Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Welvaartsenveloppe en IPA: twee verschillende zaken!

Uitkeringen en pensioenen

Elke twee jaar onderhandelen vakbonden en werkgevers over de welvaartsenveloppe. Dat is een budget (700.000 miljoen euro) om de uitkeringen (werkloosheid, ziekte, invaliditeit, …) en pensioenen welvaartsvast te houden. Op 15 september vorig jaar moesten de sociale partners – zoals wettelijk bepaald – een advies geven over de exacte verdeling van die enveloppe.

Onaanvaardbaar

Maar vandaag – we zijn een half jaar later – is dat is nog steeds niet gebeurd. De werkgevers misbruiken dit dossier als pasmunt voor de IPA-onderhandelingen. Ze koppelen beide dossiers onterecht aan elkaar en blokkeren zo dus elke vooruitgang op de kap van gepensioneerden, zieken en werklozen. Voor ons is dat onaanvaardbaar!

 

IPA 2021-22: tijd voor actie!

Het IPA-dossier zit nog steeds muurvast. Wij willen een indicatieve loonmarge, hogere minimumlonen en aandacht voor de eindeloopbaan. De werkgevers willen echter van geen wijken weten. Als je hen bezig hoort bengelt elke onderneming in ons land aan de rand van de afgrond. Maar dat klopt niet. Heel wat bedrijven doen het momenteel goed en daar moeten ook de werknemers de vruchten van plukken!

Actie 29 maart!

De tijd van informeren en sensibiliseren is voorbij. De komende weken zullen we de druk opdrijven. Het wordt tijd dat de werkgevers over de brug komen en de werknemers geven waar ze recht op hebben.  Meer details hierover volgen zeer binnenkort.

De visie van de metallo

In dit artikel leggen onze metallo’s uit hoe zij kijken naar het IPA-overleg en naar de onwil van de werkgevers om een deftig akkoord te sluiten dat goed is voor de gewone mensen: “Veel arbeiders verdienen nog geen 1700 euro netto per maand. Als je dan moet zeggen dat er niet meer inzit dan een opslag van 10 euro bruto, dan komt dat zeer hard aan.”

 

Educam heeft nieuwe website!

Educam is het opleidings- en kenniscentrum van de autosector (garages) en de aanverwante sectoren (carrosserie, metaalhandel en metaalrecuperatie). Het opleiden en ontwikkelen van werknemers in deze sectoren is de corebusiness van Educam. Educam lanceerde onlangs een nagelnieuwe website. Neem zeker eens een kijkje. Je vindt er een uitgebreid opleidingsaanbod, alle afspraken over ons sectorale opleidingsbeleid, boeiende info over de ontwikkelingen in de autosector en nog veel meer!

 

Sociale coronamaatregelen verlengd tot 30 juni 2021

Omdat de coronacrisis blijft voortduren, besliste het kernkabinet op 12 februari ook de duur van de sociale maatregelen die dienen om de impact van de coronacrisis te beperken, te verlengen. Daarnaast werden een aantal nieuwe maatregelen genomen. De maatregelen gelden tot 30 juni 2021.

Daardoor zijn momenteel de volgende maatregelen van toepassing: 

Lees meer...

ABVV blijft strijden voor hogere lonen en werkbare loopbanen

De onderhandelingen tussen werkgevers en vakbonden over een nieuw interprofessioneel akkoord zitten muurvast. De loonmarge – momenteel een aalmoes van 0,4 % - is het voornaamste struikelblok. Voor ons is die 0,4 % simpelweg onaanvaardbaar. Het is een slag in het gezicht van de werknemers die het land door de coronacrisis hebben geloodst. Daarom blijven we sensibiliseren en actievoeren. Op donderdag 25 februari hebben we nogmaals luid en duidelijk onze eisen kenbaar gemaakt: een indicatieve loonnorm die goed presterende sectoren en bedrijven de kans geeft om hogere lonen te onderhandelen, een verhoging van de minimumlonen en een verbetering van de eindeloopbaanmaatregelen (SWT en landingsbanen).

 

Autobouwers lijden onder tekort aan chips

De auto-industrie kampt met een tekort aan halfgeleiders. Door de lockdown is de vraag naar computerspelletjes, laptops en andere elektronica sterk gestegen. De chipproducenten kunnen de vraag niet volgen. Ook onze Belgische bedrijven ondervinden gevolgen. Audi Vorst ging een week dicht en alle werknemers werden tijdelijk werkloos. Op Volvo Trucks lag de productie eveneens een week stil. Volvo Cars schrapte dan weer haar nachtploeg in de nacht van 4 op 5 februari.

Vandaag zit een wagen vol elektronica, chips en sensoren (o.m. voor het sturingssysteem, de remmen en de batterij van een elektrische wagen). Daar zijn veel (zeldzame) grondstoffen voor nodig. Het garanderen van de bevoorradingszekerheid is een uitdaging voor Europa, omdat de grondstoffen vooral in Azië zitten. Sterk inzetten op een circulaire economie is een belangrijk deel van de oplossing.

  

Gratis opleiding en loopbaanbegeleiding voor tijdelijk werklozen (maar geen verplichting)

Werknemers die tijdelijk werkloos zijn kunnen een beroep doen op het gratis opleidingsaanbod van de VDAB. Wie intensief tijdelijk werkloos is (= 10 dagen per maand, gedurende 3 opeenvolgende maanden) kan er ook terecht voor loopbaanbegeleiding. Opleiding en ondersteuning voor tijdelijk werklozen is een mooie doelstelling, waar wij als vakbond mee onze schouders onder zetten! Werknemers die tijdelijk werkloos zijn omwille van corona kunnen niet verplicht worden om zich in te schrijven bij de VDAB. De corona-werkloosheid werd recent verlengd tot eind juni, dus zeker tot dan is het de vrije keuze van elke tijdelijk werkloze werknemer om al dan niet in te gaan op het VDAB-aanbod.

 

De koffie staat klaar in Roeselare

In december kondigden we de verhuizing aan naar het nieuwe gemeenschappelijke kantoor van BTB en ABVV-Metaal. Et voilà … de koffie staat klaar. Het kantoor is helemaal klaar en ook het team met Birgitte De Volder, Annita Vandenbussche & Yves Allewaert zijn enthousiast en gemotiveerd om onze West-Vlaamse leden met de beste service te helpen.

Subcategorieën