Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Europese ondernemingsraad FORD: nog steeds geen duidelijkheid

“De directie liet verstaan dat ze voor geen enkele vestiging een garantie kan geven”

Op 9 en 10 oktober ging in Keulen de Europese ondernemingsraad (EOR) van Ford door. Omdat Ford een wereldwijde herstructurering heeft aangekondigd en er al snel geruchten opdoken dat daarbij vooral de Europese activiteiten bedreigd zijn, hoopten de vakbonden op meer informatie. Die concrete informatie kwam er niet … . Maar de voortekenen zijn nog altijd ongunstig. Rohnny Champagne – provinciaal voorzitter van ABVV Metaal in Limburg – was aanwezig op de EOR. Hieronder leest u zijn relaas.

Dag Rohnny. Op 10 oktober was er een Europese ondernemingsraad. Heb je daar meer nieuws gekregen over de concrete plannen van Ford?

Rohnny: We hebben vooral veel nietszeggende informatie gekregen. Dat is de typische Ford-stijl, we verschieten daar niet meer van. Het management kijkt heel erg vanuit de hoogte naar de werknemers. Ze hebben totaal geen inlevingsvermogen, nul empathie … . Dit gezegd zijnde, uit de wirwar aan informatie zijn toch twee zaken blijven hangen.

En die zijn?

Rohnny: De Europese directie liet verstaan dat ze voor geen enkele vestiging een garantie kan geven, dus ook niet voor de fabriek in Keulen. Voor onze Duitse kameraden was dat natuurlijk schrikken. De voorzitter van de EOR is trouwens ook de hoofddelegee van die fabriek in Keulen. Maar nog eens: men weigert om concrete informatie te geven. Het tweede element komt erop neer dat we in Europa kleiner moeten worden. Als we dan vragen of dit betekent dat we gaan stoppen met wagens te produceren in Europa krijgen we geen antwoord.

De situatie blijft dus ernstig ...

Rohnny: Ja, de signalen die we krijgen zijn allesbehalve geruststellend. Na de EOR hebben we met alle vakbonden een gemeenschappelijk communiqué naar alle werknemers gestuurd. Dat was voorheen nog nooit gebeurd, dus het illustreert de ernst van de situatie. Zoals gezegd gaan nu ook in Duitsland veel alarmbellen af. Het is niet meer zeker – zoals in het verleden wel het geval was – dat zij de dans zullen ontspringen. De directie zegt dat Ford Europa in 2019 winstgevend moet zijn. Maar de Fiesta – die in Keulen gemaakt wordt – en de Focus – geproduceerd in het Franse Saarlouis – zijn nog nooit winstgevend geweest. Dus daar gaan alarmbellen af.

Opnieuw wordt het dus verder afwachten hoe de toekomst er zal uitzien?

Rohnny: We zullen het inderdaad verder moet afwachten. Kijk, in de Raad van Bestuur van Ford heb je twee strekkingen. Enerzijds de familie Ford, die vasthoudt aan het produceren van wagens. Dat is het nalatenschap van overgrootvader Ford. Anderzijds heb je de bankiers, die alleen maar aan de centen denken. Zolang Ford Europa niet winstgevend is, willen ze niet meer investeren. Die twee strekkingen botsen met elkaar. En ik heb de indruk dat de bankiers steeds meer de bovenhand halen.

Hoe moet het nu concreet verder?

Rohnny: Op vijf november ga ik alleszins naar Detroit. Daar komen alle Ford-vakbonden van over de hele wereld samen om te vergaderen. Maar daar verwachten we geen concreet nieuws over de toekomst van Ford in Europa. Op 11 november is er dan een select comité, een meer beperkte versie van de EOR. Maar ook daar zou het mij verbazen dat we meer informatie krijgen dan we vandaag al weten.  

Oké Rohnny. Bedankt voor je tijd. En als er nieuwe elementen opduiken dan horen we het wel.

Staalarbeiders met een gouden hart!

De ABVV Metaal-delegatie op ArcelorMittal organiseert voor het tweede jaar op rij een grote speelgoedinzamelactie. Iedereen die wil kan speelgoed komen binnenbrengen. De actie loopt nog tot 15 november. Stijn Van Geem – onze hoofdafgevaardigde op Arcelor – legt uit: “Het is de bedoeling dat dit speelgoed terechtkomt bij gezinnen die het financieel moeilijk hebben, zodat ook zij een leuke Sinterklaas en Kerst kunnen beleven. Als vakbond is het belangrijk om met deze thema’s bezig te zijn. Ons werk stopt niet buiten de bedrijfsmuren.” Wie graag wil bijdragen: het speelgoed kan afgeleverd worden op de site van ArcelorMittal zelf of op het ABVV-bureel in Zelzate. Zeker doen!

Ban, banger, bangst

Of het nu van spinnen is of van hoogtes: iedereen is wel eens bang. Maar heel wat mensen zijn bang waar ze veilig zouden moeten zijn: thuis. Met deze angstgevoelens gingen vzw Zijn, zij-kant en FOS aan de slag voor hun nieuwste campagne rond partnergeweld.

