeer slecht begonnen. Op donderdag 21 januari kondigde de directie aan 400 van de 863 banen te willen schrappen. De productie van de wisarm verhuist volledig naar Servië. De ABVV-Metaal-delegatie op Bosch is natuurlijk enorm teleurgesteld. Maar tegelijkertijd blijft ze strijdvaardig. Hoofddelegee Natacha Vrijdags: “Het zal niet makkelijk worden, maar we gaan er alles aan doen om zoveel mogelijk jobs te redden.” Haar volledige reactie lees je hier.

Uitbreiding tijdelijke werkloosheid voor opvang kind

De wet van 23 oktober 2020 voerde vanaf 1 oktober 2020 een recht op tijdelijke werkloosheid overmacht corona in voor werknemers die als gevolg van de coronamaatregelen hun kinderen zelf moesten opvangen.  Oorspronkelijk konden de werknemers alleen gebruiken maken van de tijdelijke werkloosheid wanneer het kinderdagverblijf, de school of het centrum voor opvang van gehandicapte personen werd gesloten. De wet van 20 december 2020 heeft de regeling uitgebreid naar andere coronagerelateerde situaties waarin een werknemer zijn kinderen moet opvangen en daardoor zijn arbeidsovereenkomst niet verder kan uitvoeren.

Lees meer...

Het wordt tijd dat de werknemers ook iets krijgen!

Op basis van de (onrechtvaardige) loonwet mogen de lonen in 2021-2022 slechts met 0,4 procent stijgen. De werkgevers zijn daar zeer tevreden mee, maar voor ons is dat onaanvaardbaar. Voorlopig is het IPA-overleg opgeschort en in dit pamflet leggen de vakbonden uit waarom. Het ABVV en de andere vakbonden willen een loonmarge waarvan in positieve zin kan worden afgeweken door sectoren en bedrijven die momenteel (ondanks de pandemie) goed presteren. Zowel de federale regering als de sociale partners kunnen zoiets perfect regelen. Wij hopen op een snelle hervatting van het sociaal overleg, maar dan moet er wel iets meer zijn dan een aalmoes om over te onderhandelen.

Drama op Bosch Tienen: 400 jobs in gevaar

Voor de werknemers van ruitenwisserfabrikant Bosch Tienen is het nieuwe jaar zeer slecht begonnen. Op donderdag 21 januari kondigde de directie aan 400 banen te willen schrappen. Een reactie van Natacha Vrijdags, onze hoofdafgevaardigde ter plaatse.

Lees meer...

Raadpleeg je aanvullend pensioen vanaf nu online!

De arbeiders van de sectoren garages, koetswerk, edele metalen, metaalhandel en metaalrecuperatie beschikken al geruime tijd over een sectoraal aanvullend pensioen. Arbeiders die zijn aangesloten bij dit pensioen, ontvangen elk jaar een pensioenfiche met informatie over hun pensioenrechten. ABVV-Metaal drong erop aan om de arbeiders ook de kans te geven op elk moment hun pensioen te raadplegen. En met succes. Recent werd een nieuw initiatief in die zin uitgerold.

Lees meer...

De Lijn bestelt 400 elektrische bussen: VDL en Van Hool zijn kandidaat.

De Lijn wil binnenkort vierhonderd elektrische bussen aankopen. Dat is nodig want ons busvervoer moet in 2035 klimaatneutraal zijn. Momenteel beschikt De Lijn over 2.300 voertuigen waarvan er maar zestien volledig elektrisch zijn. Een inhaalbeweging is dus dringend nodig.

Met VDL en Van Hool beschikt ons land over twee busbouwers die e-bussen kunnen maken. Maar door de strenge selectiecriteria kwam Van Hool niet in aanmerking. Kandidaten moesten de voorbije drie jaar 150 vol-elektrische bussen gemaakt hebben. VDL voldoet aan dat criterium maar Van Hool niet, omdat ze vooral focust op voertuigen met een hybride of waterstof-aandrijving.

Op aandringen van de Vlaamse regering werden de criteria nu aangepast zodat – naast VDL en anderen – ook Van Hool kan meedingen. ABVV-Metaal is al langer vragende partij om lokale producenten op zijn minst de kans te geven om grote bestellingen binnen te halen. We zijn dus tevreden met deze beslissing.

Tijdskrediet landingsbaan: (voorlopig) geen uitkering meer voor werknemers van 55 tot en met 59 jaar

Sommige werknemers van 55 t.e.m. 59 jaar hadden tot voor kort recht op RVA-uitkeringen wanneer ze instapten in een tijdskrediet ‘landingsbaan’. Die uitkeringen waren mogelijk voor werknemers met 35 jaar beroepsverleden of een zwaar beroep en voor werknemers die werkten in een bedrijf in moeilijkheden/herstructurering. Het recht op uitkeringen moest bovendien voorzien zijn in een sectorale of bedrijfscao op basis van de interprofessionele cao nr. 137.

Cao 137 is echter niet meer van kracht sinds 1 januari 2021. Werknemers van 55 t.e.m. 59 jaar die vanaf dan een tijdskrediet ‘landingsbaan’ aanvatten, kunnen dus geen RVA-uitkeringen meer krijgen. Wie vóór 1 januari 2021 in een landingsbaan stapte, blijft zijn recht op uitkeringen behouden. De nieuwe regel is enkel van toepassing op wie instapt vanaf 1 januari 2021. Zolang vakbonden en werkgevers geen nieuwe interprofessionele cao afsluiten hebben deze werknemers dus geen recht meer op uitkeringen.

Subcategorieën