Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Ontwerp van sociaal akkoord 23-24: wat staat erin?

Op 15 maart bereikten werkgevers en vakbonden in de Groep van 10 een ontwerp van sociaal akkoord voor de periode 2023-2024.
  • Dit ontwerpakkoord wordt nu voorgelegd aan onze achterban. Ten laatste tegen 31 maart weten we of het akkoord al dan niet is goedgekeurd.
  • Indien goedgekeurd, dan vormt dit het kader waarmee wij in onze metaalsectoren aan de slag gaan tijdens de sectorale onderhandelingen.
  • Belangrijk!De loonnorm van 0,0 % en de koopkrachtpremie van maximaal 500 of 750 euro werden door de regering vastgelegd en maken geen deel uit van dit ontwerpakkoord. Het is wel aan de sectoren om een regeling uit te werken inzake de koopkrachtpremie (binnen de krijtlijnen van het Koninklijk Besluit).

Lees meer...

Nooit meer extreemrechts

De geschiedenis herhaalt zich misschien niet, maar kent wel patronen. En hoe beter we die patronen kennen, hoe slimmer we kunnen reageren op bepaalde uitdagingen. We interviewden Christophe Busch en Dirk Verhofstadt over het toegenomen extremisme, de normalisering van extreemrechts en de rol van de vakbonden om opnieuw nuance en kleur te brengen in het zwart-witdebat.

Bij de politieke verkiezingen in Zweden en Intalië wonnen de extreemrechtse partijen en waren aan zet om een regering te vormen. Wij gingen eens over de landsgrenzen kijken bij onze collega-vakbonden wat het effect van zo'n politieke aardverschuiving is?

Lees of download hier het artikel (NL)

Lees hier Franstalige interview (FR)

1,5 miljoen Belgen leven in armoede

Nieuwe cijfers

Uit recente cijfers van Statbel blijkt dat meer dan 1,5 miljoen Belgen in 2022 onder de armoedegrens in armoede leefden. De situatie is het schrijnendst in Brussel (29,8 %), gevolgd door Wallonië (17,8 %) en Vlaanderen (7,7 %). Daarnaast loopt 2,14 miljoen Belgen momenteel het risico om in armoede of sociale uitsluiting te belanden. De belangrijkste risicofactoren zijn de werkzaamheidsgraad, het opleidingsniveau en het geboorteland.

De sociaal-economische barometer van het ABVV onthulde in januari 2023 een koopkrachtprobleem in de Belgische huidhoudens, met de automatische loonindex als voornaamste buffer.

Wat wordt eraan gedaan?

"Er is gebrek aan doortastend en degelijk armoedebeleid", aldus Anne Van Lancker, voorzitter van Decenniumdoelen. Sterker nog, de federale regering besliste onlangs om dit jaar de uitgebreide toegang tot het sociaal tarief voor kwetsbare gezinnen - ingevoerd in het kader van de energiecrisis - gradueel af te bouwen. Netwerk tegen Armoede formuleert concrete aanbevelingen voor onze overheden om de strijd tegen armoede en sociale rechtvaardigheid eindelijk te beslechten.

De rechtse partij N-VA komt, ondanks het sociaal landschap waarin we ons bevinden, op de proppen met voorstellen die de Belgische bevolking verder zouden verarmen. Niet alleen zou de partij de toegang tot het leefloon willen bemoeilijken, ook zou ze het bedrag verlagen en deels uitkeren in maaltijdbonnen.

Metallo Mathias nieuwe voorzitter jongerencommissie Vlaams ABVV

Dat onze metallo’s straffe militanten zijn, dat weet intussen iedereen. De voorbije dagen werd dit nog maar eens bevestigd door de verkiezing van Mathias Vandenheede (delegee VDL Roeselare) als voorzitter van de jongerenbcommissie van het Vlaamse ABVV. Metallo Raymond Smeulders (voormalig hoofddelegee Renault Vilvoorde) werd kort voordien al verkozen tot voorzitter van de seniorencommissie van het Vlaams ABVV.

Mathias is vastberaden: "Ik wil de jongerenwerking van het ABVV graag nieuw leven inblazen. Het doel moet zijn om meer zichtbaar naar buiten te komen. Er zijn veel thema’s waarop we willen inzetten, zoals betaalbare energie en huisvesting. We willen ook nadenken over hoe we jongeren beter kunnen betrekken bij de vakbond, onder meer door slim gebruik te maken van sociale media."