Wat als je bang bent van je partner?

Familiaal geweld is één van de voornaamste doodsoorzaken voor personen in de leeftijdscategorie van 15 tot 44 jaar. Mensen lopen in hun gezin de grootste kans om bedreigd, geslagen, geschopt, verkracht, ernstig lichamelijk mishandeld of vermoord te worden. In België worden per jaar 1 op de 7 vrouwen en 1 op de 10 mannen slachtoffer van partnergeweld. Wereldwijd zijn 1 op de 5 vrouwen en meisjes slachtoffer van fysiek en/of seksueel partnergeweld.

Bang!

Al deze mensen spreken van angst als het belangrijkste gevoel voor, tijdens en na het geweld. Deze herkenbare emotie vormt het uitgangspunt van de nieuwste sensibiliseringscampagne ‘Bang!’ en campagnespot. De ‘Bang!’-toolbox verstopt achter de spin biedt raad en daad bij angst in relaties, van jaloezie en bindingsangst tot fysiek en verbaal geweld.

Koopkracht gedaald, pensioenen & uitkeringen te laag

De sociaal-economische barometer van het ABVV zetten alle feiten op een rij. Met deze barometer legt het ABVV de sterktes en verbeterpunten van onze samenleving bloot. In de aanloop naar de parlementsverkiezingen van 2019 maakt het ABVV de sociaal-economische balans op van vier jaar regering-Michel. Dit oogt, zacht gezegd, niet fraai. De Belg verloor gemiddeld 1,7% koopkracht over de jaren 2016 en 2017. De ‘officiële’ werkloosheid, maar 150.000 werkzoekenden worden niet meegeteld. Er kwamen dan 132.913 banen bij, maar 53% daarvan is tijdelijk. De pensioenen zijn te laag om waardig van te leven. "Maar vergeleken met andere Europese landen zijn we opnieuw één van de zwakste leerlingen", stelt Miranda Ulens, Algemeen Secretaris ABVV.

Samen kan het op anders op 14 oktober

Zondag 14 oktober zijn het verkiezingen voor gemeenteraad en provincieraad. ‘Lokale’ verkiezingen, natuurlijk. Alleen partijen die op Vlaams of federaal niveau een asociaal beleid voeren, die groepen mensen tegen elkaar opzetten, zullen en doen dat ook op lokaal vlak. De indexsprong, de algemene afbraakpolitiek, langer werken voor minder pensioen, minder koopkracht, cadeaus voor bedrijven, zwaarder werk, onzekere jobs,... Partijen, regeringen die falen op kap van de gewone mensen doen dat ook op lokaal vlak.

Elke verkiezing is belangrijk. Niet omdat we door het uitbrengen van onze stem enkel onze wettelijke plicht uitvoeren, maar omdat we hiermee ons democratisch recht kunnen uitoefenen.

Beangstigend waren dan ook de resultaten van de VRT enquête bij jongeren die voor de eerste keer gaan stemmen, 360.000 jongeren tussen de 18 en 23 jaar. Eén kwart van die jongeren gaf te kennen een autoritaire leider boven de democratie te verkiezen. Als tegengewicht is het daarom belangrijk dat vakbonden en politieke partijen investeren in jongeren. “Democratie is geen kijksport, het is een participerend evenement. Als we niet meer participeren houdt het op een democratie te zijn.” (Michael Moore)

Het digitale schoentje van de VDAB knelt een beetje

Big data-algoritmes krijgen steeds meer invloed. Verzekeraars gebruiken het, belastingdiensten en Amerikaanse rechters om te beoordelen of een gevangene eerder mag worden vrijgelaten. En in Vlaanderen wil de VDAB de Netflix van de arbeidsmarkt worden, dixit Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA).

VDAB beschikt aan een massa aan Big Data. Honderdduizenden dossiers van werkzoekenden, plus hun klikgedrag als ze de tools van de VDAB gebruiken (welke vacatures klikken ze aan, hoeveel, hoelang…). En daarnaast ook nog eens tienduizenden vacatures. De VDAB heeft nu een applicatie om een beter inzicht in het zoekgedrag van de werkzoekende te genereren. Zo kan men beter en met meer succes vacatures aanbieden aan werkzoekenden. ‘Algoritmisch activeren’ noemt de baas van de VDAB dat.

Waar wringt het schoentje dan? Dat digitalisering in een overheidscontext al te dikwijls een pretext is voor besparen (ook nu – per provincie gaan vier tot vijf werkwinkels, waar werkzoekenden terechtkunnen voor begeleiding op maat, dicht). De VDAB garandeert wel dat de privacy regels gerespecteerd worden, maar de werkzoekende geen inzicht in de wijze waarop de registraties worden uitgevoerd of verwerkt, laat staan hoe de algoritmes verlopen. En wat als de app die een job aanbiedt ook de beschikbaarheid in kaart brengt en beoordeelt? Netwerk tegen armoede vreest dat de meest kwetsbaren in de kou zullen staan. Mensen in armoede hebben dikwijls geen smartphone, computer of toegang tot internet en contact leggen via e-mail of app blijft een hoge drempel. Of gaat de Vlaamse overheid iedereen een gratis tablet schenken?

