Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Ook in 2023 blijven we strijden voor meer koopkracht en meer solidariteit!

Het ABVV publiceerde op 10 januari de nieuwste editie van zijn sociaal-economische barometer. Bijzondere aandacht gaat natuurlijk naar de energiecrisis, de hoge inflatie, de lonen en de bedrijfswinsten. Het klopt dat onze economie betere tijden heeft gekend. Toch is het lang niet allemaal kommer en kwel. Werkgevers en rechtse politici moeten stoppen met doemdenken over de concurrentiepositie van onze bedrijven en met de kritiek op de indexering van de lonen. Dat zegt Miranda Ulens, algemeen secretaris van het ABVV.

Lees meer...

Nieuwe regels rond arbeidsongeschiktheid vanaf 28/11

De wet omtrent diverse bepalingen inzake arbeidsongeschiktheid is goedgekeurd en treedt in werking op maandag 28 november 2022. De wet bevat drie maatregelen met betrekking tot de arbeidsongeschiktheid van de werknemer door ziekte of een ongeval:

- een afschaffing van het ziektebriefje voor de eerste dag van de arbeidsongeschiktheid (drie dagen per kalenderjaar)
- een wijziging van de regeling van het gewaarborgd loon in het kader van progressieve werkhervatting
- een nieuwe procedure voor de beëindiging van de arbeidsovereenkomst op basis van medische overmacht

Lees meer...

Indexering van de lonen in de metaal: hoe zit dat precies?

Het leven is fors duurder geworden. De energieprijzen swingen nog altijd de pan uit, gaan tanken is een aanslag op je bankkaart en ook de rekening in de supermarkt neemt steeds grotere proporties aan. In november 2022 bedroeg de inflatie (= de stijging van de prijzen van goederen en diensten) maar liefst 10,63%. Gelukkig hebben we nog de index en de automatische indexering van onze lonen. Maar hoe werkt de index precies en hoe is dat geregeld in onze sectoren?

Lees meer...

DIGITALE INCLUSIE VAN OUDEREN: we hebben nog wat weg af te leggen

Europa zet in op inclusieve digitale transformatie

Verklaring van Berlijn

Volgens de Verklaring van Berlijn over de digitale samenleving, ondertekend op 8 december 2020, zullen de ondertekenaars in de Europese lidstaten ervoor zorgen dat tegen 2024 de digitale transformatie inclusief en toegankelijk is. Het gaat dan over de toegankelijkheid voor personen met een handicap en ouderen. De ondertekenaars zullen hun inspanningen vergroten om openbare diensten en informatie volledig digitaal toegankelijk te maken in overeenstemming met de Web Accessibility Directive en de European Accessibility Act.

“Iedereen moet in staat kunnen zijn om de kansen van digitalisering te kunnen benutten. Niemand mag achterblijven.” 

(Verklaring van Berlijn over de digitale samenleving , 8 december 2020)

Ze zullen ook initiatieven lanceren en promoten om ervoor te zorgen dat het grote publiek toegang krijgt tot een minimumbegrip van digitale technologieën en digitale vaardigheden (d.w.z. online service van ‘digitale ambassadeurs’).

Jaarlijks presenteren ze hun voortgang bij de uitvoering van deze verklaring in de jaarlijkse nationale voortgangsverslagen, zoals opgesteld door het EU-raadsvoorzitterschap tot 2024 en vragen ze de Europese Commissie om steun bij het opzetten van een passend mechanisme.

Lees meer...

Nieuw: 5 dagen zorgverlof

Als werknemer heb je in het kader van verlof om dwingende redenen het recht om sinds 10 november 2022 van het werk afwezig te zijn gedurende maximaal vijf, al dan niet aaneensluitende, dagen per kalenderjaar om een gezinslid of familielid persoonlijke zorg of steun te verlenen. Het moet gaan om  een ernstige medische reden die aanzienlijke steun of zorg vereist.

Lees meer...

Allereerste ‘Op Zak’ voor de maatwerkbedrijven is een feit!

Maatwerkbedrijven (vroeger omschreven als beschutte of sociale werkplaatsen) zijn bedrijven die mensen tewerkstellen die niet in het ‘reguliere’ arbeidscircuit terecht kunnen, bijv. omwille van een fysieke of psychische handicap.
  • De sector wordt – voor wat het ABVV betreft – opgevolgd door de Algemene Centrale (AC). Maar in het Zuiden van West-Vlaanderen is ABVV-Metaal bevoegd voor de maatwerkbedrijven en voor de arbeiders die er werken.
  • Concreet gaat het om de bedrijven ’t Veer (Menen), Mariasteen (Hooglede), Westlandia (Ieper) en Waak (Kuurne). Deze vier ondernemingen zijn nauw verstrengeld met de metaalindustrie in de regio en stellen ruim 3.600 mensen tewerk.

Op specifieke vraag van onze delegees en leden in deze bedrijven, hebben we voor de eerste keer een ‘Op Zak’ gemaakt, met daarin alle loon- en arbeidsvoorwaarden van toepassing in de maatwerksector (PC 327.01).

 

Nieuwe regels rond arbeidsongeschiktheid vanaf vandaag

De wet omtrent diverse bepalingen inzake arbeidsongeschiktheid is goedgekeurd en treedt in werking op maandag 28 november 2022. De wet bevat drie maatregelen met betrekking tot de arbeidsongeschiktheid van de werknemer door ziekte of een ongeval:

- een afschaffing van het ziektebriefje voor de eerste dag van de arbeidsongeschiktheid (drie dagen per kalenderjaar)
- een wijziging van de regeling van het gewaarborgd loon in het kader van progressieve werkhervatting
- een nieuwe procedure voor de beëindiging van de arbeidsovereenkomst op basis van medische overmacht

Lees meer...

De Arbeidsdeal treedt in werking

Op 10 november 2022 werd de wetgeving inzake de arbeidsdeal gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Met die deal wil de federale regering de werkzaamheidsgraad in ons land opkrikken en zorgen voor meer flexibiliteit – zowel voor werknemers als voor werknemers. We overlopen de voornaamste elementen.

Lees meer...

Subcategorieën