Op zoek naar de roots van Equal Pay Day: de historische vrouwenstaking op metaalfabriek FN Herstal

Vrouwen verdienen vandaag gemiddeld 21,6 % minder dan mannen. Dat komt in de eerste plaats omdat vrouwen veel vaker deeltijds werken, bijvoorbeeld om voor de kinderen te zorgen. Maar ook wanneer we corrigeren voor de arbeidsduur, is de loonkloof nog altijd 8,5 % (en zelfs 11,8 % in de private sector). Vrouwen zijn immers ook oververtegenwoordigd in sectoren zoals de schoonmaak, zorg en social profit waar de lonen niet van de hoogste zijn.

Gelukkig verdienen vrouwen vandaag wel evenveel als hun mannelijke collega’s in dezelfde functie op hetzelfde bedrijf. Dat is evident, maar ooit was het anders… Naar aanleiding van Equal Pay Day willen we graag eens terugblikken op de allereerste vrouwenstaking in ons land. Op 16 februari 1966 legden meer dan 3.000 arbeidsters van wapenfabriek FN Herstal het werk neer, omdat ze veel minder loon kregen dan hun mannelijke collega's. Hun eis was duidelijk: gelijk loon voor gelijk werk!

De staking op FN zou uiteindelijk een mijlpaal worden, zowel voor de arbeidersbeweging als voor de vrouwenbeweging. De huidige strijd tegen de loonkloof tussen mannen en vrouwen heeft haar historische wortels in die sociale strijd van een halve eeuw geleden.

Lees meer...

Meer bestedingsmogelijkheden voor ecocheques vanaf 1 maart 2023

Wanneer een werkgever ecocheques toekent aan zijn werknemers, kunnen zij genieten van een vrijstelling inzake sociale zekerheid en belastingen. Dat maakt ecocheques interessant voor werkgevers. Ze moeten hiervoor wel voldoen aan een aantal voorwaarden.

Een van die voorwaarden is dat de cheques alleen mogen worden gebruikt voor de aankoop van ecologisch verantwoorde producten en diensten. Deze producten en diensten staan op een lijst die wordt opgenomen in een NAR-cao en om de twee jaar wordt geactualiseerd.

De lijst wordt vanaf 1 maart 2023 aangevuld met de mogelijkheid om ecocheques te spenderen aan een parkeerplaats, of een abonnement hiervoor, specifiek bedoeld voor een fiets. (bijv. betalende parkeerplaatsen voor fietsen aan een station)

Verder wordt de verplichting dat tweedehandse elektro het Europees energielabel moet hebben, geschrapt en kan alle elektro tweedehands worden aangeschaft met ecocheques. Dit geldt wel niet voor hybride apparaten (werkzaam op elektriciteit en fossiele brandstoffen).

Tot slot oordeelde de NAR dat alle producten met het FSC- of PEFC-label met ecocheques aangekocht worden kunnen.

Europa zet duurzaam industriebeleid prominent op de agenda

Waarover gaat dit?

Begin februari lanceerde de Europese Commissie haar langverwachte ‘Green Deal Industrial Plan’. Dit plan moet een antwoord bieden op de Amerikaanse Inflation Reduction Act (IRA), die bijna 400 miljard dollar vrijmaakt voor investeringen in groene industriële sectoren op VS-grondgebied (batterijen, hernieuwbare energie, …). In Europa was daardoor de vrees ontstaan dat cruciale investeringen zouden weglekken naar de andere kant van de Atlantische Oceaan.  

Lees meer...

In welke metaalsectoren werden loon, vervoer en andere vergoedingen geïndexeerd?


Lonen & vergoedingen

Op 1 februari werden de lonen in de sector garages (PC 112), koetswerk (PC 149.02), edele metalen (PC 149,03) en metaalhandel met 10,44 % geïndexeerd. Voor de sectoren metaalhandel (PC 149.04) en garages was er ook een indexering van de stand-byvergoedingen. Arbeiders van de sector metaalhandel zien ook hun uitrukvergoedingen verhoogd worden met de indedx.

Vervoer

In al de bovenstaande sectoren, alsook de sector monteerders (PC 111.3), elektriciens (PC 149.01) en metaalrecuperatie (PC 142.01) werd eveneens een indexering toegepast op de terugbetaling van de vervoerskosten. In de sectoren elektriciens was er daarnaast een indexering van de mobiliteitsvergoedingen.

Subcategorieën