Ondertussen kreeg de echte Netflix de wind van voren omdat om klanten te binden men het art-work van films en series aanpast aan de huidskleur van potentiële kijkers. Een sterk staaltje van etnisch profileren Of zoals Sanne Blauw schreef: “Algoritmes zijn even bevooroordeeld als de mensen die ze maken”.

Onze automotive industrie doet het goed (met dank aan de werknemers!)

Het verhaal

In de vorige CONNECT kon lezen dat de automotive-industrie zich in een wereldwijde disruptie bevindt. Maar te midden van al dat geweld houden de Belgische bedrijven zich stevig staande. Meer nog: velen van hen presteren vandaag enorm goed. En dat is natuurlijk schitterend nieuws. Een korte bloemlezing van de krantenartikelen die we de voorbije weken de revue zagen passeren: Daf rond de kaap van één miljard euro omzet, VDL Bus bouwt binnenkort een spiksplinternieuwe fabriek, bij Van Hool zoeken ze dringend tweehonderd nieuwe medewerkers en Volvo Cars in Gent schroeft haar productie op.

En wat betekent dit voor de mensen op de werkvloer?

Wat we in de kranten niet te lezen kregen, was hoe het er in deze bedrijven op de werkvloer aan toe gaat. Daarom hebben we onze hoofdafgevaardigden ter plaatse eens gecontacteerd. Uiteraard zijn ook zij zeer tevreden met de gang van zaken. Maar tegelijkertijd uiten ze ook enkele bekommernissen. De werkdruk en de gevraagde flexibiliteit liggen momenteel erg hoog. Bovendien loopt de implementatie van nieuwe technologieën niet altijd even vlot. Daarnaast denken ze ook na over manieren om de werknemers financieel te laten meegenieten van de mooie resultaten. Want goede economische prestaties zijn essentieel. Maar werkbaar werk, kwalitatieve instroom en koopkracht is dat evenzeer.

Je hebt recht op een startbonus van 500 tot 750 euro als duale leerling

Combineer jij leren op de schoolbank met leren op de werkplek? De startbonus is een premie voor jongeren die een alternerende opleiding volgen. De startbonus wordt één keer per schooljaar betaald en gedurende maximum 3 schooljaren. Bij de eerste en tweede toekenning is dat €500, bij de derde toekenning €750. Sedert 1 september is een nieuwe regeling van kracht.

  • Vroeg je reeds vroeger een startbonus aan dan val je nog onder de oude regelgeving Vergeet wel niet om de nieuwe overeenkomst in te dienen om de verlenging te melden. Binnen de 4 maanden na het succesvol beëindigen van het opleidingsjaar, moet je de betaalaanvraag in te dienen. Deze vier maanden beginnen te tellen vanaf de einddatum op het attest van de school.
  • Als je dat nog niet gedaan heb val je onder nieuwe regeling en moet je jonger zijn dan 18 jaar op 1 september van het schooljaar waarvoor de bonus wordt betaald. Ook hier geldt dat je binnen de 4 maanden na het einde van het schooljaar, dus tot 31/12, een betaalvraag kan indienen.
Voor meer info kan men ook steeds terecht op de website van de ABVV-Jongeren.

De ‘race naar beneden’ in de Europese transportsector

Malafide transportfirma’s

Dat de vrachtwagens op onze snelwegen vaak eigendom zijn van firma’s die de sociale wetgeving aan hun laars lappen, was al lang geweten. Wist u ook dat deze malafide bedrijven nog een tandje hoger schakelden in hun uitbuitingspraktijken? Steeds vaker worden chauffeurs van buiten de EU ingeschakeld. Geen Polen meer, maar wel Roemenen, Oekraïners en zelfs Filipijnen! Ook de Poolse chauffeur is nu te duur geworden, zo lazen we in Knack.

Hoe gaat dat precies in zijn werk?

De Nederlands vakbond FNV presenteerde onlangs een studie waarin dergelijke constructies worden blootgelegd. Gesprekken met chauffeurs illustreren de schrijnende werkomstandigheden. FNV maakte er een pakkend filmpje van.  

De automobielindustrie heeft boter op zijn hoofd

De lonen, arbeidsomstandigheden en arbeidsverhoudingen in het transport voor de Europese auto-industrie zijn schokkend slecht. vertreden van de wet lijkt de norm. Maar er is ook een link met onze autoconstructeurs. Onder meer Volvo en DAF doen massaal beroep op die transportbedrijven om hun onderdelen in de fabrieken te krijgen. BTB-voorzitter Frank Moreels doet een oproep aan deze bedrijven om hun verantwoordelijkheid op te nemen en sociale dumping in de transportketen aan te pakken.