Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Meer bestedingsmogelijkheden voor ecocheques vanaf 1 maart 2023

Wanneer een werkgever ecocheques toekent aan zijn werknemers, kunnen zij genieten van een vrijstelling inzake sociale zekerheid en belastingen. Dat maakt ecocheques interessant voor werkgevers. Ze moeten hiervoor wel voldoen aan een aantal voorwaarden.

Een van die voorwaarden is dat de cheques alleen mogen worden gebruikt voor de aankoop van ecologisch verantwoorde producten en diensten. Deze producten en diensten staan op een lijst die wordt opgenomen in een NAR-cao en om de twee jaar wordt geactualiseerd.

De lijst wordt vanaf 1 maart 2023 aangevuld met de mogelijkheid om ecocheques te spenderen aan een parkeerplaats, of een abonnement hiervoor, specifiek bedoeld voor een fiets. (bijv. betalende parkeerplaatsen voor fietsen aan een station)

Verder wordt de verplichting dat tweedehandse elektro het Europees energielabel moet hebben, geschrapt en kan alle elektro tweedehands worden aangeschaft met ecocheques. Dit geldt wel niet voor hybride apparaten (werkzaam op elektriciteit en fossiele brandstoffen).

Tot slot oordeelde de NAR dat alle producten met het FSC- of PEFC-label met ecocheques aangekocht worden kunnen.

In welke metaalsectoren werden loon, vervoer en andere vergoedingen geïndexeerd?


Lonen & vergoedingen

Op 1 februari werden de lonen in de sector garages (PC 112), koetswerk (PC 149.02), edele metalen (PC 149,03) en metaalhandel met 10,44 % geïndexeerd. Voor de sectoren metaalhandel (PC 149.04) en garages was er ook een indexering van de stand-byvergoedingen. Arbeiders van de sector metaalhandel zien ook hun uitrukvergoedingen verhoogd worden met de indedx.

Vervoer

In al de bovenstaande sectoren, alsook de sector monteerders (PC 111.3), elektriciens (PC 149.01) en metaalrecuperatie (PC 142.01) werd eveneens een indexering toegepast op de terugbetaling van de vervoerskosten. In de sectoren elektriciens was er daarnaast een indexering van de mobiliteitsvergoedingen.

Kom snel in contact met jouw collega's!

Vorig jaar zijn we gestart met de publicatie van het Wie-is-Wie-boekje van ABVV-Metaal. Ook de nieuwe editie van april 2023 is een handig werkinstrument met de contactgegevens van alle medewerkers die tot op heden tewerkgesteld zijn in de federaties en in de centrale.

Medewerkers komen en gaan. Daarom zullen we het Wie-is-wie-boekje zo nodig updaten en de nieuwe edities aan het personeel bezorgen in de loop van het jaar.

Download snel de editie van april 2023.

Lonen elektriciens & metaalrecuperatie geïndexeerd met 11,19 %

Op 1 januari 2023 zijn de minimum- en effectieve lonen in de sectoren metaalrecuperatie (PsC 142.01) en elektriciens (PsC 149.01) geïndexeerd met 11,19 %. De sectorale jaarlijkse premie (uitbetaald in juli) voor de sector van de metaalrecuperatie wordt ook geïndexeerd met 11,19 % en bedraagt 176,18 euro in 2023. Let op! het is mogelijk dat het bedrag van deze premie op bedrijfsniveau op een andere manier werd ingevuld (bijv. via hogere maaltijdcheques).

De nieuwe tabellen voor de sector metaalrecuperatie en die voor de elektriciens vind je op onze website.

En de andere metaalsectoren? Wil je weten hoe de index precies werkt en geregeld is in al onze metaalsectoren? Lees dan snel ons indexdossier!

Behoeders van de index

Het leven is fors duurder geworden. Dankzij de blijvende inzet van jouw vakbond wordt de financiële kater verzacht. De aanvallen van werkgeverszijde op de loonindex is de werknemers een serieuze doorn in het oog. In tijden van monsterlijke inflatie is de loonindex de ebige buffer voor de koopkracht van onze werknemers. Daarom is en blijft ABVV-Metaal de behoeder van de index!

Deeltijds tijdskrediet en ontslag: welke regels ?

Stel, je werkt deeltijds in het kader van tijdskrediet en je werkgever ontslaat je. Wat dan? Hoe zit het met de opzeggingstermijn of met de opzeggingsvergoeding? De wet van 7 oktober 2022 (BS 31 oktober 2022) schept hierin vanaf 10 november 2022 duidelijkheid.

Lees meer...

EU wil industrie versterken

De Verenigde Staten en China voeren een assertief economisch beleid om hun industrie te versterken. De focus ligt op de groene en innovatieve sectoren van de toekomst (hernieuwbare energie, elektrische mobiliteit, batterijen en halfgeleiders). Europa kan niet achterblijven en maakt werk van een meer gecoördineerd Europees industrieel beleid.

Lees meer...

Wat verandert er in 2023?

1. Geboorteverlof wordt uitgebreid

Vaders en meemoeders hebben vanaf 2023 recht op 20 dagen geboorteverlof waarvan 3 dagen betaald door de werkgever en 17 dagen betaald door het ziekenfonds (tot 82 % van het begrensd brutoloon). Tot 2022 was dat slechts 15 dagen. Voorwaarde hiervoor is dat

- het kind geboren wordt in 2023 (en je een arbeidsovereenkomst hebt);
- er een wettelijke afstammingsband met het kind is of je op het moment van de geboorte wettelijk of permanent en affectief samen bent met de moeder;
- het geboorteverlof binnen de 4 maand na de bevalling wordt opgenomen.

Lees meer...

Subcategorieën